De Litterära Sällskapen i Sverige

De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS) bildades 1990 som en intresseorganisation för litterära sällskap i Sverige. Sällskapets syfte är att öka kunskapen och intresset för den svenska litteraturen och dess författare genom att bland annat sprida kännedom om den litterära sällskapsrörelsen och på olika sätt underlätta dessa sällskaps verksamhet. Sedan 1993 publicerar sällskapet litteraturtidningen Parnass.

De litterära medlemssällskapen, som har till uppgift att främja och förvalta minnet av en författares, eller en grupp författares, liv, diktning och tid, ska vara politiskt obundna.

DELS deltar varje år på bokmässan i Göteborg. Varje höst och vår anordnar DELS litterära matinéer i Stockholm. Några gånger har regionala litterära evenemang, där flera litterära sällskap är involverade, ägt rum.

MedlemmarRedigera

2017 hade DELS sammanlagt 117 medlemmar. Medlemssällskapen inkluderar sålunda

A–GRedigera

H–NRedigera

O–ÖRedigera

Extern länkRedigera