Sions Sånger (2008)

utgåva av den laestadianska sångboken (2008)

Sions sånger (2008) är den senaste utgåvan av den laestadianska sångboken, och gavs ut i november 2008.[1] Den nya boken har 355 sånger på 428 sidor.

Sions sånger
bok
Originalspråksvenska
LandSverige, Finland
Genrepsalmbok
Utgivningsårnovember 2008
Del i serie
DelSions Sånger
Föregås avSions Sånger (1981)

KyrkoåretRedigera

1 AdventRedigera

1 Det susar genom livets strid

2 JulRedigera

2 Alla barn, kom med och sjung
3 Barn av nåden här på jorden
4 Ett barn är fött på denna dag
5 Fridfullt i drömmar
6 Från himmelen ned
7 Fröjdas vart sinne!
8 Hur skall du honom finna
9 I vinterns mörka timme
10 Julen nu inne är
11 Kom nu till krubban i stallet att skåda
12 När juldagsmorgon glimmar
13 Till dig, o Jesus, nu vi går
14 Välkommen åter, sköna tid

3 NyårRedigera

15 De flyr, våra år
16 Fåfängt söker jag uti mitt hjärta
17 Låt mig börja med dig
18 Nu det gamla år försvunnit

4 FastetidenRedigera

19 Brist ut i tåreflod
20 Böjd under korset
21 Den stunden i Getsemane
22 Det dyra blodet runnit har
23 Det finns en härlig viloplats
24 Från örtagården leder
25 Får på ditt dyra huvud
26 Försonare som färgar röd
27 Golgatablodet stor styrka har
28 Höj dig du moln, så röd av blod
29 Jag gött mitt blod för dig
30 Jag skådar upp emot Golgata
31 Lär, du Jesus, nu oss alla
32 Med sitt blod på långfredagen
33 Nu allt är fullkomnat
34 Nu törnekronan sårar
35 O Herre, du vandrat på smärtornas stig
36 O Herre kär, för mig du är
37 O huru härlig fägring
38 Samla, ännu syndare
39 Vid foten av ditt kors

5 PåskRedigera

40 I tron jag ser din pina
41 På sabbatens afton
42 Påskens stora högtid
43 Som solen stiger i vårens tid
44 Upp steg solen, Jesus Kristus
45 Vår salighetshövding har vunnit

6 PingstRedigera

46 Herre, gjut uti vårt sinne
47 Kom du till oss, Guds helge Ande
48 Nu kom den ljuva våren
49 När vinden blåser fritt
50 O dyraste Jesus, din Ande oss sänd

7 Herrens andra ankomstRedigera

51 Guds Son en gång i morgonglans
52 Han kommer snart, vår Jesus
53 Han kommer, vår Jesus
54 Nattens skuggor sakta viker
55 När han kommer
56 När kallelseklockorna slutligen slår
57 O bröder, systrar, gläd er
58 Snart kommer vännen kära
59 Snart när basunerna ljuder

Livet i Guds rikeRedigera

8 Guds ordRedigera

60 Det är ett fast ord
61 För Herrens ord vi ej må skämmas
62 Herre öppna för oss ordets dyra skatt!
63 Här samlas vi omkring ditt ord
64 Jesus, öppna du vårt öra
65 Sabbatsdag, hur skön du är

9 FörsamlingenRedigera

66 Aldrig skall vi, Herrens vänner
67 Bröder och systrar
68 Den port är trång
69 Det finns så många, många väckta själar
70 Det var nittionio gömda väl
71 Det är ett härligt ting
72 Du lilla skara som är på resa
73 Far i frid ni vänner kära
74 Förrän vår sammankomst är slut
75 Gode herden känner allting
76 Gud är med er tills vi möts igen
77 Hur ljuvligt det är att möta
78 Jesus sade till de sina
79 Ljuvt är det bandet
80 Lyft din blick från jordens sorger 
81 Lys du morgonstjärna klara
82 Ni Jesu bröder, systrar här
83 Nu uppbrottsstunden kommit
84 O, att elden skulle brinna
85 O hur saligt att få vandra
86 O, hur saligt det är att få vandra
87 O hör, kära vänner, hur dyrbar
88 På Sions berg har Herren Gud
89 Syskon vi är nu här i främmande land

10 NådekallelsenRedigera

90 Den store läkaren är här
91 Det finns ett hjärta som för dig ömmar
92 Du, som funnit Jesus
93 Har du mod att följa Jesus
94 I den sena midnattsstunden 
95 I Lammets död och smärta
96 I tro under himmelens skyar
97 Jag har kommit hem
98 Jag irrade länge
99 Johannes sade: Se Guds Lamm!
100 Kära själ, säg, har du reda
101 Ljuvligt och kärleksfullt
102 Nu är jag frälst
103 O, öppna ditt hjärta för Herren
104 På en endaste dag
105 Själ stå upp, och sov ej som förut
106 Skynda till Jesus
107 Så fjärran, så djupt finnes ingen
108 Till Fadern vår
109 Varför bygger du, Noa, en båt
110 Vem klappar så sakta

