Drottningens livregemente till fot

Drottningens livregemente till fot var ett svenskt värvat infanteriregemente som sattes upp i Stralsund 1720 efter Stora nordiska kriget. Det verkade fram till 1815, då regementet överfördes tillsammans med Svenska Pommern till Preussen.

Drottningens livregemente till fot
Drottningens livregemente Eben.jpg
Regementets uniform m/1802
Information
Datum1720 - 1815
LandSverige Sverige
FörsvarsgrenSvenska armén
TypInfanteri
EfterföljarePommersches Füsilier-Regiment nr 34
StorlekRegemente
FörläggningsortStralsund
FärgerBlått      Vitt      [1]
Kända slag och krigPommerska kriget
Gustav III:s ryska krig
Napoleonkrigen
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Fana från ca 1805, med Drottning Fredrikas namnchiffer.Fana vid Drottningens i Pommern uppsatta regemente under Gustav IV Adolfs regering - Livrustkammaren - 8978.tif

HistoriaRedigera

Regementet tjänade som garnisonsregemente och skapades ur Västgöta- samt delar av Upplands femmänningsregementen. Från 1722 kallades regementet för "Drottningens livregemente till fot". Regementet var under 1750-talet tidvis förlagt i Sverige. Regementet deltog vid de flesta krig som Sverige förde vid denna tid; Pommerska kriget 1757-1762, Gustav III:s ryska krig 1788-1790 samt Napoleonkrigen mot Frankrike under det tidiga 1800-talet.

Svenska Pommern avträddes som kompensation till Danmark efter Freden i Kiel då Sverige fick Norge, dock kom Sverige och Danmark överens med Preussen i juni 1815, att området skulle tillfalla Preussen istället. Regementets soldater och officerare löstes från sin ed till Sverige den 23 oktober samma år och överlämnades av generallöjtnanten Gustaf Boije till den preussiska regeringens ombud, överste von Steinwehr. Boije tog med sig regementets fanor, samt en handfull officerare som inte svurit Preussen trohet, tillbaka till Sverige. Regementet bytte därefter namn till Füsilier-Regiment Nr. 34.[2]

BilderRedigera

FörbandscheferRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Armemuseum - Grenadjärmössa
  2. ^ [Svenska Pommern - arkivmaterial i Greifswald och Stralsund Svenska Pommern - arkivmaterial i Greifswald och Stralsund]

Tryckta källorRedigera

  • Kjellander, Rune (2005). Sveriges regementschefer 1700–2000. Stockholm: Probus bokförlag. ISBN 91-87184-74-5