Svenska Vitterhetssamfundet (SVS) är ett samfund som instiftades den 22 maj 1907 i Uppsala och har som uppgift att utge klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor. Samfundet ägnar sig åt utgivning av svenska skönlitterära författarskap efter reformationen. I en historik över SVS skriver dess tidigare huvudredaktör Barbro Ståhle Sjönell:

”Samfundet är till sin konstruktion en ideell förening bestående av de medlemmar som anmält sitt inträde och erlagt en avgift som ständig medlem eller betalar en årsavgift. Arbetet leds av en styrelse på tolv personer, som representerar olika universitet i Sverige och företräder ämnena nordiska språk eller svenska och litteraturvetenskap. För utgivningen ansvarar de redaktörer som engagerats för uppdraget av styrelsen och en redaktion bestående av huvudredaktör och biträdande huvudredaktör. Tryckningen bekostas genom bidrag från olika fonder och stiftelser.”[1]

SVS har varit medlem i De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS) ända sedan denna sammanslutning bildades 1990. SVS deltar varje år i bokmässan i Göteborg.

Svenska Vitterhetssamfundet har varit pådrivande för utvecklingen av textkritisk teori och utbildning i Sverige. Sedan 1990-talet har samfundet anordnat flera kurser och konferenser i textkritik, ofta i samarbete med Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Till stöd för utgivningsarbete finns Paula Henriksons skrift Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer (2007).[2]

Ordförande redigera

Utgivning redigera

Hittills har samfundet utgivit skrifter av ett fyrtiotal författare (2020). Sammanlagt omfattar utgivningen hittills drygt 170 volymer, där varje volym ofta består av flera häften, vilket innebär en utgivningstakt mellan två och tre böcker per år.

Den äldsta serien heter Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet (SFSV). I den ingår utgåvor som omfattar samlade författarskap, till exempel Lenngren, Kellgren, Thorild och Runeberg, men även enstaka verk föreligger såsom Atterboms Rimmarbandet, Rydbergs Singoalla och Strindbergs Mäster Olof. Runebergutgåvan utgavs i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

År 1989 startade SVS en ny serie, som skulle komplettera SFSV. Den nya serie kallas ibland för den ’blå’ serien på grund av färgen på omslagen. Volymerna i Ny serie innehåller text och kommentarer i samma band, och ges ut både bundna och häftade. I Ny serie har bland annat tidiga kvinnliga romanförfattarna i Sverige givits ut: Fredrika Bremer, Sophie von Knorring och Emilie Flygare-Carlén.

En faksimilserie ingår även i utgivning. Hittills har i denna serie utkommit Våra försök (3 vol.], Witterhets arbeten (2 vol.) och Phosphoros (3 vol.).

Ett pågående utgivningsprojekt som Vitterhetssamfundet är involverat i är C.J.L. Almqvists Samlade Verk, som initierades i samarbete med Almqvistsällskapet.

Samfundet ger också ut antologier med uppsatser om textkritik och publicerar de anföranden som hålls vid årsmötet.

All utgivning publiceras också digitalt i Litteraturbanken.

Svenska författare som publicerats av SVS redigera

Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet redigera

Svenska författare. Ny serie redigera

Faksimilutgåvor redigera

Selma Lagerlöf redigera

C.J.L. Almqvists samlade verk redigera

En ny utgåva av Almqvists samlade verk började utges 1996. Den följer delvis andra principer än den förra, som utgavs 1920—1938. Förutom en huvudserie med de tryckta verken, planeras ytterligare serier: Serie 2 Journalistik, Serie 3 Otryckta verk, Serie 4 Brev och Serie 5 Läroböcker. Förutom i tryckta volymer, publiceras delarna även digitalt på Litteraturbanken.

Källor redigera

  1. ^ Barbro Ståhle Sjönell & Petra Söderlund, red (2007). Svenska Vitterhetssamfundet 1907–2007. Historik och textkritik. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet. sid. 11. Libris 10474709. ISBN 978-91-7230-140-5 
  2. ^ Paula Henrikson (2007). Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet. Libris 10442405. ISBN 978-91-7230-139-9. https://litteraturbanken.se/forfattare/HenriksonP/titlar/TextkritiskUtg/faksimil 

Externa länkar redigera