11 Guds nåd i KristusRedigera

111 Av hjärtans grund
112 Den som på färden genom livet
113 Den syndaskuld som låg på mig
114 Det är mitt hjärtas tro
115 Det är så gott att om Jesus sjunga
116 Du som av kärlek varm
117 Du ömma fadershjärta
118 En blodröd källa vällde fram
119 Giv mig den frid
120 Gode herde, led och bär oss
121 Herren Jesus det dyraste är vad jag vet
122 Här en källa rinner
123 I den stilla aftonstund
124 I livets svåra strider
125 Invid Jesus hjärta, o
126 Jag nu den pärlan funnit har
127 Jag vet var jag min styrka har
128 Jesus, du min frälsare
129 Jesus, du som dött för mig
130 Jesus kär, gå ej förbi mig
131 Klippa, du som brast för mig
132 Kom, huldaste Förbarmare
133 Låt mig få höra om Jesus
134 Låt oss nu sjunga
135 Min vän är min, och jag är hans
136 Mina synder nu Gud har förlåtit
137 Nu vill jag sjunga om det blod
138 När jag i tron min Jesus ser
139 O Jesus, du min herde god
140 O syndaförlåtelse, dyrbara skatt
141 Om jag ägde allt, men icke Jesus
142 Så glad jag sjunger dagen lång
143 Tätt vid korset, Jesus kär
144 Var finns en vän som Jesus
145 Är det sant att Jesus är min broder
146 Öppet står Jesu förbarmande hjärta

12 Kristlig vandelRedigera

147 Bräcklig båt i stormen strävar
148 Det finns kraft uti bedjande händer
149 En kristen utan kors ej är
150 En liten stund med Jesus
151 Ett saligt barn till Gud jag nu är
152 Fattig men dock rik
153 Från vaggan till graven
154 Genom lidande till seger
155 Gud, tag min hand
156 Hela vägen går han med mig
157 Herre, din väg är ändå den bästa
158 Herre Gud, du är vår Konung
159 Herre, jag beder
160 Herre, så svag och syndig
161 Håll nu din lampa färdig
162 Här så ofta under ökenvandrandet
163 Hör mig, o Herre
164 Hör på, du arma vandringsman
165 Hör på du barn av Eva
166 In under din Ande som signar
167 Invid Babylons floder
168 Jag arma barn som litet har erfarit
169 Jag behöver dig, o Jesus[särskiljning behövs]
170 Jag ej känner morgondagen
171 Jag har inga sorger i världen
172 Jag kastar det allt på Jesus
173 Jag slipper i främmande landet mer vara
174 Jag vet en källa
175 Jag är ej mer min egen
176 Jesus, Jesus, han allena
177 Jesus, lyssna nu till bönen
178 Käre Herre, jag ödmjukt beder
179 Ljus efter mörker
180 Mitt hem det är där ovan
181 När du Guds frid i hjärtat har
182 När Frälsaren Jesus på jorden gick kring
183 När Jesus i hjärtat jag äger
184 När vägen tung för mig känns här
185 Närmare, o Jesus Krist, till dig
186 O du kära Guds barn
187 O giv mig, Herre, styrka
188 O Jesus, du fröjdar mitt hjärta
189 O Jesus, du min glädje är
190 O Jesus, öppna du mitt öga
191 Om dagen vid mitt arbete
192 Se fågeln, som sitter på gungande gren 
193 Så mörk är ej natt
194 Säg, varför nu sörja?
195 Tag den hyllning
196 Tag det namnet Jesus med dig
197 Tag, Herre, mina händer
198 Tiden försvinner så snabb som en dröm
199 Under hans vingar
200 Vadhelst här i världen
201 Vad heter skeppet som er för
202 Vaka än en liten tid
203 Var ej bekymrad vad än som sker
204 Var går vägen, var går vägen
205 Var jag går i skogar, berg och dalar
206 Vi dröjer i ett främlingsland
207 Vi tågar nu till Herrens nattvardsbord
208 Vi vandrar till ett bättre land

13 Tack och lovRedigera

209 Alltid salig, fast ej alltid glad
210 Dig, min Gud, jag tackar, prisar
211 Framåt jag går i hoppet glad
212 Fri från synden
213 Gud som himlen danat
214 Hav tack, käre Jesus
215 Hur ljuvligt klingar Jesu namn
216 Jag är så glad när Gud är min Fader
217 Jesusnamnet dyrast är
218 Jubla min tunga
219 Klara fröjdesånger klingar
220 Kom, låt oss vara glada
221 Lova Herren, min själ
222 Låt oss med glädje vår Herre möta
223 Min enda fromhet inför Gud
224 Min sång skall bli om Jesus
225 Mitt hjärta ständigt sjunger
226 Nu bort med allt som ängslar
227 Nu är jag nöjd och glader
228 O, att jag kunde min Jesus prisa
229 O att vi blott kunde
230 O Frälsare kär
231 O fröjda er, ni alla Jesu vänner
232 O Gud, min Gud, vad jag är glad
233 O Jesus, ditt namn är ett fäste
234 O, om jag kunde sjunga här
235 O sälla dag jag äger
236 Om dig, om dig, o Jesus, vill jag sjunga
237 Oändlig nåd mig Herren gav
238 Salig för intet
239 Sjung du arma ökenvandrare
240 Sjunga om min Jesus
241 Tacka Herren, ty hans godhet
242 Tänk, vilken rikedom och tröst
243 Vi har en Gud
244 Vilken sällhet det är

