Pilgrimssånger är en tidig frikyrklig, baptistiskt inriktad psalmbok vars titel särskrevs och hade två versaler i den fullständiga titel: Pilgrims-Sånger på vägen till det himmelska Sion, samlade och utgifna af G. & P. Palmquist. Utgivningen började i mitten av 1800-talet, före 1859. De tidigaste upplagorna anger inte utgivningsår. Totalt utkom verket i fyrtiotre upplagor. Några är olika versioner, men flertalet nya tryckningar av samma ursprungliga utgåva, med eller utan melodierna. En utgåva är en amerikansk samtryckning med Hemlandssånger, Ahnfelts Sånger och Pilgrims-Sånger 1881, som utgavs i 2 upplagor.

Pilgrimssånger
LandSverige Sverige
SpråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgiven1800-talets mitt-

Pilgrims-Sånger ersattes i Sverige med Psalmisten (1880). Den nya psalmboken möttes inte av så stort gensvar, varför det ansågs lämpligt att revidera de tidigare Pilgrimssångerna och "Nya Pilgrimssånger" gavs ut 1892.

Ett exempel på sång som publicerades är Lina Sandell-Bergs psalmtext Herre, mitt hjärta längtar.