Lova Herren (1988)

Evangelisk Luthersk Missions sångbok från 1988
(Omdirigerad från Lova Herren 1987)

Lova Herren är en sångbok för ELM - Bibeltrogna Vänner, utgiven 1988.[1] Till stor del är den en reviderad version av Bibeltrogna Vänners sångbok från 1930-talet. Den innehåller 800 nummer + 16 "sånger att läsas". Sångboken efterföljdes av en ny med samma namn 2020.

Lova Herren
Sångbok för hem och församling
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1988

Guds heliga trefaldighet redigera

Gud Fader och skapelsen redigera

Guds majestät och härlighet redigera

Guds lov redigera

Guds godhet och fadersomsorg redigera

Guds Son och återlösningen redigera

Jesu Kristi namn redigera

Frälsningen i Kristus redigera

Gud den Helige Ande och frälsningen redigera

Andens närvaro, upplysning och ledning redigera

Kyrkoåret redigera

Advent redigera

Jul redigera

Nyår redigera

Trettondedag jul redigera

Passionstiden redigera

Påsk redigera

Kristi himmelsfärds dag redigera

Kristi förklarings dag redigera

Alla helgons dag redigera

Nådens medel redigera

Ordet redigera

Dopet redigera

Nattvarden redigera

De heligas samfund redigera

Gemenskap i bön och Ordets betraktande redigera

Vid invigning av gudstjänstlokal redigera

Kallelse och omvändelse redigera

Kallelsen till Guds rike redigera

 270 Allt är redo, fallna släkte
 271 Till den himmel som blir allas
 272 Vak upp! Hör väkten ljuder
 273 Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag
 274 Vi kristna bör tro och besinna
 275 Se, nu är salighetens dag för handen
 276 Dyra själ, har det dig smärtat
 277 Herren står vid hjärtats dörr
 278 Vad är ditt hopp för evigheten
 279 Vem är han som sakta kommer
 280 Har du intet rum för Jesus
 281 Här kommer en främling
 282 Kom och välkommen
 283 Lämna dig helt åt Jesus
 284 Det givs en tid för andra tider
 285 Var är du
 286 Var är du? Vart går du?
 287 Vak upp, vak upp, hör på, ack, hör ett bud
 288 Ack, visste du
 289 Har du mod att följa Jesus
 290 Lever du det nya livet
 291 Se, tiden är kort
 292 Blyges du för Herren Jesus
 293 Nog har du känt och känner än
 294 Ack, efter all lycka och ära
 295 Har du frid? O själ, besinna
 296 O du som ännu i synden drömmer
 297 Jag har en viktig fråga
 298 Ofta i kvällens tystaste timma
 299 Vem klappar så sakta
 300 Säg, dröjer du ännu, min broder
 301 Vänd om, vänd om till Herren
 302 Är det ödsligt och mörkt och kallt
 303 Vad synes dig om Kristus
 304 Varför icke i dag
 305 Skall du komma till det rum
 306 Du är ju dock en människa
 307 Hör, o själ, en röst från höjden
 308 När Herren kallar, o lyssna då
 309 Se, öppen står Guds fadersfamn
 310 Väldig är Guds nåd
 311 Vi har en Gud som sig förbarmar
 312 Allt är nu redo
 313 Skulden är gäldad
 314 Det finns en port som öppen står
 315 Än finns det rum
 316 Kom till Jesus i dag
 317 Den port är trång och smal den stig
 318 Kom och se
 319 O låt med kraftigt ljud
 320 Kom, o syndare, du arme
 321 Sorgsna själ, vem än du är
 322 Se, nåden är fri
 323 Vad gagnar det att vinna hela världen
 324 Bröllopet tillrett står
 325 Bygger du ditt hus på sanden
 326 Jag gav mitt liv i döden
 327 Känner du vännen, den vite och röde
 328 Kom nu alla, ljuder ordet
 329 I den sena midnattsstunden

