Naturkatastrof

större ogynnsam händelse som är resultatet av Jordens naturaliga processer

Naturkatastrof är en händelse orsakad av naturkrafter som har stora negativa konsekvenser för den omgivande miljön och de organismer som lever där. Exempel på naturkatastrofer är vulkanutbrott, jordbävningar, långvarig torka, orkaner och översvämningar.

Typer av naturkatastrofer redigera

 
LavinMt. Timpanogos, Utah

Landrörelser redigera

Laviner redigera

Huvudartikel: Lavin

Laviner är skred av snö nedför en bergssida.

Jordbävning redigera

Huvudartikel: Jordbävning

Kan också kallas för jordskalv

 
En by på Sumatra som totalförstörts av den tsunami som efterföljde jordbävningen i Indiska oceanen 2004.

En jordbävning är skakningar eller vibrationer i jordskorpan. Dessa vibrationer utlöses på grund av spänningar i jordskorpan. Den punkt där vibrationerna härstammar ifrån kallas fokus och punkten direkt ovanför fokus kallas epicentrum. Jordbävningar kan variera mycket i mängden energi som frigörs, och därför beskrivs de i en logaritmisk skala, Richterskalan. Jordbävningar i sig skadar sällan människor eller djur, utan det är bieffekter såsom kollapsande byggnader, bränder och tsunamis som är farliga.

Några av de mer betydande jordbävningarna på senare år är:

 
Ett skred i Japan 2005 med lite grövre massa.

Jord-, ler- och slamskred redigera

Huvudartikel: Jordskred

Jordskred och lerskred inträffar ofta i geotekniskt svaga områden såsom erosionsutsatta strandbankar, eller slänter, vanligen i kombination med intensivt regnande eller belastning av jorden. Slamskred utlöses av vulkaner. Göta älv-dalen är särskilt skredutsatt där Tuveraset 1977 är ett av de allvarligaste med 9 dödade.

Vulkanutbrott redigera

Huvudartikel: Vulkanutbrott
 
Pu'u 'Ō'ō, en del av KilaueavulkanenHawaii
  • Ett vulkanutbrott kan i sig utgöra en katastrof eftersom det ofta orsakar explosioner och flygande stenar, men det finns flera bieffekter som också kan vara farliga.
  • Lava, smält berg, kan släppas ut vid ett utbrott. Lavaflöden är mycket varma och bränner både byggnader och människor som de träffar på.
  • Vulkanisk aska kan bilda stora moln och falla ned i tjocka lager i närheten av vulkanen. Om stora mängder av aska faller ned på hustak kan de kollapsa under tyngden. Men även små mängder aska kan vara skadligt för lungorna.
  • Pyroklastiskt flöde består av ett moln het aska som stiger ovanför vulkanen tills det kollapsar under sin egen tyngd och strämmar ned längs berget och bränner allt i sin väg.
  • Klimatpåverkan: vid stora vulkanutbrott kan mängden aska som blir kvar i atmosfären orsaka kallare klimat det närmaste året, exempel är året utan sommar 1816 och klimatavvikelsen 535–536.

Vattenkatastrofer redigera

Översvämningar redigera

Huvudartikel: Översvämning
 
Floden Limpopo, i södra Moçambique, vid översvämningen 2000

En översvämning inträffar när flödet i en flod är större än vad flodfåran klarar att transportera. Höga flöden kan bero på intensivt regnfall uppströms, isavsmältning eller kollapsade dammbyggnader.

Några betydande översvämningar är:

Tropisk cykloner kan resultera i stora översvämningar, något som inträffat:

 
Tsunamin som orsakades av Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 slår in över Ao Nang, Thailand.

Tsunamier redigera

Huvudartikel: Tsunami
 
Animering av Tsunami i Indiska oceanen 2004

Tsunamier är jättelika svallvågor som kan orsakas av jordbävningar på havets botten, som den i Ao Nang, Thailand eller av jordskred som den som inträffade vid Lituya Bay, Alaska 1953.

Stormar och väder redigera

 
Orkanen Katrina

Snöstormar redigera

Huvudartikel: Snöstorm

Snöstormar inträffar när snö faller samtidigt som det blåser.

