Generalstab är i många länder benämningen på den högsta militära operativa staben för landets krigsmakt. I Sverige upphörde Generalstaben 1937, varvid uppgifterna övertogs av främst Försvarsstaben, Arméstaben och Generalstabskåren.

Svenska generalstabscheferRedigera

Se ävenRedigera