Öppna huvudmenyn

Naturkatastrof är en händelse orsakad av naturkrafter som har stora negativa konsekvenser för den omgivande miljön och de organismer som lever där. Exempel på naturkatastrofer är vulkanutbrott, jordbävningar, långvarig torka, orkaner och översvämningar.

Innehåll

Typer av naturkatastroferRedigera

LandrörelserRedigera

LavinerRedigera

Huvudartikel: Lavin

Laviner är skred av snö nedför en bergssida.

JordbävningRedigera

Huvudartikel: Jordbävning
 
En by på Sumatra som totalförstörts av den tsunami som efterföljde jordbävningen i Indiska oceanen 2004.

En jordbävning är skakningar eller vibrationer i jordskorpan. Dessa vibrationer utlöses på grund av spänningar i jordskorpan. Den punkt där vibrationerna härstammar ifrån kallas fokus och punkten direkt ovanför fokus kallas epicentrum. Jordbävningar kan variera mycket i mängden energi som frigörs, och därför beskrivs de i en logaritmisk skala, Richterskalan. Jordbävningar i sig skadar sällan människor eller djur, utan det är bieffekter såsom kollapsande byggnader, bränder och tsunamis som är farliga.

Några av de mer betydande jordbävningarna på senare år är:

 
Ett skred i Japan 2005 med lite grövre massa.

Jord-, ler- och slamskredRedigera

Huvudartikel: Jordskred

Jordskred och lerskred inträffar ofta i geotekniskt svaga områden såsom erosionsutsatta strandbankar, eller slänter, vanligen i kombination med intensivt regnande eller belastning av jorden. Slamskred utlöses av vulkaner. Göta älv-dalen är särskilt skredutsatt där Tuveraset 1977 är ett av de allvarligaste med 9 dödade.

VulkanutbrottRedigera

Huvudartikel: Vulkanutbrott
 • Ett vulkanutbrott kan i sig utgöra en katastrof eftersom det ofta orsakar explosioner och flygande stenar, men det finns flera bieffekter som också kan vara farliga.
 • Lava, smält berg, kan släppas ut vid ett utbrott. Lavaflöden är mycket varma och bränner både byggnader och människor som de träffar på.
 • Vulkanisk aska kan bilda stora moln och falla ned i tjocka lager i närheten av vulkanen. Om stora mängder av aska faller ned på hustak kan de kollapsa under tyngden. Men även små mängder aska kan vara skadligt för lungorna.
 • Pyroklastiskt flöde består av ett moln het aska som stiger ovanför vulkanen tills det kollapsar under sin egen tyngd och strämmar ned längs berget och bränner allt i sin väg.

VattenkatastroferRedigera

ÖversvämningarRedigera

Huvudartikel: Översvämning

En översvämning inträffar när flödet i en flod är större än vad flodfåran klarar att transportera. Höga flöden kan bero på intensivt regnfall uppströms, isavsmältning eller kollapsade dammbyggnader.

Några betydande översvämningar är:

Tropisk cykloner kan resultera i stora översvämningar, något som inträffat:

TsunamierRedigera

Huvudartikel: Tsunami

Tsunamier är jättelika svallvågor som kan orsakas av jordbävningar på havets botten, som den i Ao Nang, Thailand eller av jordskred som den som inträffade vid Lituya Bay, Alaska 1953.

Stormar och väderRedigera

SnöstormarRedigera

Huvudartikel: Snöstorm

Snöstormar inträffar när snö faller samtidigt som det blåser.

CyklonerRedigera

Cyclon, tropisk cyclon, orkan och tyfon är olika namn på samma fenomen: en cyklonisk storm som bildas över havet. Den orkan som skördat mest liv var Cyklonen Bhola 1970.

TorkaRedigera

Huvudartikel: Torka

Välkända torkperioder i historien är:

 • 1900 i Indien, som dödade mellan 250 000 och 3 250 000 människor.
 • 1921-22 i Sovjetunionen under vilken mer än 5 miljoner människor svalt ihjäl.
 • 1928-30 i nordvästra Kina där över 3 miljoner människor dog av svält.
 • 1936 and 1941 Sichuaanprovinsen i Kina, vilka resulterade i 5 miljoner och 2,5 miljoner dödsfall.

VärmeböljorRedigera

Huvudartikel: Värmebölja

En av Europas värsta naturkatastrofer i modern tid var Värmeböljan 2003.

TromberRedigera

 
En tornado (tromb)
Huvudartikel: Tromb

Tromber är kraftiga virvelvindar som bildar en nästan lodrätt stigande luftvirvel med en diameter på 100 meter upp till 1 kilometer för kraftiga tornador. Tromberna uppstår vid kraftiga åskväder, det är vanligt att en horisontell molnrulle bildas på åskvädrets bylinje, denna kan sedan vrida sig vertikalt och nå marken som en tromb. Karaktäristiskt för en tromb är då den molnslang eller rep som bildas mellan moln och mark i trombens inre del.

EldRedigera

 
En skogsbrand i USA.
Huvudartikel: Skogsbrand

Skogsbränder är okontrollerad eld i naturen. Vanliga orsaker för skogsbrand är blixtnedslag och torka, men de kan också bero på människor som avsiktligt eller oavsiktligt tänder eldar som sprider sig.

Hälsa och sjukdomarRedigera

EpidemierRedigera

Huvudartikel: Epidemi
 
H5N1 viruset, som orsakar Fågelinfluensa

En epidemi är ett utbrott av en smittsam sjukdom som sprider sig snabbt bland människor. Om epidemin sprider sig globalt kallas den pandemi, i historien förekommer många epidemier, till exempel digerdöden

Betydande pandemier de senaste hundra åren:

 • Spanska sjukan, 1919 dödade uppskattningsvis 50 miljoner människor världen över
 • Asiaten, 1957-58 dödade omkring 1 miljon människor
 • Hongkong, 1968-69
 • SARS, 2002-3 8 096 fall av smitta fram till 2003[1]
 • AIDS 1959-idag

SvältRedigera

Huvudartikel: Svält

I modern tid har svält slagit hårdast mot subsahariska Afrika, även om fler människor dog av svältkatastroferna i Asien i början på 1900-talet.

Större händelserRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Oehler, Richard L. ”Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”. http://www.emedicine.com/med/topic3662.htm. Läst 11 maj 2008. 
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia