Österreichs Bundesheer är Österrikes försvarsmakt.

Österrikes försvarsmakt
Bundesheers symbol
Information
NationÖsterrike Österrike
Grundad1955
OrganisationerLandstreitkräfte
Luftstreitkräfte
HögkvarterWien, Österrike
Stående styrkor55 000
Reservstyrkor24 000
Aktiva styrkor31 000
Ekonomi
Övrigt
Saab 35 Draken i Bundeheers tjänst, 2003.

Bundesheer återskapades i samband med Österrikes självständighet 1955. Bundesheer är uppdelat i mark- och luftstridskrafter. Det österrikiska flygvapnet flög under lång tid svenska stridsplan, bland annat Saab 35 Draken. År 2005 flögs de sista Draken-planen som var i tjänst innan de pensionerades.

Uppdrag redigera

Organisation redigera

 
Bundesheers organisation 2007.

Ledning redigera

Högste befälhavare för Bundesheer är formellt förbundspresidenten. Det direkta chefskapet över Bundesheer utövas av försvarsministern, som ingår i förbundsregeringen, genom order och anvisningar till de militära cheferna och till de myndighetschefer som är underställda försvarsministeriet. Generalstaben ingår som en avdelning i försvarsministeriet och generalstabschefen är som fyrstjärnig general den militäre chef som har högst rang.

Under försvarsministeriet utövas den direkta ledningen över Bundesheer av stridskrafternas ledningskommando (Streitkräfteführungskommando), vars chef är en generallöjtnant, och stridskrafternas understödskommando (Kommando Einsatzunterstützung), vars chef är en generalmajor.

Förband, skolor och myndigheter redigera

Stridskrafternas ledningskommando redigera

Under stridskrafternas ledningskommando i Graz lyder följande förband:

Markstridskrafter redigera
 
Gardesbataljonen.
Luftstridskrafter redigera
  • Flygunderstödskommandot (Kommando Luftunterstützung)
    • En flygflottilj för flygunderstöd i Langenlebarn (taktisk flottilj för armésamverkan).
    • Flygteknisk basorganisation.
Sjöstridskrafter redigera
 
Patrullbåten Niederösterreich.
  • 2 patrullbåtar

Stridskrafternas understödskommando redigera

Under stridskrafternas understödskommando i Wien lyder följande förband och myndigheter:

Försvarsministeriet redigera

Direkt under försvarsministeriet lyder följande myndigheter (samtliga i Wien):

Direkt under försvarsministeriet lyder följande skolor:

Personal redigera

 
Österrikes hedersvakt.

Bundesheers militära personal är antingen soldater, värnpliktiga i milisen eller värnpliktiga i reserven.

Österrike har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 75 % av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 6 månader. Repetitionsutbildningens längd är 2 månader. Bundesheer har i fredstid en personalstyrka om ca 40 000 personer, varav 17 000 värnpliktiga (år 2005).

Personalstruktur redigera

Aktiva redigera

Militär personal i aktiv tjänst (Präsenzdienst) är soldater, dit hör:

  • Berufsmilitärpersonen, det vill säga tillsvidareanställda yrkesofficerare och yrkesunderofficerare.
  • Militärpersonen auf Zeit, det vill säga kontraktsanställda yrkesofficerare, yrkesunderofficerare och yrkessoldater.
  • Värnpliktiga officerare, underofficerare och soldater inkallade till grundutbildning, repetitionsutbildning eller för tjänstgöring i mobiliseringsorganisationen.

Krigsplacerade redigera

Krigsplacerade värnpliktiga (Milizstand) är värnpliktiga i milisen, dit hör:

  • Värnpliktiga officerare, underofficerare och manskap, som är krigsplacerade i mobiliseringsorganisationen men inte är i aktiv tjänst.

Personalreserv redigera

Värnpliktiga i personalreserven (Reservestand) är värnpliktiga i reserven, dit hör de värnpliktiga officerare, underofficerare och manskap, som inte är krigsplacerade i mobiliseringsorganisationen och inte är i aktiv tjänst.

Militära grader redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.


Externa länkar redigera