14 MissionRedigera

245 Gör din resa utan fruktan
246 Jag vill tjäna dig

15 Naturen och människanRedigera

247 O store Gud
248 Se, nu är jorden ung på nytt
249 Vårt land i ljuvlig fägring

16 Hem och fosterlandRedigera

250 Din ömma famn, o Jesus
251 Gud får vi tacka för allt som han skänker
252 Hur fattigt hemmet vara må
253 Klockor klingar

17 BarnRedigera

254 De späda plantor små
255 Den leder genom ökenland
256 Det blir något i himlen
257 Ett barn vandrar fram
258 Fast liten och svag jag är
259 Har du kvar din barnatro
260 Herre, lär oss vara snälla
261 I en djup oändlig skog
262 Jag ber dig, käre Jesus
263 Jag vill sjunga för dig mitt barn så kär
264 Jesus kär, var mig när'

18 UngdomarRedigera

265 Du vandrar tillsammans med Jesus här
266 En sista sång jag ännu sjunger
267 Härliga lott att i ungdomens dagar
268 I blomman av din ungdomstid
269 I ungdomens rosiga, leende vår
270 Kan du giva ditt hjärta
271 Kom till Jesus så kär
272 O hur lycklig den kan vara
273 O Jesus, Mästare
274 På Jesu sida i unga är
275 Ungdom i världen

19 Morgon och aftonRedigera

276 Afton har kommit, Fader kär
277 Dagen är slut och snart natten är inne
278 För all den nåd jag tackar dig
279 Herrens nåd är var morgon ny
280 Kommen nu vilans timme är
281 Snart min aftonklocka slår
282 Trötta av dagen
283 Var du med mig, Jesus

EvighetenRedigera

20 Längtan till hemlandetRedigera

284 Aftonfriden i mitt hjärta
285 Det finns ett hem
286 Ej jorden har den ro jag söker
287 Ej trivs jag här på jorden
288 En morgon utan synd jag vakna får
289 Från härliga höjder dit Anden mig hör
290 Från jordens mörker
291 Han gav sin ande
292 Hem jag längtar
293 Hemma, hemma får vi vila
294 Herre, fördölj ej ditt ansikte
295 Himlen är mitt rätta hemland
296 Hos Gud är idel glädje
297 I himlen Jesus mig berett
298 I salighetens boning
299 Jag lever av barmhärtighet
300 Jag längtar till himlen
301 Jag sjunger en sång
302 Jag tänkt mång' gång
303 Jag är en gäst och främling
304 Jag är en gäst på jorden
305 Jag är en pilgrim här
306 Jag är främling
307 Jesus, kom att ditt barn välsigna
308 Konungabarn är jag här på jorden
309 Lyft dig, min ande
310 Länge sökte jag dig
311 Min framtidsdag är ljus och lång
312 Mitt hjärtas längtan mången gång
313 Mod att hoppas, o min Herre
314 När skall väl morgonstjärnan
315 O hur glatt jag framåt ilar
316 O, jag vet en gång
317 O, jag vet ett land där Herren Gud
318 O Jesus kär, när vill du hämta mig
319 O sälla stund jag efterlängtar
320 O, vad sällhet
321 Snart rinner upp i öster
322 Till det härliga land
323 Till det höga ser mitt öga
324 Tänk när en gång den dimma
325 Vandringsmannen ständigt längtar
326 Vi bor ej här, på jorden vi blott gästar 
327 Vi hastar till vägs
328 Än en liten tid vi dröjer

21 Det eviga livetRedigera

329 Den himmelska sången
330 Den som har Sonen
331 En gång när min tid är liden
332 Ett hem i himlen åt mig skapat är
333 Himmelen, himmelen
334 Här enas alla vägar
335 Jag har mitt hem i himlen
336 Jag vet i himmelen en borg
337 Jerusalem, Guds helga stad
338 Lycklig du som har fått lämna
339 Mitt strängaspel
340 Nu lämnar vi stoftet
341 Nu vilar ett hjärta
342 O saliga hem hos vår Gud
343 O tänk en gång då alla fram skall ställas
344 O tänk en gång när även jag skall skina
345 O vad salighet stor
346 Om hemmet en sång vill jag sjunga
347 På nådens skimrande glashav
348 På Sions berg där står ett slaktat Lamm
349 På sälla himlastranden
350 Skall vi alla en gång mötas
351 Slumra ljuvt i jordens sköte
352 Snart skall min kropp nerbrytas
353 Till klangen av harpor
354 Vi får mötas i Eden en gång
355 Vitklädda skaror

ReferenserRedigera