Frälsningens mottagande genom tron redigera

 330 Av djupens nöd, o Gud, till dig
 331 Det finns ett ord, för mig så kärt
 332 O Jesu, du som tro i hjärtat väcker
 333 Vad är att tro
 334 Min synd, o Gud
 335 Öppet står Jesu förbarmande hjärta
 336 En blick på den korsfäste livet dig ger
 337 Ack, kände du, Herre, den darrande hand
 338 Att tro, det är att lägga
 339 Det står att Gud är död
 340 Ack, gå ej förlägen
 341 Det är fullkomnat! Allt är nu väl
 342 Nu allt är gott och väl därovan
 343 Se ej på mig
 344 Vår sak har vår Jesus gjort fullkomligt klar
 345 Hör jag rätt
 346 Den som har Sonen
 347 Här en källa rinner
 348 Vår är nu segern
 349 Jag är ovärdig
 350 O själ, du som ängslig och tvekande går
 351 Gud i Kristus har försonat
 352 Försoning, o Jesu, du frambragt åt mig
 353 Säg, har du hört vad som en gång hänt
 354 Än är det rum i såren röda
 355 Nåden, nåden den är fri
 356 O djup av barmhärtighet
 357 Våga dig
 358 Vad Jesus gjort fullkomligt är
 359 Nu är min träldom slut
 360 Jag sjunger om Jesus, min Frälsare huld
 361 O syndaförlåtelse, dyrbara skatt
 362 Nu vill jag sjunga om det blod
 363 Ack, allt vad som förut en vinning oss var
 364 Hälsokällans flöden
 365 Gläd dig, gläd dig, du köpta själ
 366 Just som du är, i brist på allt
 367 Om du är usel och död och kall
 368 Så syndig, usel som du är
 369 Bliv i Jesus, vill du bära frukt
 370 Vem som helst kan bli frälst
 371 Du kan icke tro, ack, men käre, så hör
 372 Jag irrade länge, än hit och än dit
 373 Du betungade själ
 374 Hur kan du leva utan Jesus
 375 Nämn mig Jesus, han är livet
 376 Ack, kära, så säg, huru kom du så väl
 377 Allt fullkomnat! så du sade
 378 Se, Kristus fullkomnat Guds heliga lag
 379 Din Ande mig rörde
 380 Som du är
 381 Så syndfull och svart
 382 Ack själ, var glad, ty Jesus dött
 383 Jag har ofta sökt, o Herre
 384 Jag nu den pärlan funnit har
 385 Den skönaste ros har jag funnit
 386 Välsignad den dagen

Trons liv redigera

Trons grund redigera

387 Förlossningen är vunnen i Jesu Kristi blod
388 Just som jag är
389 Bergen må vika och höjderna falla
390 Om någon mig utspörja vill
391 Jag nu den säkra grunden funnit
392 I Lammets blod, det dyra, kära blod
393 På nåden i Guds hjärta
394 O Jesu kär, min salighetsklippa
395 För mig till den klippan höga
396 Jesu, du mitt fasta slott
397 Nu bort med allt som ängslar
398 Den grund, varpå jag vilar
399 Herrens löften äro fasta
400 Det enda som bär
401 Jag vet vad som förbliver
402 Min rättfärdighet är Jesus
403 Salig för intet
404 Jesus är klippan

