Wallinsamfundet är ett litterärt sällskap i Stora Tuna församling (Borlänge) i Dalarna. Det verkar för bevarandet av psalmförfattaren Johan Olof Wallins minne och för främjandet av författarskap i kristen-humanistisk anda. Ordförande från 2013 är Mona Engberg.[1]

Wallinsällskapet grundades den 30 juni 1939 på hundraårsdagen av J.O. Wallins dödsdag. Grundare var författaren Harry Blomberg. Sällskapet ger ut en skriftserie och delar ut Wallinpriset.

Wallinpriset

redigera

Vart tredje år utdelas Wallinpriset "för högt förtjänt svensk-språkligt författarskap i kristen-humanistisk anda eller för annan betydelsefull personlig gärning i samma anda". Prisutdelningen sker vid en högtid i Stora Tuna kyrka.

Pristagare

redigera

Källor

redigera