Europaparlamentets talmanskonferens

Europaparlamentets talmanskonferens är ett internt organ inom Europaparlamentet med huvudsakligen administrativa uppgifter. Den består av Europaparlamentets talman och gruppledarna för de politiska grupperna i parlamentet.[1] Även en ledamot från de grupplösa kan inbjudas, men saknar rösträtt.[2]

Som talman ledde Antonio Tajani (EPP) talmanskonferensen mellan 2017 och 2019.

Jämte presidiet, utskottsordförandekonferensen och delegationsordförandekonferensen är talmanskonferensen ett av Europaparlamentets viktigaste organ. Den ansvarar för att planera parlamentets lagstiftningsarbete och för att fatta beslut om dess arbetsorganisation.[3] Den ansvarar också för frågor som rör förbindelserna med unionens övriga institutioner, medlemsstaternas nationella parlament och organisationer utanför unionen, inklusive förbindelser med tredjeland.[4] Den utarbetar förslag till föredragningslistor inför parlamentets sammanträden,[5] och bestämmer hur ledamöterna och de politiska grupperna ska sitta i kammaren.[6] Därutöver är det också talmanskonferensen som ger tillstånd till utskotten att utarbeta initiativbetänkanden.[7]

Normalt strävar talmanskonferensen efter att nå enighet i de frågor som behandlas, men om en omröstning är nödvändig viktas rösterna efter antal ledamöter i respektive grupp.[8] Om en gruppledare har förhinder, kan han eller hon företrädas av en annan ledamot från samma politiska grupp.[1]

Talmanskonferensen leds av Europaparlamentets talman, som sedan den 3 juli 2019 är David Sassoli (PES).

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] ”Artikel 26 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
  2. ^ ”Artikel 26.2 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
  3. ^ ”Artikel 27.2 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
  4. ^ ”Artikel 27.3 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
  5. ^ ”Artikel 27.6 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
  6. ^ ”Artikel 27.8 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
  7. ^ ”Artikel 27.9 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
  8. ^ ”Artikel 26.3 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.