Guds barns trygghet och frid redigera

405 Vår Gud är oss en väldig borg
406 Jesus är min vän den bäste
407 För Jesu pina
408 Jesus är mitt liv, min hälsa 
409 Om Gud är på min sida
410 En tillflyktsort är urtidens Gud
411 Vad fruktar jag än
412 O hur lycklig är ej den
413 Invid din stungna sida
414 Jesu, själens enda tröst
415 Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta
416 Endast i Gud har min själ sin ro
417 Har Jesus blivit hjärtats skatt
418 O Gud, min Gud, vad jag är glad
419 O sällhet stor, som Herren ger
420 Saliga visshet, Jesus är min
421 Gud ske lov, min vän han blivit
422 Jag har i himlen en vän så god
423 Så eländig jag är
424 Är det sant att Jesus är min broder
425 O, vilken nåd få vila
426 En tillflykt hos Jesus jag funnit
427 Försoning, förskoning
428 Bliv blott i såren
429 Guds barn jag är
430 Jag har en vän som älskar mig
431 Har jag dig, o Jesu, blott
432 En nådastol Herren Gud oss givit
433 Vid Jesu hjärta är min vilostad
434 Vid det hjärtat får jag vila
435 Vid Jesu kors, det dyra
436 O vad sällhet det är
437 Vad salighet att vara
438 Trygg i min Jesu armar
439 Nu bort med annat allt
440 Det är så tryggt att vara
441 Herren min herde är
442 O vad din härlighet är stor
443 Min vän är skön
444 O vad är väl all fröjd på jorden
445 Så är nu ingen fördömelse
446 Var finnes Jesu like
447 Vilken nåd att vara barn i huset
448 I tron jag är
449 Min bön förstummas
450 Det finns en evig tröstegrund
451 Jag är ett fattigt nådehjon
452 Tänk en sådan vän som Jesus
453 Guds namn är ett fäste i nöden
454 Hur saligt att få vila
455 Medan mina dagar ila
456 Gläds, dyra själ, ty Frälsaren har vunnit
457 Jag vet ett blod
458 Vi är friköpta och återlösta
459 Jag har en vän, så huld, så mild, så tålig
460 Mitt hjärtas enda tröst i nöden
461 Gud vare tack för den stora gåvan
462 Hav tack för all din smärta
463 Sant att fallet överväger
464 Jesu, du trofaste Brudgum och Borgesman
465 Så hav nu, själ, ett fröjdfullt sinne
466 Har väl någon sett en sådan Gud
467 Vad Jesus gjort, jag visst ej kan förtälja
468 När jag i tron min Jesus ser
469 Väl mig, nu till borgen jag hunnit
470 Rättfärdighet i Jesu blod
471 Min enda fromhet inför Gud
472 Att äga Jesus är bäst ändå
473 Det är så gott att få
474 Vi sökte väl ro och vi sökte väl frid
475 En vän framför andra, min Frälsare huld
476 Fattig men dock rik
477 Var jag går i skogar, berg och dalar
478 Alltid salig, om ej alltid glad
479 Ack salig, ack salig den själen som tror
480 Av nåd är jag salig

Guds barns tröst i kamp och prövning redigera

481 Bort, mitt hjärta, med de tankar
482 Befall i Herrens händer
483 Min själ och sinne, låt Gud råda
484 Gud sina barn med vishet leder
485 När vägen som min Gud mig leder
486 Uti din nåd, o Fader blid
487 Måste ock av törnen vara
488 Vaka, själ, och bed
489 Dit Gud mig leder vill jag gå
490 Han beder för mig
491 Ser jag på mig, då måste jag förskräckas
492 Tag ingenting undan
493 Jag kastar det allt på Jesus
494 Alla löper de, men en får lönen
495 Är ditt namn i himlen skrivet
496 Herren vårdar ömt sin hjord
497 Du arme pilgrim, fördömd av lagen
498 Aldrig är jag utan fara
499 En korsfäst konung
500 Alla dagar är han nära
501 Allt, ja, allting till det bästa
502 Genom mycken bedrövelse
503 Hur underligt, Herre, du förer din brud
504 Hur underlig är du i allt vad du gör
505 Det blir snart bröllop i härligheten
506 I en djup, oändlig skog
507 Hitintills Herren har hjälpt mig så väl
508 Du Herrens vän, som mången gång får gråta
509 Herre, om stundom med hjälpen du dröjer
510 Herren hjälper, sjöng kung David 
511 Ljus efter mörker
512 Lova Herren, min själ, ty han vill ju ditt väl
513 Min nåd är dig nog
514 På mörka stigar, över djupa vatten
515 Medan jag ilar
516 Varför frågar du så ofta
517 Så mörk är ej natt
518 Varför sucka, varför klaga
519 Är färden något stormig
520 När mörker vårt hjärta betäcker
521 Låt bli att ängslig gå
522 Håll dig vid klippan
523 Glöm icke såren
524 Du skall se att det bär hem till slut
525 Samme Jesus, samme Jesus
526 Herren hjälper alltid barnen
527 Ack, varför nu gråta
528 Snart är jag för alltid hos Herren
529 Om jag förgäter Sion
530 O sök ej hjälp hos andra
531 På Herrens ord var trygg
532 Vid Jesu hjärta där är lugnt
533 Ängsliga hjärta
534 Trösta, min själ, uppå Herran
535 Lägg ned ditt bekymmer
536 Det betyder föga här i världen
537 Du nederslagna själ
538 Nu vill jag sjunga om modersvingen
539 Du lilla skara som är på resa
540 Hur kort är ändå icke prövotiden

