Turkspråk

språkfamilj inom språkgruppen altaiska språk
  Länder med ett officiellt turkspråk
  Autonoma områden med ett officiellt turkspråk

Turkspråk är en språkfamilj inom språkgruppen altaiska språk[1] som talas totalt av cirka 150 miljoner människor. Folkgrupper som talar turkiska språk kallas för turkspråkiga folk eller turkfolk.

Turkspråk
Språkfamilj inom språkgruppen altaiska språk Redigera
Språkfamilj Redigera
Undertyp avmänskligt språk
 • nostratiska språk
  • altaiska språk Redigera
Del avaltaiska språk Redigera
Ling­vis­tisk typologiagglutinerande språk, SOV-språk Redigera
Antal talare2 000 000 000 Redigera

BeskrivningRedigera

Typiskt för turkspråk är agglutination, vokalharmoni, användandet av postpositioner, ordföljden subjekt–objekt–predikat samt avsaknaden av genus.

De idag mest talade turkspråken är turkiska (62 milj), azerbajdzjanska (37 milj), uzbekiska (18 milj), turkmeniska (4 milj), tatariska (8 milj), kazakiska (8 milj) och kirgiziska (3 milj).

KlassificeringRedigera

 
Geografisk fördelning av de större turkiska språkgrupperna.
  Sydvästturkiska (oghusiska)
  Sydöstturkiska (uiguriska och uzbekiska)
  Nordvästturkiska (kiptjakiska)
  Nordöstturkisk (sibiriska)
  Tjuvasjiska (oghuriska)
  Chaladjiska
 
Turkspråk: klassificering

KommentarerRedigera

  1. ^ [a b] Räknas som både kiptjakiskt och oghuziskt.
  2. ^ Räknas stundom som en egen gren.
  3. ^ Räknas stundom som sydvästligt.

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c d e f g] Johanson, Lars: turkspråk i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 11 november 2015.