Älvsborgs läns valkrets

svensk valkrets

Älvsborgs läns valkrets var under perioden 18671970 en egen valkrets i första kammaren i den svenska riksdagen. Antalet mandat var nio under riksdagarna 18671894 och sjönk sedan till åtta år 1895 och sju år 1962.

Valkretsens område motsvarade Älvsborgs län och ledamöterna valdes av Älvsborgs läns landsting.

Riksdagsledamöter redigera

1867–1911 (löpande nyval) redigera

1912–1914 redigera

1915–lagtima riksmötet 1919 redigera

Urtima riksmötet 1919–1920 redigera

1921 redigera

1922–1929 redigera

1930–1937 redigera

1938–1945 redigera

1946–1953 redigera

1954–1961 redigera

1962–1969 redigera

1970 redigera

Valresultat redigera

1900 redigera

Förstakammarvalet i Sverige 1900: Älvsborgs läns valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Johan Rylander (prot) 39 52,7
  Professor Torelius[1] 34 46,0
  Övriga kandidater 1 1,4
Antal giltiga röster 74
Kasserade röster 0
Totalt 74

Valet hölls den 18 september 1900 för Gustaf Torelius mandat. Valkretsen hade 74 valmän och samtliga deltog i valet.[2]

1902 redigera

Förstakammarvalet i Sverige 1902: Älvsborgs läns valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Leonard Grundberg (prot) 49 66,2
  Edvin Håkanson[3] 24 32,4
  A. Sandwall i Borås[3] 1 1,4
Antal giltiga röster 74
Kasserade röster 0
Totalt 74

Valet hölls den 16 september 1902 för Leonard Grundbergs mandat, som omvaldes. Valkretsen hade 74 valmän och samtliga deltog i valet.[2]

1903 redigera

Förstakammarvalet i Sverige 1903: Älvsborgs läns valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Fredrik von Essen (prot) 72 -
  Alfred Sandwall (prot) 58 -
  Edvin Håkanson (prot) 57 -
  Per Johan Andersson (prot) 51 -
  Volrath Berg[4] 26 -
  Kammarherre C. R. C:son Wästfelt i Kölingsholm[4] 21 -
  Övriga kandidater 11 -
Antal giltiga röster 296
Kasserade röster 0
Totalt 296

Valet hölls den 22 september 1903 för Fredrik von Essens, Eduard Ljungbergs, Per Johan Anderssons samt den avlidne Fredrik Almgrens mandat. Andersson och von Essen omvaldes och Alfred Sandwall och Edvin Håkanson nyvaldes. Valkretsen hade 74 valmän och samtliga deltog i valet.[5]

1905 redigera

Förstakammarvalet i Sverige 1905: Älvsborgs läns valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Pehr Lithander (prot) 66 -
  Volrath Berg (prot) 61 -
  Närmaste kandidat 18 -
  Övriga kandidater 1 -
Antal giltiga röster 146
Kasserade röster 0
Totalt 146

Valet hölls den 19 september 1905 för Pehr Lithanders och Jonas Alströmers mandat. Lithander omvaldes och Volrath Berg nyvaldes. Valkretsen hade 73 valmän och samtliga deltog i valet. Valet av Lithander överklagades men fastställdes av regeringen.[5]

1906 redigera

Förstakammarvalet i Sverige 1906: Älvsborgs läns valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Axel Hedenlund (prot) 73 98,6
  Rådman A. Carlsson i Vänersborg[6] 1 1,4
Antal giltiga röster 74
Kasserade röster 0
Totalt 74

Valet hölls den 18 september 1906 för Fredrik von Essens mandat och Axel Hedenlund nyvaldes. Valkretsen hade 74 valmän och samtliga deltog i valet.[7]

1907 redigera

Förstakammarvalet i Sverige 1907: Älvsborgs läns valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  August Bellinder (prot) 49 67,1
  Bruksägare A. P. Jansson i Upperud[8] 22 30,1
  Hjalmar von Sydow 1 1,4
  Blanka röster 1 1,4
Antal giltiga röster 73
Kasserade röster 0
Totalt 73

Valet hölls den 17 september 1907 för Johan Rylanders mandat och August Bellinder nyvaldes. Valkretsen hade 74 valmän och 73 deltog i valet. Hedenlund var vid valet bosatt utanför valkretsen i Göteborg.[7]