Guds barn i bön och efterföljelse redigera

541 Den korta stund jag vandrar här
542 Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist
543 Dig, ljusens Fader, vare pris
544 Jesu, du min fröjd och fromma
545 Jesus är min hägnad
546 Av hjärtat haver jag dig kär
547 O Gud, all sannings källa
548 O du, som gav ditt liv för fåren
549 Store Gud som handen räckte
550 Låt din Andes morgonstrimma
551 I Jesu spår är tryggt att vandra
552 Den korsfäste ville jag följa
553 Jag arma barn, som litet har erfarit
554 Jag behöver dig, o Jesu (Lina Sandell-Bergs översättning)
555 Till dig, o Jesu Krist
556 Jag är ett svagt och hjälplöst lamm
557 Låt mig vila, Jesu kär
558 Vik ej ur mitt hjärta
559 O att jag
560 Jag behöver dig, o Jesu (F.O.E Kocks översättning)
561 Herre, gör mig stilla
562 Herre, mitt hjärta
563 Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig
564 Välj du åt mig
565 Tätt vid korset, Jesus kär
566 Du som av kärlek varm
567 Frälsare, tag min hand
568 Herre, jag beder
569 O Herre Gud, av nåd bevara mig
570 Herre, mig bevara
571 Hugsvala mitt hjärta, barmhärtige Gud
572 Herre kär, min tillflykt, mitt försvar
573 Jesu, i ditt brustna hjärta
574 Jag lyfter mina ögon upp till bergen
575 Jesu, hjälp mig vandra
576 Jesu, tag mitt arma hjärta
577 Jesu, låt din rädda duva
578 Jesu, du mitt hjärtas längtan
579 Jesu kär, var mig när
580 Klippa, du som brast för mig
581 Kom till mitt kalla, domnade sinne
582 Kommer jag frälst ut ur striden
583 Närmare, o Jesu Krist, till dig
584 O Herde god
585 O Herre Jesu, vid ditt hjärta
586 O Jesu, sköt du om min själ
587 Se till mig i nåd
588 Var stund jag dig behöver
589 Gud, jag hör, hur torra länder
590 Herre, fördölj ej ditt ansikte för mig
591 Herre, låt ingenting binda de vingar
592 Jesu kär, gå ej förbi mig
593 Dig, min Jesus, vill jag följa
594 O Herre, Herre, led du varje steg
595 Jesu, gör mig liten, ringa
596 Jesu, i din vård mig tag
597 Skriv dig, Jesu, på mitt hjärta
598 O Jesu, öppna du mitt öga
599 Gode, törnekrönte Herde
600 Kom ihåg de många vägar
601 Gå och tala om för Jesus
602 Jag är ej mer min egen
603 Allt mitt är ditt, o Jesu
604 Hulde Fader, tack att du har dragit
605 Så tag nu mina händer
606 Jag har en krona att förlora

Guds barns tacksägelse och lovsång redigera

607 Mitt hjärta, fröjda dig
608 Med tacksam röst och tacksam själ
609 Tack, min Gud, för vad som varit
610 Tack, o Jesu, för den kärlek
611 Tack du min himmelske Konung
612 Låt oss nu sjunga
613 Lov, pris och tack jag nu vill sjunga
614 Min sång skall bli om Jesus
615 O, må Jesussången klinga
616 Jag sjunger helst om Jesu död och pina
617 Det är så gott att om Jesus sjunga
618 Pris vare dig, o Jesu god
619 Lovsjung vår Herres Jesu kärlek
620 Jag sjunga vill min Gud en sång
621 Nu lov och pris! Jag vet ej mer
622 En fattig syndare har skäl att sjunga
623 Jag sjunger nu om seger
624 Pris och ära vare Herren
625 Sjung en liten sång
626 Under tidernas tvång
627 Stå upp, min själ, var nu evigt glader
628 Lov, pris, tack och ära, min Frälsare huld
629 Må vi sjunga, gamla, unga
630 Var nu glad och sjung, mitt hjärta
631 Nu vill jag endast lova Herren
632 Nu är jag glad och hjärtligt nöjd
633 Nu är jag nöjd och glader
634 Stäm in i änglars kor
635 Upp, min själ, att Herren lova
636 Välsignad min trofaste Herre och Gud
637 O du min Immanuel
638 Kom, kristna vänner alla
639 Min Gud, när jag betänker
640 Jag vill sjunga, evigt sjunga
641 Pris dig, Guds Lamm, som världens synd borttager

