Mobilisering

omorganisation av en stat inför ett krig

Mobilisering innebär att en stat omorganiseras inför ett krig.

Mobilisering kan genomföras med några av följande medel:

Sverige redigera

I Sverige fanns det under kalla kriget och den dåvarande försvarspolitiken två huvudsakliga former av mobilisering, partiell (p-mob) och allmän mobilisering (A-mob).[1] Skillnaden låg i hur långt samhället gick i sina förberedelser för krig, där den partiella mobiliseringen innebar att nyckelförband och nyckelpersonal inkallades för tjänstgöring. Vid allmän mobilisering kallades all krigsplacerad personal in till tjänstgöring. Den partiella mobiliseringen var i sin del indelad i två alternativ med kodfärgerna gul respektive röd, allt beroende på vilken personal det gällde. Den allmänna mobiliseringen hade kodfärg vit.

Vid allmän mobilisering skulle vissa delar av civilbefolkningen i städer flyttas till glesbygd. Om allmän mobilisering väl utlysts gick det inte att stoppa den väldiga process som då sattes igång. Varje meddelande i media (oavsett av vem) skulle betraktas såsom falskt. Televerkets telefonkataloger innehöll fram till sent 1980-tal stycket "Om kriget kommer", vilken instruerade om hur allmänheten skulle agera vid mobilisering och i krig, däribland stod tydligt "Varje meddelande om att mobiliseringen skall avbrytas ÄR FALSKT".[2][3]

Genom så kallade riktningsalternativ kunde man mobilisera förband inom en viss landsdel och dessa var då uppdelade enligt nedan:

 • Norre (Norra Sverige)
 • Östen (Östra Sverige)
 • Sören (Södra Sverige)
 • Vidar (Västra Sverige)

Därtill har Överbefälhavaren en möjlighet att beordra Givakt, vilket är dennes mest genomgripande order i det att landets militära försvar till stora delar förbereder sig för regeringens beslut om mobilisering.

Allmän mobilisering skulle vidare innebära till exempel:

 • Samtliga krigsplacerade inom försvarsmakten inställer sig vid sina inkallelseplatser (enligt mobiliseringsordern som också var giltig biljett för allmänna kommunikationer).
 • Dessa blir så kallade krigsmän, och den som i det civila var chef över andra kan plötsligt bli underställd en förut underordnad.
 • Samtliga fordon med så kallad inställelseplikt skall överförs till krigsmakten (bland annat alla timmerbilar samt ungefär 20 000 Volvo 245)
 • Öppnande av samtliga mobiliseringsförråd.
 • Matransonering införs.
 • Utrymning av civilbefolkning från vissa gränsnära städer.
 • De svenska delarna av SAS överförs till krigsmakten.
 • Bränsleransonering införs.
 • Samtliga affärsbanker utom (dåvarande) PK-Banken stängs. Alla svenskar tilldelas personkonto att användas exklusivt.
 • Möjligheten till lån och kredit avskaffas.
 • Kronan avnoteras från de internationella valutakurserna. Sveriges handel genomförs med hjälp av statsobligationer, valutareserv, guldreserv etc.
 • Internering av många utländska medborgare (efter vilka principer, var och förblir hemligt).
 • Icke militärt inkallad personal anmäles till civilförsvaret.
 • Stängning av rikets gränser eller delar därav.
 • Minering av vissa farvatten.
 • Förberedande av krigsfångeläger.
 • Hela sjukvårdssystemet omställs (planerade operationer uppskjutes etc), ett stort antal fältsjukhus uppförs.

Omställningen från civilsamhälle till krigssamhälle var av "ofantliga proportioner", och som påpekats måste hela mobiliseringen genomföras i sin helhet innan den kan avbrytas.

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ Bergrum.se Arkiverad 23 april 2009 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ aftonbladet.se Låt Finland sköta Sveriges försvar Läst 1 augusti 2010
 3. ^ Svd.se De svenska bergrummensokända försvar Arkiverad 21 maj 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 1 augusti 2010

Externa länkar redigera