1908 (första) redigera

Förstakammarvalet i Sverige 1908: Älvsborgs läns valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Gottfrid Billing (prot) 49 66,2
  Kammarherre C. R. C:son Wästfelt i Kölingsholm[9] 23 31,1
  Övriga kandidater 2 2,7
Antal giltiga röster 74
Kasserade röster 0
Totalt 74

Valet hölls den 13 januari 1908 för Per Johan Anderssons mandat och Gottfrid Billing valdes. Valkretsen hade 74 valmän och samtliga deltog i valet. Billing var vid valet bosatt utanför valkretsen i Lund.[7]

1908 (andra) redigera

Förstakammarvalet i Sverige 1908: Älvsborgs läns valkrets
Kandidat Röster
Antal +− %
  Otto Silfverschiöld (prot) 73 98,7
  Karl Husberg[10] 1 1,3
Antal giltiga röster 74
Kasserade röster 0
Totalt 74

Valet hölls den 22 september 1908 för Pehr Lithanders mandat och Otto Silfverschiöld valdes. Valkretsen hade 75 valmän och 74 deltog i valet.[7]

Källor redigera

 • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International 1990), band 4, s. 183–185

Noter redigera

 1. ^ ”Dagens Nyheter Onsdagen den 19 September 1900.”. Dagens Nyheter. 19 september 1900. http://arkivet.dn.se/tidning/1900-09-19/10953A/2?searchTerm=. Läst 10 maj 2017. 
 2. ^ [a b] (  PDF) Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande Riksdagsmannavalen 1900–1902. Bidrag till Sveriges officiella statistik R) Valstatistik. XIII.. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. sid. 23-24. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20R%20Valstatistik%201871-1910/BISOS%20R%20Riksdagsmannavalen%201872-1908/Valstatistik-R-Riksdagsmannavalen-1900-1902.pdf. Läst 10 maj 2017 
 3. ^ [a b] ”Dagens Nyheter Onsdagen den 17 September 1902.”. Dagens Nyheter. 17 september 1902. http://arkivet.dn.se/tidning/1902-09-17/11656A/2?searchTerm=. Läst 10 maj 2017. 
 4. ^ [a b] ”Dagens Nyheter Onsdagen den 23 September 1903.”. Dagens Nyheter. 23 september 1903. http://arkivet.dn.se/tidning/1903-09-23/12016A/2?searchTerm=. Läst 10 maj 2017. 
 5. ^ [a b] (  PDF) Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande Riksdagsmannavalen 1903–1905. Bidrag till Sveriges officiella statistik R) Valstatistik. XVI.. Stockholm: Statistiska centralbyrån, P. A. Norstedt & Söner. sid. 21-22. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20R%20Valstatistik%201871-1910/BISOS%20R%20Riksdagsmannavalen%201872-1908/Valstatistik-R-Riksdagsmannavalen-1903-1905.pdf. Läst 10 maj 2017 
 6. ^ ”Dagens Nyheter Onsdagen den 19 September 1906.”. Dagens Nyheter. 19 september 1906. http://arkivet.dn.se/tidning/1906-09-19/13080A/2?searchTerm=. Läst 10 maj 2017. 
 7. ^ [a b c d] (  PDF) Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande Riksdagsmannavalen 1906–1908.. Bidrag till Sveriges officiella statistik R) Valstatistik. XVIII.. Stockholm: Statistiska centralbyrån, P. A. Norstedt & Söner. sid. 22-23. http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20R%20Valstatistik%201871-1910/BISOS%20R%20Riksdagsmannavalen%201872-1908/Valstatistik-R-Riksdagsmannavalen-1906-1908.pdf. Läst 10 maj 2017 
 8. ^ ”Dagens Nyheter Onsdagen den 18 September 1907.”. Dagens Nyheter. 18 september 1907. http://arkivet.dn.se/tidning/1907-09-18/13434A/1. Läst 10 maj 2017. 
 9. ^ ”Dagens Nyheter Tisdagen den 14 Januari 1908.”. Dagens Nyheter. 14 januari 1908. http://arkivet.dn.se/tidning/1908-01-14/13548A/1?searchTerm=. Läst 10 maj 2017. 
 10. ^ ”Dagens Nyheter Onsdagen den 23 September 1908.”. Dagens Nyheter. 23 september 1908. http://arkivet.dn.se/tidning/1908-09-23/13795A/2?searchTerm=. Läst 10 maj 2017.