Öppna huvudmenyn

Militära grader i Österrike visar visar tjänstegrader och gradbeteckningar i Bundesheer, Österrikes försvarsmakt, samt tjänstegradernas svenska motsvarigheter enligt 2009 års befälsordning.

GeneralspersonerRedigera

Generalspersoner
Fältuniform        
Kragspegel        
Skärmmössa        
Grad General
General
Generalleutnant
Generallöjtnant
Generalmajor
Generalmajor
Brigadier
Brigadgeneral
Typbefattning Generalstabschef Chef för lantstridskrafterna Chef för flygstridskrafterna Brigadchef
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6

OfficerareRedigera

Officerare
Fältuniform              
Kragspegel              
Truppslagsfärg Medicinalofficer Ekonomi-
officer
Högre Teknisk officer Infanteri
Militärpolis
Pansar
Pansarskytte
Theresianische
Militärakademie
Veterinär militärfacklig officer
Skärmmössa              
Grad Oberst
Överste
Oberstleutnant Överstelöjtnant Major
Major
Hauptmann Kapten Oberleutnant
Löjtnant
Leutnant Fänrik Fähnrich
Kadett
Typbefattning Brigadchef
Regementschef
Bataljonschef Bataljonschef Kompanichef Ställföreträdande kompanichef Plutonchef Kadett vid militärhögskolan
NATO-kod OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D

UnderofficerareRedigera

Underofficerare
Fältuniform            
Kragspegel            
Truppslagsfärg Signaltrupper Artilleri
Luftvärn
Garde Spaningstrupper Sjukvårdstrupper Flygstridskrafterna
 
Skärmmössa            
Rang Vizeleutnant Regementsförvaltare Offizierstellvertreter Regementsförvaltare Oberstabswachtmeister Förvaltare Stabswachtmeister Fanjunkare Oberwachtmeister Förste sergeant Wachtmeister Sergeant
Typbefattning Plutonchef Plutonchef Plutonchef Plutonchef Gruppchef Gruppchef
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5

Rekryter och soldaterRedigera

Soldater Rekryter
Fältuniform        
Kragspegel        
Truppslagsfärg Ingenjörstrupper Jägare
Idrott
CBRN-skydd Infanteri
Militärpolis
Skärmmössa        
Grad Zugsführer
Korpral
Korporal
Vicekorpral
Gefreiter
Menig 1kl
Rekrut
Menig
Typbefattning Ställföreträdande gruppchef
Soldat
Ställföreträdande gruppchef
Soldat
Soldat efter genomförd grundutbildning Soldat under grundutbildning
NATO-kod OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia


Se ävenRedigera