Trons mål redigera

Det himmelska hemmet redigera

642 En morgon utan synd jag vakna får
643 Hos Gud är idel glädje
644 Ack, saliga hem hos vår Gud
645 O Jesu, jag är hjärtligt glad
646 Hur härligt en gång, när den fängslade anden
647 Jerusalem, Jerusalem, som ovantill är byggt
648 Till hemmet därovan med fröjd vi går
649 O, jag vet ett land
650 O land, du sälla andars land
651 Jag vet ett land av idel ljus
652 Långt bortom öknens heta sand
653 Däruppe finns en härlig stad
654 Jag har ett hem, ett himmelskt hem
655 Hemma, hemma får vi vila
656 O, jag vet ett land, där Herren Gud
657 Jesus älskar mig, det är verkligt sant
658 Genom världen en liten skara
659 Hem jag längtar
660 O, jag vet en famn
661 I djupet av mitt hjärta
662 O, att få hemma vara
663 Jag längtar hem till Lammets frälsta skaror
664 Om min Herre Jesus, som på korset dog
665 Säg, skall vi väl alla mötas
666 Vi bo ej här
667 Vad tiden är kort
668 Vi hastar till vägs
669 O, hur saligt att få vandra
670 Se, vi går uppåt till Jerusalem
671 Hur blir oss då, när Gud oss äntligt låter
672 Jag är en gäst och främling
673 Jag är en pilgrim här
674 Jag är främling
675 Till fridens hem
676 Till det härliga land ovan skyn  (Finns på Wikisource.)
677 Vad det blir gott att landa
678 O Jesu kär, när vill du hämta mig
679 Till det höga
680 Stills, stilla, låt din stridssång tystna
681 Himlens suckande barn
682 Du trötte pilgrim i främlingslandet
683 Jag slipper väl en gång i vågsvallet ro
684 Jag får det allt
685 En gång, Guds barn, vårt liv skall uppenbaras
686 Snart skall bröllop firas
687 Min framtidsdag är ljus och lång
688 En liten tid och striden snart skall sluta
689 Så frukta då icke, du väntande brud
690 Som drömmande vi skola bliva då
691 Se, en väldig hop
692 O, vad salighet Gud vill skänka
693 O, vad sällhet och fröjd
694 O, jag vet en gång
695 Låt mig gå
696 Tänk, när en gång
697 Staden därovan är härlig
698 O, vad sällhet då skall bliva
699 Det står Guds folk en sabbatsvila åter
700 Till paradis min andes trånad står
701 Bida blott

Det kristna hoppet inför döden redigera

702 Jag går mot döden, var jag går
703 Döden gör mig icke häpen
704 Så skön går morgonstjärnan fram
705 Jag kommer av ett brusand' hav
706 I Kristi sår jag somnar in
707 Saliga de som ifrån världens öden
708 I hoppet sig min frälsta själ förnöjer
709 Säll är den som sina händer
710 När hyddan jag burit blir gömd uti graven
711 Jag lever och vet huru länge, vad tröst
712 Vad är att dö för den som frid har funnit
713 En gång, ja, kanske snart
714 De samlas hem en efter annan
715 Ljuvt är att vila
716 O, jag gläds att snart få flytta
717 Glad jag ilar fram med tiden
718 Du Herrens pilgrim
719 O, ljuvliga, fridfulla vila
720 Det blir något i himlen
721 I himmelen, i himmelen
722 Tiden så hastigt försvinner

