Fridstoner är en liten psalmsångbok med texter för väckelse- och upplysningsbruk vid gudstjäner utgiven av Svenska Missionsförbundet. Boken sammanställdes av Joel Blomqvist i de tre häften som kom ut under åren 1879-1882. En ny omarbetad upplaga utgavs 1926[1] och innehåller 155 numrerade psalmer och en akronymiskt kör ordnad från A —Ä, ett sakregister och ett register över psalmernas nummer. I de fall psalmen finns i Svenska Missionsförbundets sångbok anges även numret i den angivet. Det lilla häftet har 112 sidor och kostade med en hård pärm i limmat format 60 öre 1926. Melodier, kompositörer eller författare anges inte.

Fridstoner
En samling väckelse- och uppbyggelsesånger for gudstjänstbruk
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1926

Innehåll redigera

Inom varje psalmavsnitt presenteras psalmerna i alfabetisk ordning.

I. Begynnelse- och slutsånger redigera

1. Ack, saliga stunder, som Jesus oss ger
2. Bred dina vida vingar Finns på Wikisource.
3. Herre, giv en stilla ande
4. Herre, samla oss nu alla Finns på Wikisource.
5. Låt mig få höra om Jesus
6. Nu är en salig och fröjdfull tid Finns på Wikisource.
7. O Jesus, bliv när oss
8. Skönt det är i kvällens timma Finns på Wikisource.
9. Stilla, ljuvlig, underbar
10. Vem som helst kan bli frälst Finns på Wikisource.
11. Vi draga framåt, sade Mose en gång

II. Böne- och lovsånger redigera

12. Allt blivit nytt
13. Det är saligt på Jesus få tro Finns på Wikisource.
14. Eld från himlen kom
15. En liten stund med Jesus Finns på Wikisource.
16. Frälsare, tag min hand Finns på Wikisource.
17. Helge Ande ljuva
18. Herre, se vi vänta alla Finns på Wikisource.
19. Hur ljuvt det namnet Jesus är
20. I ömhet stor han sökt mig
21. Jag har kommit hem till min Faders hus
22. Jag kan inte räkna dem alla Finns på Wikisource.
23. Jag vet en plats så dyrbar
24. Jag vet på vem jag tror Finns på Wikisource.
25. Jesus, du, som blodet gjutit
26. Jesus, gör mig så till sinnes
27. Jesus kär, gå ej förbi mig Finns på Wikisource.
28. Klippan står fast
29. Min Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag
30. Låt Anden falla uppå oss som fordom
31. Nu är jag nöjd och glader Finns på Wikisource.
32. Nu är syndens boja krossad
33. När en syndare vänder om
34. O Helige Ande, kom neder
35. O Herre, låt din Andes vindar blåsa
36. Pris vare Gud i himlens höjd
37. Ring i himlens klockor Finns på Wikisource.
38. Strömmar av nåd skola flöda
39. Tack, o Gud, för vad som varit Finns på Wikisource.
40. Är det sant att Jesus är min broder Finns på Wikisource.

