Öppna huvudmenyn

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

politisk grupp i Europaparlamentet
Denna artikel behandlar den nuvarande politiska gruppen och alla dess föregångare.
Europeiska flaggan Politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Förkortning EPP
Gruppledare Manfred Weber
Antal mandat
182 / 751
Grundat 23 juni 1953
Politisk ideologi Kristdemokrati
Konservatism
Liberalkonservatism
Pro-europeisk
Europeiskt parti Europeiska folkpartiet (EPP)
Webbplats eppgroup.eu

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (engelska: Group of the European People's Party, EPP-gruppen) är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 182 ledamöter från pro-europeiska kristdemokratiska, konservativa och liberalkonservativa partier.[1] Gruppen utgörs till största delen av Europeiska folkpartiet (EPP) och är den största politiska gruppen i Europaparlamentet sedan valet 1999.

I gruppen ingår bland annat ledamöterna från tyska CDU och CSU, polska Medborgarplattformen, franska Republikanerna, spanska Partido Popular, italienska Forza Italia, svenska Moderaterna och Kristdemokraterna samt finländska Samlingspartiet. Gruppledare är Manfred Weber.

HistoriaRedigera

Gruppnamn Period
Kristdemokratiska gruppen 23 juni 1953–13 mars 1978
Kristdemokratiska gruppen (Europeiska folkpartiets grupp) 14 mars 1978–16 juli 1979
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokratiska gruppen) 17 juli 1979–19 juli 1999
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 20 juli 1999–19 juli 2004
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 20 juli 2004–13 juli 2009
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 14 juli 2009–

EPP-gruppen är en av de tre äldsta politiska grupperna i Europaparlamentet. Redan dagen efter det första sammanträdet för Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling den 10 september 1952 bildades föregångaren till EPP-gruppen med den nederländske politikern Maan Sassen som gruppledare.[2] 38 av de totalt 78 ledamöterna anslöt sig till gruppen.[3][4]

Formellt bildandeRedigera

Den 16 juni 1953 antog Gemensamma församlingen en ändring av sin arbetsordning som gjorde det officiellt möjligt att bilda politiska grupper i församlingen. Den 23 juni 1953 bildades ”Kristdemokratiska gruppen”, den dåvarande största politiska gruppen.[5]

Vid utvidgningen 1973, då Danmark, Irland och Storbritannien anslöt sig till Europeiska gemenskaperna, tillkom nya mitten-högerpartier till Europaparlamentet, men dessa valde att bilda en egen politisk grupp kallad Europademokrater (ED-gruppen).

OmbildningarRedigera

 
Joseph Daul var gruppledare för EPP-gruppen 2007–2014.
 
Jerzy Buzek var talman 2009–2012.

Europeiska folkpartiet bildades den 8 juli 1976 inför det första direkta valet 1979. För att tydliggöra sina kopplingar till det nybildade europeiska politiska partiet ombildades ”Kristdemokratiska gruppen” till ”Kristdemokratiska gruppen (Europeiska folkpartiets grupp)” under 1978. Efter valet 1979 ombildades gruppen till ”Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokratiska gruppen)”. Under 1980- och 1990-talet gick gruppen från att vara en uteslutande kristdemokratisk grupp till att även innefatta ledamöter från andra mitten-högerpartier, till exempel grekiska Ny demokrati och spanska Partido Popular. Under 1990-talet upplöstes ED-gruppen som en egen politisk grupp och dess ledamöter anslöt sig till EPP-gruppen, dock utan att ansluta sig till Europeiska folkpartiet. EPP-gruppen stärktes ytterligare genom att italienska Forza Italia, svenska Moderaterna och Kristdemokraterna, finländska Samlingspartiet och Österrikiska folkpartiet anslöt sig under 1990-talet. Efter valet 1999 ombildades gruppen till ”Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna” (EPP-ED-gruppen) och blev den största politiska gruppen i Europaparlamentet för första gången sedan det första direkta valet 1979.

Bildandet av EPP-ED-gruppen innebar inte enbart framgångar. Tillkommandet av brittiska Konservativa partiet medförde interna spänningar med de kristdemokratiska partierna i frågor om unionens utformning. I samband med unionens utvidgning den 1 maj 2004 tillkom ledamöter från en rad nya politiska partier. Efter valet 2004 lyckades EPP-ED-gruppen att förbli den största politiska gruppen i parlamentet. Den 16 januari 2007 valdes Joseph Daul till ny gruppledare.

Valet 2009 och splittringen av EPP-ED-gruppenRedigera

 
Manfred Weber är gruppledare sedan den 4 juni 2014.

Spänningarna mellan de traditionellt pro-europeiska kristdemokratiska partierna och de eurokritiska konservativa partierna nådde sin kulmen inför valet 2009 när brittiska Konservativa partiet öppet tillkännagav sin avsikt att bilda en egen politisk grupp efter valet. Efter valet bröt Konservativa partiet och tjeckiska Medborgardemokraterna sig ut ur EPP-ED-gruppen för att bilda Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR-gruppen) tillsammans med bland annat polska Lag och rättvisa. I och med detta upplöstes Europademokrater som undergrupp och EPP-ED-gruppen ombildades följaktligen till ”Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)”.

