Carl Birger Hasselrot

svensk domare

Carl Birger Hasselrot, född 5 oktober 1842 i Stockholm, död 8 april 1911, var en svensk jurist och politiker, son till Carl Hasselrot och far till Axel Hasselrot.

Carl Hasselrot

Ledamot av Sveriges riksdag
Mandatperiod
1880-1887
1889-1910
Valkrets Älvsborgs läns valkrets (1880-1887)
Kalmar läns södra valkrets (1889-1910)
Uppdrag i riksdagen
Ledamot av första kammaren

Född 5 oktober 1842
Klara församling, Stockholm
Död 8 april 1911 (68 år)
Stockholm
Nationalitet Sverige Svensk
Politiskt parti Första kammarens protektionistiska parti 1889-1910
Yrke Häradshövding

Hasselrot blev student i Uppsala 1859 och avlade där 1863 hovrätts- och kameralexamina. Han utnämndes 1876 till assessor i Göta hovrätt, blev 1877 sekreterare i lagutskottet och tillförordnad revisionssekreterare samt var 1880-1911 häradshövding i Ölands domsaga.

Hasselrot var ledamot av första kammaren för Älvsborgs läns valkrets 1880–1887 och för Kalmar läns södra valkrets 1889–1910, han hade därunder plats i lagutskottet 1885–1887, 1888–1904 (ordförande 1896–1902) samt i särskilda utskottet 1882 för lappfrågan och 1892 (urtima riksdagen) i försvarsutskottet.

Hasselrot, som i tullpolitiskt hänseende tillhörde kammarens protektionistparti, av vars förtroenderåd han varit medlem 1894–1907, intog i allmänhet en moderat och förmedlande ståndpunkt samt sympatiserade i beskattnings- och statsregleringsfrågor för de lantmannapartistiska åskådningarna.

Hasselrot var ledamot av sjöförsvars- (1880–1882), jordbrukslägenhets- (1891–1892), hospitals- (1894) och krigslagstiftnings- (1901–02) kommittéerna samt biträdde dessutom i Justitie-, Civil- och Finansdepartementena vid utarbetandet av lagförslag rörande vissa delar av strafflagen, ägostyckning, arbetarförsäkring, stämpelbeskattning och arvsskatt etc.

Hasselrot var även ledamot av kyrkomötena 1883 och 1898. Han kreerades 1903 till juris hedersdoktor i Lund.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Hasselrot, 3. Karl Birger, 1904–1926.
  • Tvåkammarriksdagen 1867-1970 (Almqvist & Wiksell International 1985), band 2, sida 278-279