Cykloner redigera

Cyclon, tropisk cyclon, orkan och tyfon är olika namn på samma fenomen: en cyklonisk storm som bildas över havet. Den orkan som skördat mest liv var Cyklonen Bhola 1970.

Torka redigera

Huvudartikel: Torka

Välkända torkperioder i historien är:

  • 1900 i Indien, som dödade mellan 250 000 och 3 250 000 människor.
  • 1921-22 i Sovjetunionen under vilken mer än 5 miljoner människor svalt ihjäl.
  • 1928-30 i nordvästra Kina där över 3 miljoner människor dog av svält.
  • 1936 and 1941 Sichuaanprovinsen i Kina, vilka resulterade i 5 miljoner och 2,5 miljoner dödsfall.

Värmeböljor redigera

Huvudartikel: Värmebölja

En av Europas värsta naturkatastrofer i modern tid var Värmeböljan 2003.

Tromber redigera

 
En tornado (tromb)
Huvudartikel: Tromb

Tromber är kraftiga virvelvindar som bildar en nästan lodrätt stigande luftvirvel med en diameter på 100 meter upp till 1 kilometer för kraftiga tornador. Tromberna uppstår vid kraftiga åskväder, det är vanligt att en horisontell molnrulle bildas på åskvädrets bylinje, denna kan sedan vrida sig vertikalt och nå marken som en tromb. Karaktäristiskt för en tromb är då den molnslang eller rep som bildas mellan moln och mark i trombens inre del.

Eld redigera

 
En skogsbrand i USA.
Huvudartikel: Skogsbrand

Skogsbränder är okontrollerad eld i naturen. Vanliga orsaker för skogsbrand är blixtnedslag och torka, men de kan också bero på människor som avsiktligt eller oavsiktligt tänder eldar som sprider sig.

Hälsa och sjukdomar redigera

Epidemier redigera

Huvudartikel: Epidemi
 
H5N1 viruset, som orsakar Fågelinfluensa

En epidemi är ett utbrott av en smittsam sjukdom som sprider sig snabbt bland människor. Om epidemin sprider sig globalt kallas den pandemi, i historien förekommer många epidemier, till exempel digerdöden

Betydande pandemier de senaste hundra åren:

Svält redigera

Huvudartikel: Svält

I modern tid har svält slagit hårdast mot subsahariska Afrika, även om fler människor dog av svältkatastroferna i Asien i början på 1900-talet.

Större händelser redigera

1500-talet redigera

1556: Jordbävningen i Shaanxi, Kina

1700-talet redigera

1755: Jordbävningen i Lissabon 1755, Portugal
1796: Översvämning i Ragunda Gedungsen, Sverige

1800-talet redigera

1872: Stormfloden i Skandinavien
1883: Krakataus utbrott i Sundasundet

1900-talet redigera

1902: Julorkanen i södra Sverige
1904: Oslofjordskalvet i Norge och Sverige
1906: Jordbävningen i San Francisco, USA
1908: Tunguska-händelsen i Sibirien
1923: Stora Kanto-jordbävningen i Japan
1960: Jordbävningen i Chile
1964: Långfredagsskalvet i Alaska, USA
1967: Orkanen Lena över Sverige
1976: Jordbävningen i Tangshan, Kina
1977: Tuveraset i Göteborg, Sverige
1980: Jordbävningen i Irpinia, Italien

2000-talet redigera

2004: Jordbävningen som orsakade Tsunamikatastrofen
2005: Orkanen Gudrun över norra Europa, Jordbävningen utanför Sumatra, Orkanen Katrina över Amerika, Jordbävningen i Kashmir
2006: Naturkatastrofen i Sidoarjo, Java, Jordbävningen utanför Java maj 2006, Jordbävningen utanför Java juli 2006
2007: Orkanen Per över Sverige
2008: Cyklonen i Burma, Jordbävningen i Kina
2009: Skogsbränderna i Australien 2009
2010: Jordbävningen i Haiti 2010, Jordbävningen utanför Chile 2010, Vulkanutbrottet på Island
2011: Jordbävningen vid Tōhoku 2011

Referenser redigera

Se även redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.