III. Frälsnings- och helgelsesånger redigera

41. Alla tvivel bär till Jesus Finns på Wikisource.
42. Den stunden i Getsemane Finns på Wikisource.
43. Det finns en källa, fylld med blod
44. Det finns en underbar källa
45. Det finns ett hjärta som för dig ömmar
46. Det gives en tid för andra tider
47. Det var nittionio gömda väl Finns på Wikisource.
48. Det är ett fast ord Finns på Wikisource.
49. Du är min klippa
50. Dyra förvissning, friköpt jag är
51. Dyraste Jesus, dig vill jag älska Finns på Wikisource.
52. Ej långt, ej långt från Guds rike
53. Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning
54. En blick uti tron på det dyra Guds ord
55. Endast ett steg till Jesus
56. En underbar Frälsare har jag
57. Ett vilset lamm i öde skog
58. Evad dig möter, käre vän Finns på Wikisource.
59. Frälsare kär, o, jag beder
60. Frälsning i Jesus allena
61. Guds kärleksflod så full av frid Finns på Wikisource.
62. Guds son sig ut i strid beger
63. Har du mod att följa Jesus Finns på Wikisource.
64. Herre, låt ingenting binda de vingar
65. Herre, skall på stormigt hav
66. Herre, vid ditt kors i dag
67. Herren står vid hjärtats dörr
68. Håll du min hand, jag är så svag
69. Här kommer en främling från fjärran ort
70. Härligt nu skallar frälsningens bud
71. Hör Jesu röst i dag
72. Hör, o själ, du, som går
73. I den sena midnattsstunden
74. Ingen herde kan så leta
75. Ingen hinner fram till den eviga ron Finns på Wikisource.
76. Jag har hört min Jesu bjudning
77. Jag vandrat länge trött och matt
78. Jag vet en källa, som djup och klar
79. Jag vet en källa, som mäktar giva
80. Jag vill hava Jesus med mig
81. Jesus dig innerligt kallar till sig
82. Jesus dig kallar till liv och frid
83. Jesus kommer, Jesus kommer
84. Klippa, du som brast för mig Finns på Wikisource.
85. Kom, o kom, du betryckta själ
86. Kom och se, kom och se
87. Kom som du är nu till Jesus
88. Kom till Jesus, ho som helst
89. Kära själ, som irrar fjärran
90. Kärlek från vår Gud Finns på Wikisource.
91. Lev för Jesus, intet annat Finns på Wikisource.
92. Lever du det nya livet
93. Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla
94. Lämna dig helt åt Jesus Finns på Wikisource.
95. Löftena kunna ej svika
96. Medan allting ler och blommar Finns på Wikisource.
97. Min fot var trött att vandra
98. Min Gud, jag sjunker ner
99. Mitt kvalda hjärta längtar
100. När invid korset jag böjde mig
101. När Jesus uppstått ur sin grav
102. Närmare, Gud, till dig Finns på Wikisource.
103. Nästan en kristen Finns på Wikisource.
104. O gränslösa frälsning
105. O Gud, du klara, rena låga
106. O, Jesus kär, min tröst du är
107. O pilgrim, vänd emot himlens land
108. O, öppna ditt hjärta för Herren
109. Och när skörden är slut
110. Om din synd än är blodröd
111. Om han komme i dag
112. Om jag blivit blott en enda gång
113. Om jag ägde allt men inte Jesus
114. Se, Jesus står vid hjärtats dörr
115. Se livet dig bjuds — vill du ha det
116. Stanna, lyssna, lyssna!
117. Strömmen från min frälsares sår
118. Säg, är din lampa redo
119. Tiden försvinner så snabbt som en dröm
120. Till frälsningens saliga källa vi gå
121. Till Herrens maning säg ej nej
122. Trött av ori, sorg och smärta
123. Tätt vid korset, Jesus kär Finns på Wikisource.
124. Ungdom i världen Finns på Wikisource.
125. Var är du?
126. Var är mitt vilsna barn i kväll Finns på Wikisource.
127. Vem klappar så sakta i aftonens frid
128. Vi brutit upp från syndens land
129. Vi vill du dröja, min broder
130. Vid midnattsklockans dova klang
131. Vill du från syndernas börda bli fri?
132. Våga dig Dristelig Finns på Wikisource.
133. Än finns det rum
134. Är du borta från din Gud, kom igen

IV. Hemlandssånger redigera

135. Där en falnad ros ska blomma
136. En dag all livets möda
137. Himmelens stad är härlig
138. Himlen är mitt hem, vilken salig tröst
139. Invid porten där står en änglahär
140. Jag är en gäst och främling Finns på Wikisource.
141. När all min möda, all sorg är förbi
142. O, jag vet ett land av evig fröjd Finns på Wikisource.
143. O, min tanke flyr hän
144. Som barn jag minns min moder göt
145. Städse på Sion jag tänker
146. Till det härliga land ovan skyn Finns på Wikisource.
147. Vi få mötas i Eden en gång Finns på Wikisource.
148. Vi tala om himmelens fröjder Finns på Wikisource.

V. Missionssånger redigera

149. O, säg ett ord om Jesus
150. O, var äro de, som på Andens bud
151. Tänk vilken underbar nåd av Gud Finns på Wikisource.
152. Upp, kamrater, se banéret
153. Ur lägren invid ljusets höjd
154. Verka för Herren Jesus
155. Vår store Gud gör stora under Finns på Wikisource.

Körer redigera

I detta avsnitt presenteras 49 verser i bokstavsordning och utan nummer. Den första, den tjugonde och den sista versen lyder:

Att känna din kraft, att höra ditt tal,
Att dela ditt kors är hela mitt val.
...
Kom, gå med, kom, gå med,
Sök ditt skydd vid korsets fot!
Jesus Kristus står
Med de djupa sår;
Han har köpt dig och tar dig emot.
...
Ära ske hans namn!
Ära ske hans namn.
Han till sitt hjärta tryckte mig.
Ära ske hans namn!

Källor redigera

Fotnoter redigera