Öppna huvudmenyn

Europaparlamentsvalet 2024

2024 års val till Europaparlamentet
Europeiska flaggan Val till Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet
2019 2024 2029
Område Europeiska unionen Europeiska unionen
Antal mandat 751
Valdagar 6–9 juni 2024
Valmanskår Ca 400 miljoner
Valdeltagande
Valsystem Proportionellt valsystem
Valmetod Varierar mellan medlemsstaterna
Spärr Max 5 % på nationell nivå
Valresultat efter politisk grupp
Ej avgjort
European Parliament composition empty.svg
Avgående kommission Tillträdande kommission
Ej avgjort Ej avgjort

Europaparlamentsvalet 2024 äger rum i Europeiska unionen den 6–9 juni 2024 för att välja 751 ledamöter av Europaparlamentet för mandatperioden 2024–2029.[1] Varje medlemsstat bestämmer själv under vilken eller vilka av dessa dagar valet ska genomföras; i de flesta medlemsstater äger valet rum söndagen den 9 juni. Valdagarna kan tidigareläggas eller senareläggas av Europeiska unionens råd i enlighet med akten om val till Europaparlamentet. Valet var det tionde allmänna och direkta valet till Europaparlamentet.

Europaparlamentet är unionens enda direktvalda institution och lagstiftar tillsammans med Europeiska unionens råd. Utöver att avgöra den framtida sammansättningen i Europaparlamentet kommer valet även indirekt att avgöra vem som blir nästa kommissionsordförande.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/767 av den 22 maj 2018 om fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet”. EUT L 129, 25.5.2018, s. 76. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0767. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.