Ortodoxa kyrkorna, eller östortodoxa kyrkorna, bysantinskt ortodoxa kyrkorna,[1] officiellt den ortodoxa katolska kyrkan,[2] är det näst största kristna inriktningen i världen, med uppemot 225-300 miljoner anhängare.[3][4] Tillsammans med de östkatolska kyrkorna och de orientaliska kyrkorna utgör de tillsammans östkyrkan.


Ortodoxa kyrkorna
Östortodoxa kyrkorna
Bysantinskt ortodoxa kyrkorna
Ortodoxa katolska kyrkan
Sankt Savas kyrka i Belgrad, Serbien är världens största ortodoxa kyrka (inte den högsta, vilket är Kristus Frälsarens katedral i Moskva, Ryssland).
Region och utbredningÖsteuropa
Östafrika
Mellanöstern
TypKristet samfund
Medlemmar225-300 miljoner
Ansluten tillKristendomen
ÖvrigtHelig skrift: Bibeln
Ikon föreställande det första konciliet i Nicaea. Mosaik föreställande Jesus inne i Hagia Sofia i Istanbul, Turkiet.
Ikon föreställande det första konciliet i Nicaea.
Mosaik föreställande Jesus inne i Hagia Sofia i Istanbul, Turkiet.

Kyrkorna som ingår i den ortodoxa kyrkan har samma lära, liturgi och kyrkorätt. Den ortodoxa kyrkan är även en apostolisk kyrka.[5]

Den östortodoxa kyrkan erkänner, liksom romersk-katolska kyrkan, de sju ekumeniska koncilierna och dessutom Quinisextum (Konstantinopel 691).

Namn Redigera

Se även: Ortodoxi

Ordet ortodox kommer från de två grekiska orden orthos (''rätt'') och doxa (''tro'' eller ''lära'').[6][7]

Historia Redigera

Det romerska rikets huvudstad flyttades från Rom till Konstantinopel år 330, då staden även fick den officiella beteckningen Nya Rom. Därför kallar sig även den ortodoxa kyrkan "romersk", en terminologi som kan verka särskilt förvirrande då ortodoxa kyrkan även kallar sig "katolsk". I det heliga landet har detta symbolspråk fått särskilt tydliga uttryck, inte minst genom att det är de ortodoxa ("grekerna", "katolikerna" eller "romarna") som sedan sekler har huvudansvaret för till exempel den heliga gravens kyrka i Jerusalem och Födelsekyrkan i Betlehem. Romersk-katolska kyrkan benämns där av många som "latinarna"[källa behövs].

Bitter kamp mellan öst och väst Redigera

"Du har gjort din kyrka till satans synagoga." Så skrev påven i ett brev till den ortodoxa patriarken i Konstantinopel för omkring tusen år sedan. Genom historien har det varit motsättningar och fiendskap mellan de ortodoxa och katolska kyrkorna.

På ett stort kyrkomöte år 451 bestämdes det att biskopen i Rom och patriarken i Konstantinopel skulle ha samma ställning. Först på 500-talet blev biskopen i Rom erkänd som "den främste bland alla kristna biskopar". Hundra år senare kallades han allmänt för påve och var katolska kyrkans självklare ledare. Men de ortodoxa i öster ville absolut inte acceptera påven som sin ledare. Patriarken i Konstantinopel var själv en mäktig man och ansåg att hans kyrka var den enda sanna kyrkan. Patriarken tyckte att påven borde ändra katolska kyrkans lära.

Trots att kristna i öst och väst ursprungligen delade samma tro, började de två sidorna separera efter det sjunde ekumeniska konciliet 787 e.Kr. År 1054 skedde den stora schismen då öst och väst splittrades från varandra.[8]

De sju ekumeniska koncilierna Redigera

Under den tidiga kyrkan uppstod det många läror som stämplades som villoläror. För att dessa läror skulle bekämpas sammakallades det mellan åren 325 och 787 olika kyrkomöten som kallas för ''de sju ekumeniska koncilierna''.[9][10]

De sju ekumeniska koncilierna:

Osmanska riket Redigera

Under det Osmanska riket var våld mot icke-muslimer vanligt. En av de värsta sådana händelser inträffade under styret av Selim I. Dessa händelser inkluderar våld mot bland annat serber, greker och bulgarer.[11]

   
Bild tagen när Kristus Frälsarens katedral i Moskva, Ryssland sprängdes 1931.
Kristus Frälsarens katedral i augusti 2019.