Trots att Konservativa partiet och Medborgardemokraterna lämnade gruppen lyckades EPP-gruppen att bibehålla sin position som största politiska grupp efter valet 2009 med sina 265 mandat och ledamöter från alla medlemsstater utom Storbritannien.[6] Joseph Daul omvaldes som gruppledare den 23 juni 2009. Vid Europaparlamentets första sammanträde efter valet den 14 juli 2009 valdes polacken Jerzy Buzek från EPP-gruppen till Europaparlamentets talman för första halvan av valperioden. Han blev därmed den första talmannen från de medlemsstater som anslöt sig till unionen den 1 maj 2004 och den sjätte talmannen från EPP-gruppen sedan det första direkta valet 1979.[7]

Efter valet 2014 behöll EPP-gruppen sin position som största grupp trots att antalet mandat minskade kraftigt. Manfred Weber utsågs till ny gruppledare den 4 juni 2014.[8] EPP-gruppen slöt en överenskommelse med Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D-gruppen) efter valet 2014 som innebar att socialdemokraten Martin Schulz blev omvald som talman för första halvan av mandatperioden, medan EPP-gruppen skulle få utse en efterföljare för andra halvan av mandatperioden. I samband med att en ny talman skulle utses i januari 2017 drog sig S&D-gruppen ur överenskommelsen, men EPP-gruppen lyckades ändå få sin kandidat Antonio Tajani vald med hjälp av stöd från Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR-gruppen) och Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE-gruppen).

EPP-gruppen tappade kraftigt i väljarstöd i valet 2019 och nådde sin lägsta andel mandat sedan valet 1994. Gruppen lyckades dock bibehålla positionen som största grupp i Europaparlamentet. Efter valet omvaldes Manfred Weber som gruppledare efter att Europeiska rådet valt att inte föreslå honom till ny kommissionsordförande.[9]

Parlamentariskt arbeteRedigera

EPP-gruppen för samman pro-europeiska ledamöter av Europaparlamentet från den politiska mitten och mitten-högern. Även om gruppen historiskt sett har varit en utpräglad kristdemokratisk grupp innefattar den numera även ledamöter från konservativa och liberalkonservativa partier. Gruppens uttalade mål är att arbeta för ett mer konkurrenskraftigt och demokratiskt Europa som är närmare sina medborgare och som baserar sig på en social marknadsekonomi. Gruppen är associerad med Europeiska folkpartiet (EPP).[1]

Statistik som organisationen ”VoteWatch Europe” har sammanställt visar hur benägna ledamöterna i en politisk grupp är att rösta likadant vid omröstningar i Europaparlamentet. Statistiken från Europaparlamentets sammanträden 2009–2013 ger gruppen ett sammanhållningsindex på 92,93 procent, vilket innebär att gruppen är den mest sammanhållna efter Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA-gruppen). EPP-gruppen utmärker sig inom jämställdhetsfrågor, där ledamöterna är betydligt mer splittrade än ledamöterna i alla andra politiska grupper utom Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD-gruppen).[10] Med en genomsnittlig närvaro på 86,25 procent hade EPP-gruppens ledamöter näst högst närvaro vid omröstningar med namnupprop under perioden 2009–2013.

SammansättningRedigera

Val Historisk mandatfördelning Nuvarande mandatfördelning
1979
107 av 410
   Ledamöter tillhörande den politiska gruppen
1984
110 av 434
1989
121 av 518
1994
157 av 567
1999
233 av 626
2004
268 av 732
2009
265 av 736
2014
221 av 751
2019
182 av 751

EPP-gruppen består av 182 ledamöter från 26 medlemsstater, alla utom Estland och Storbritannien. I likhet med Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D-gruppen) hämtar gruppen stöd från alla delar av unionen. Gruppen är den största i Europaparlamentet.[11] Ledamöter från en och samma medlemsstat bildar en nationell delegation.

EPP-gruppens högsta beslutande organ är gruppförsamlingen, som består av gruppens samtliga ledamöter. Den beslutar om alla viktiga frågor, däribland vem som ska utses till de poster inom Europaparlamentet som har tilldelats gruppen. Gruppförsamlingen utser också ett ordförandeskap bestående av en gruppledare och tio vice gruppledare för en period av två och ett halvt år, som kan förnyas. Ordförandeskapet ansvarar för att leda gruppen under Europaparlamentets sammanträden och representera gruppen utåt.[12]

Därutöver finns det ett presidium bestående av ordförandeskapet, ledarna för de nationella delegationerna, gruppens vice talmän, kvestorer, utskottsordförande och talespersoner i parlamentets utskott samt partiledaren och partisekreteraren för Europeiska folkpartiet om dessa är ledamöter av Europaparlamentet. För var tionde ledamot får varje nationell delegation dessutom utse ytterligare en ledamot till presidiet. Presidiet ansvarar för att fatta strategiska och politiska beslut.[12]

