Värvade armén var den del av den svenska armén som före 1901 uppsattes genom värvning, vilket skilde sig från övriga armén som uppsattes genom rotering.

Styrka redigera

Sveriges värvade trupper uppgick vid början på Karl XI:s regeringstid till omkring 16 000 man (mot 38 000 man indelta trupper). Under frihetstiden bestod den värvade armén av omkring 12 000 man (varav något mera än 3 000 man artilleri). År 1808 bestod den av 14 134 man (9 085 infanteri, 1 020 kavalleri, 3 829 artilleri och 200 pionjärer). Närmare en tredjedel av 1808 års värvade armé var tjänstledig mellan de årliga vapenövningarna. Större delen av de värvade trupperna var förlagda i Finland och Pommern och sedan dessa riksdelar förlorats minskades de värvade trupperna betydligt och räknade 1870 6 900 man.

Förband redigera

Fram till 1808 redigera

Efter 1808 redigera

Nya värvade regementen redigera

När indelningsverket började avvecklas under slutet av 1800-talet övergick Norrbottens regemente, Västerbottens regemente och Gotlands infanteriregemente på värvad stat.

Se även redigera

Källor redigera