Det hände bland annat för att de uttryckte sin kristna tro eller talade negativt om islam.[12]

Kommunismen Redigera

Efter andra världskriget hamnade alla östortodoxa länder, förutom Grekland, under Sovjetunionens makt och påverkan. Religionspolitiken varierade från land till land och förändrades över tid.[13]

Förtrycket av ortodoxa kristna var starkast i Sovjetunionen och Albanien, men något mildare i Bulgarien.[14]

Utbredning Redigera

Sverige Redigera

 
Vårfrukyrkan i Göteborg.

I Sverige har ortodoxa samfund historiskt varit små. Genom freden i Stolbova 1617 gavs Ryssland rätt att upprätta ett handelshus i Stockholm med tillhörande kyrkoförsamling. Kristi förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm räknar detta som sitt upphov. Det var både den första församlingen i Sverige som stod utanför Svenska kyrkan och den första utländska grenen av ryskortodoxa kyrkan. På 1930-talet räknar man med att det fanns ca 500 ortodoxa bekännare i Sverige.

Till följd av invandring, från 1960-talet och framåt, är läget annorlunda idag. Ortodoxa kyrkor tillhör de största frikyrkorna i landet. Vid 1980-talets mitt fanns det runt 90 000 medlemmar[15] och samfunden för inte längre en anonym tillvaro i Sverige. Olika kyrkor bedriver sin verksamhet i form av församlingar och kloster. Församlingar finns bland annat i Stockholm[16], Södertälje, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Linköping och Umeå. Kloster finns bland annat i Bredared utanför Borås och i Grillby utanför Enköping.

Ortodoxa kyrkobyggnader i Sverige (urval) Redigera

Finland Redigera

 
Uspenskijkatedralen i Helsingfors, Finland.

Den ortodoxa kyrkan i Finland är självständig, och är en av Finlands två folkkyrkor. Finlands ortodoxa kyrka har cirka 60 000 medlemmar och är liten jämfört med den protestantiska Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som har cirka 3,8 (2019) miljoner medlemmar. Det finns två ortodoxa kloster i Finland, Valamo nya kloster (för män) i Heinävesi kommun i Savolax – och Lintula kloster (för kvinnor), som också ligger i Heinävesi kommun, 18 km från Valamo kloster.

Ortodoxa kyrkobyggnader i Finland (urval)

 
Engelskspråkig karta över östortodoxa kyrkans utbredning.

Andra länder Redigera

I följande länder bekänner sig majoriteten av befolkningen till någon form av ortodox kristendom: Serbien, Ryssland, Belarus, Bulgarien, Ukraina, Rumänien, Moldavien, Nordmakedonien, Montenegro, Armenien, Georgien, Grekland, Eritrea, Etiopien och Cypern. I andra länder med betydande andel ortodoxt kristna ärː Estland, Lettland, Litauen, Albanien, Serbiska republiken (Bosnien och Hercegovina), Kazakstan, Kirgizistan, Egypten, Syrien, Libanon och Indien.[17]

Ortodoxa kyrkobyggnader i andra länder (urval)

Ortodoxa kyrkor i kyrkogemenskap Redigera

 
Vasilijkatedralen i Moskva, Ryssland.

Östortodoxa kyrkor utanför kyrkogemenskap med ovanstående Redigera

Lära och liturgi Redigera

Kyrkorummet ska gestalta och vara en försmak av himlens prakt och därför läggs stor vikt vid ritualens och inredningens estetiska former. Mässorna är mycket långa och bundna till gamla ritualer.

Ortodox kristendom är för många känd för sitt ikonmåleri. Ikonmåleriet ses som en helig handling där Jesus, Jungfru Maria (benämnd Theotokos, gudaföderskan) och olika helgon avbildas. Stilen är starkt stiliserad och bibehållen genom århundraden.

