Handskriftsillustration av första konciliet i Konstantinopel 381

Koncilium (eller konsilium - på svenska kyrkomöte) betecknar en sammankomst inom den kristna kyrkan för att avgöra lärofrågor och rättsregler.

Sju koncilier kallas ekumeniska och är erkända av både den östortodoxa kyrkan och västliga kristenheten (Katolska Kyrkan och många protestantiska kyrkor). På dessa avgjordes bland annat de kristologiska striderna. Tjugoen koncilier kallas ekumeniska inom den Romersk-katolska kyrkan.

Mindre omfattande kyrkomöten (synoder) kallas ibland också för koncilier, till exempel provinsialkoncilier.

De sju ekumeniska konciliernaRedigera

  1. Första konciliet i Nicaea 325. Se även Nicaea.
  2. Första konciliet i Konstantinopel 381
  3. Konciliet i Efesos 431
  4. Konciliet i Chalcedon 451
  5. Andra konciliet i Konstantinopel 553
  6. Tredje konciliet i Konstantinopel 680-681
  7. Andra konciliet i Nicaea 787

De orientaliska kyrkorna erkänner enbart de tre första koncilierna. De benämns därför ibland "förkalcedonensiska kyrkor", syftande på att de inte accepterade konciliet i Chalcedon 451. Den ortodoxa kyrkan räknar förutom de sju ovan nämnda även Quinisextum (Konstantinopel 691).

De antitrinitariska kyrkorna, däribland Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, Jehovas vittnen, swedenborgianismen och unitarismen förnekar treenighetsläran och erkänner därför inte något av koncilierna.

LitteraturRedigera

  • Davis, Leo Donald, The first seven ecumenical councils (325-787): their history and theology. Wilmington, Delaware: Glazier 1987. ISBN 0-89453-616-8

Se ävenRedigera