Kristi återkomst, domen och det eviga livet redigera

723 Vakna upp! en stämma bjuder
724 En dag skall uppgå för vår syn
725 En herrdag i höjden
726 Han kommer! Vad tröst i de orden
727 Yttersta dagen en glädjedag bliver
728 Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst
729 Om han komme i dag
730 Förgäves ropar den redan dömde
731 Nattens skuggor sakta viker

Mission redigera

732 Din spira, Jesu, sträckes ut
733 Du för vars allmaktsord
734 Giv mig den frid, som du, o Jesu, giver
735 Ditt ord, o Jesu, skall bestå
736 Väldigt går ett rop
737 Tillkomme ditt rike
738 Till verksamhet för Kristi skull
739 Lev för Jesus
740 Framåt i Jesu namn
741 Så långt som havets bölja går
742 Gör det lilla du kan
743 Tusen, tusen själar suckar
744 Stilla, ljuvlig, underbar
745 Guds rikes sommar, i Ordet lovad
746 Vår store Gud gör stora under
747 Vad är all lust på jorden
748 Det är ett fast ord
749 O tänk, när i Guds fröjdesal

Barn och ungdom redigera

750 Tryggare kan ingen vara
751 O Jesu Krist, på korsets stam
752 Gud som haver barnen kär
753 I den ljusa morgonstunden
754 Giv din ungdomsdag åt Jesus
755 Ungdom i världen
756 O, öppna ditt hjärta för Herren
757 Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud
758 Skynda till Jesus
759 Ungdom, som går ut i världen
760 Se, Jesus står vid hjärtats dörr
761 Den store läkaren är här
762 Det finns ett hjärta
763 De flyr så snart, de ljusa morgonstunder
764 Om jag ägde allt men icke Jesus
765 Unga skara, lyssna stilla
766 Sjung, du evigt unga skara

Vid särskilda tillfällen redigera

Morgon redigera

767 Din klara sol går åter opp
768 Den signade dag
769 Vi tackar dig så hjärtelig
770 Nu lovar min själ dig, Jesu, min vän
771 Giv mig i dag, o Herre kär
772 Herrens nåd är var morgon ny

Afton redigera

773 O Kriste, du som ljuset är
774 Så går en dag än från vår tid
775 Nu är en dag framliden
776 Vad jag i dag har syndat
777 Till natt det åter lider
778 Timmarna framila
779 När dagens hetta svalkas
780 Nu tack, min Gud, att denna dag
781 I den stilla aftonstund
782 Hur ljuvt att efter dagens strid
783 Bliv kvar hos mig
784 För den dag, som nu har gått till ända
785 Hur tryggt det är att lämna i Guds händer
786 Bred dina vida vingar

Årets tider redigera

787 Den blomstertid nu kommer
788 I denna ljuva sommartid
789 En vänlig grönskas rika dräkt
790 Kommen för Herren
791 Se, fågeln som sitter på gungande gren 
792 Lilla fågel glad

Land och folk redigera

793 Ära ske Herren
794 Pris vare Gud! Allena han
795 Bevara, Gud, vårt fosterland

Hem och familjeliv redigera

796 Välsignat är det hem förvisst
797 Gud, se i nåd till dessa två

Avslutning redigera

798 Nu farväl, ni vänner kära
799 Dagar komma, dagar flykta
800 Amen sjunge varje tunga

Sånger att läsas redigera

1 Höga kors, du enda ädla
2 Jesus på korset hänger i vånda
3 Min blodige Jesu, är detta för mig
4 Jesu Ande, tala
5 Tack, käre Frälsare
6 På Sinai stod Herren Gud
7 Skall jag mitt hjärtas tro bekänna
8 Farväl, min själ
9 Du bör ej ängslig gå
10 Nu är jag glad och hjärtligt nöjd
11 Skriv i mitt hjärta in
12 Jesus allt mitt goda är
13 Vad annan lön än skam och ve
14 O Jesu, värdes mig ledsaga
15 Ack, sälla stund jag efterlängtar
16 Dödens skarpa pilar

Se även redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera