Europaparlamentets talmanskonferens

internt organ inom Europaparlamentet

Europaparlamentets talmanskonferens är ett internt organ inom Europaparlamentet med huvudsakligen administrativa uppgifter. Den består av Europaparlamentets talman och gruppledarna för partigrupperna i parlamentet. Även en ledamot från de grupplösa kan bjudas in, men saknar rösträtt.[1]

I egenskap av parlamentets talman leder Roberta Metsola (EPP) talmanskonferensen.

Jämte presidiet, utskottsordförandekonferensen och delegationsordförandekonferensen är talmanskonferensen ett av Europaparlamentets viktigaste interna organ. Den ansvarar bland annat för följande:[2]

  • Frågor som rör planeringen av parlamentets lagstiftningsarbete och för att fatta beslut om dess arbetsorganisation
  • Frågor som rör förbindelserna med unionens övriga institutioner, medlemsstaternas nationella parlament och organisationer utanför unionen, inklusive förbindelserna med tredjeländer
  • Utarbetandet av förslag till föredragningslistor inför parlamentets sammanträden
  • Fastställandet av platsfördelningen i plenisalen
  • Tillstånd till utskotten att utarbeta initiativbetänkanden

Normalt strävar talmanskonferensen efter att nå enighet i de frågor som behandlas, men om en omröstning är nödvändig viktas rösterna efter antalet ledamöter i respektive grupp. Om en gruppledare har förhinder, kan han eller hon företrädas av en annan ledamot från samma partigrupp.[1] Talmanskonferensen leds av talmannen, som sedan den 18 januari 2022 är Roberta Metsola (EPP).

Se även redigera

Referenser redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.