De ortodoxa kristna menar också att de står för den sanna och den ursprungliga kristna tron.[5]

Bilder Redigera

Se även Redigera

Källor Redigera

Referenser Redigera

 1. ^ Store norske leksikon/ Den ortodokse kirke
 2. ^ ”Eastern Orthodoxy | Definition, Origin, History, & Facts | Britannica” (på engelska). www.britannica.com. 12 augusti 2023. https://www.britannica.com/topic/Eastern-Orthodoxy. Läst 15 augusti 2023. 
 3. ^ ”What is the Eastern Orthodox Church? Its History & Beliefs” (på engelska). Christianity.com. https://www.christianity.com/church/denominations/what-is-the-eastern-orthodox-church-history-and-beliefs.html. Läst 3 september 2023. 
 4. ^ Nationalencyklopedin, på internet, besökt 12 januari 2010, uppslagsord: ortodoxa kyrkor
 5. ^ [a b] ”Kortfattat om Ortodox tro”. Stockholms stift. https://www.ortodoxakyrkan.se/kortfattat. Läst 10 maj 2023. 
 6. ^ ”BBC - Religions - Christianity: Eastern Orthodox Church” (på brittisk engelska). www.bbc.co.uk. https://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/easternorthodox_1.shtml. Läst 3 september 2023. 
 7. ^ ”What is the Eastern Orthodox Church? Its History & Beliefs” (på engelska). Christianity.com. https://www.christianity.com/church/denominations/what-is-the-eastern-orthodox-church-history-and-beliefs.html. Läst 3 september 2023. 
 8. ^ ”What is the Orthodox Church? History and Beliefs of Orthodoxy” (på engelska). Christianity.com. https://www.christianity.com/church/denominations/the-orthodox-church-history-and-beliefs-of-orthodoxy.html. Läst 20 juli 2023. 
 9. ^ Saint John Church (21 april 2020). ”Quick Facts About The 7 Ecumenical Councils” (på amerikansk engelska). Saint John the Evangelist Orthodox Church. https://www.saintjohnchurch.org/quick-facts-7-ecumenical-councils/. Läst 3 september 2023. 
 10. ^ ”What is the Eastern Orthodox Church? Its History & Beliefs” (på engelska). Christianity.com. https://www.christianity.com/church/denominations/what-is-the-eastern-orthodox-church-history-and-beliefs.html. Läst 3 september 2023. 
 11. ^ slife (18 mars 2021). ”History of the Eastern Orthodox Church” (på amerikansk engelska). The Spiritual Life. https://slife.org/history-of-the-eastern-orthodox-church/. Läst 3 september 2023. 
 12. ^ slife (18 mars 2021). ”History of the Eastern Orthodox Church” (på amerikansk engelska). The Spiritual Life. https://slife.org/history-of-the-eastern-orthodox-church/. Läst 3 september 2023. 
 13. ^ Merdjanova, Ina (2022-10-06) (på engelska). Orthodox Christianity under Pressure: Ottoman, Communist and Post-Communist Contexts. Brill Schöningh. sid. 17–28. ISBN 978-3-657-79379-2. https://brill.com/edcollchap-oa/book/9783657793792/BP000009.xml. Läst 5 september 2023 
 14. ^ Merdjanova, Ina (2022-10-06) (på engelska). Orthodox Christianity under Pressure: Ottoman, Communist and Post-Communist Contexts. Brill Schöningh. sid. 17–28. ISBN 978-3-657-79379-2. https://brill.com/edcollchap-oa/book/9783657793792/BP000009.xml. Läst 5 september 2023 
 15. ^ Ortodoxa kyrkans tro och liv - i Sverige, Per Artman, Kerstin Dolenga, Mona Jönsson och Karolina Ullenstav, Artos bokförlag, 1988
 16. ^ ”Heliga Annas Ortodoxa Kyrkoförsamling - Svensk Ortodox Kyrka i Stockholm”. Heliga Annas Ortodoxa Kyrkoförsamling. https://heligaanna.nu/. Läst 2 mars 2021. 
 17. ^ ”The World Factbook — Central Intelligence Agency”. www.cia.gov. Arkiverad från originalet den 24 december 2018. https://web.archive.org/web/20181224211645/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html%20. Läst 5 november 2016. 

Externa länkar Redigera