ParlamentsledamöterRedigera

Medlemsstat Nationellt parti Europeiskt parti Mandat
  Belgien Centre démocrate humaniste EPP 1
  Belgien Kristdemokratisk och Flamländsk EPP 2
  Belgien Kristsociala partiet 1
  Bulgarien Demokrater för ett starkt Bulgarien EPP 1
  Bulgarien Förbundet av demokratiska krafter EPP 1
  Bulgarien Medborgare för Bulgariens europeiska utveckling EPP 5
  Cypern Demokratisk samling EPP 2
  Danmark Konservative Folkeparti EPP 1
  Finland Samlingspartiet EPP 3
  Frankrike Republikanerna EPP 8
  Grekland Ny demokrati EPP 8
  Irland Fine Gael EPP 4
  Italien Forza Italia EPP 6
  Italien Südtiroler Volkspartei EPP 1
  Kroatien Kroatiska demokratiska unionen EPP 4
  Lettland Enhet EPP 2
  Litauen Fosterlandsförbundet – Litauiska kristdemokrater EPP 3
  Litauen Partilös ledamot 1
  Luxemburg Kristsociala folkpartiet EPP 2
  Malta Partit Nazzjonalista EPP 2
  Nederländerna 50PLUS 1
  Nederländerna ChristenUnie ECPM 1
  Nederländerna Kristdemokratisk appell EPP 4
  Polen Medborgarplattformen EPP 13
  Polen Partilös ledamot 1
  Polen Polska folkpartiet EPP 3
  Portugal Centro Democrático e Social – Partido Popular EPP 1
  Portugal Partido Social Democrata EPP 6
  Rumänien Nationalliberala partiet EPP 10
  Rumänien Partidul Mișcarea Populară EPP 2
  Rumänien Ungerska demokratiska unionen i Rumänien EPP 2
  Slovakien Kristdemokratiska rörelsen EPP 1
  Slovakien Obyčajní Ľudia 1
  Slovakien Partilös ledamot 1
  Slovakien SPOLU – občianska demokracia 1
  Slovenien Nova Slovenija EPP 1
  Slovenien Slovenska demokratiska partiet EPP 2
  Slovenien Slovenska folkpartiet EPP 1
  Spanien Partido Popular EPP 12
  Sverige Kristdemokraterna EPP 2
  Sverige Moderaterna EPP 4
  Tjeckien Kristna och demokratiska unionen EPP 2
  Tjeckien Starostové a nezávislí 1
  Tjeckien TOP 09 EPP 2
  Tyskland CDU EPP 23
  Tyskland CSU EPP 6
  Ungern Fidesz EPP 12
  Ungern KDNP EPP 1
  Österrike Österrikiska folkpartiet EPP 7

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] ”Our mission and values” (på engelska). Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater). https://www.eppgroup.eu/what-we-stand-for/missions-values. Läst 7 juli 2019. 
 2. ^ ”SASSEN, Emanuel Marie Joseph Anthony (1911-1995)” (på nederländska). Historici.nl. 10 februari 2012. http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/sassen. Läst 5 juli 2013. 
 3. ^ ”Composition of the Common Assembly (10-13 September 1952)” (på engelska). CVCE. 13 augusti 2011. http://www.cvce.eu/obj/composition_of_the_common_assembly_10_13_september_1952-en-5dd0109a-0c6f-47a3-833a-1c482b599a89.html. Läst 5 juli 2013. 
 4. ^ ”Chronology of European Integration 1945-2006” (på engelska). Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater). http://www.epp-ed.eu/Activities/docs/chronologie-historique-en.pdf. Läst 5 juli 2013. 
 5. ^ ”Statement of formation of the Christian-Democratic Group (Strasbourg, 23 June 1953)” (på engelska). CVCE. 14 oktober 2012. http://www.cvce.eu/obj/statement_of_formation_of_the_christian_democratic_group_strasbourg_23_june_1953-en-09478896-b282-4020-b454-dbb7253951c3.html. Läst 5 juli 2013. 
 6. ^ ”Centre-right wins European elections” (på engelska). EurActiv.com. 8 juni 2009. http://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/centre-right-wins-european-elections/. Läst 5 juli 2013. 
 7. ^ ”Buzek election hailed as 'historic'” (på engelska). EUobserver. 14 juli 2009. http://euobserver.com/institutional/28454. Läst 14 juli 2009. 
 8. ^ ”Manfred Weber elected as new EPP Group Chairman” (på engelska). Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater). 4 juni 2014. https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/manfred-weber-elected-as-new-epp-group-chairman. Läst 7 juli 2019. 
 9. ^ ”EPP Group re-elects Manfred Weber as Group Chair” (på engelska). Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater). 5 juni 2019. https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/epp-group-re-elects-manfred-weber-as-group-chair. Läst 7 juli 2019. 
 10. ^ ”European Party Groups Cohesion Rates” (på engelska). VoteWatch Europe. 13 juni 2013. http://www.votewatch.eu/cx_european_party_groups.php. Läst 7 juli 2013. 
 11. ^ ”Ledamöter ordnade efter politisk grupp och land”. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search/table. Läst 7 juli 2019. 
 12. ^ [a b] ”How we work” (på engelska). Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater). https://www.eppgroup.eu/about-us/how-we-work. Läst 7 juli 2019. 

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.