Stor koalition

regeringskoalition mellan de båda största partierna på olika sidor om en politisk skiljelinje

Stor koalition är en beteckning på en koalitionsregering som består av två eller flera stora partier som annars är varandras motståndare, med utelämnande av alla eller de flesta mindre partier. Stora koalitioner kan bildas då det inte finns majoritet för något annat rimligt regeringsalternativ eller i krissituationer.

Stor koalition finns i dagsläget i bland annat Tyskland (kristdemokrater och socialdemokrater), Luxemburg och Österrike. Tyskland har 20052009 och från 2013 styrts av en stor koalition under ledning av Angela Merkel. Europaparlamentet har i många år, med undantag för mandatperioden 1999–2004, dominerats av en stor koalition mellan den konservativa-kristdemokratiska gruppen och den socialdemokratiska gruppen.

Se ävenRedigera