Konungens eget värvade regemente var ett svenskt värvat infanteriregemente som verkat under olika namn mellan 1719 och 1829.

Konungens eget värvade regemente
Uniform 1808 Konungens eget.jpg
Officersuniform modell 1802.
Information
Datum1719–1829
LandSverige Sverige
FörsvarsgrenSvenska armén
TypVärvat infanteriregemente
StorlekRegemente
Befälhavare
Framstående befälhavareAbraham Gustafschöld
Tjänstetecken
Regementets kompanifana 1809-1818
Uniformsknapp 1772-1809

Historia

redigera

Regementet sattes upp efter Karl XII:s död som garnisonsregemente i Halland år 1719, och benämndes Smålands tre- eller femmänningsregemente till fot eller Thure Sigismund Horns värvade regemente. Ganska snabbt övergick man till att bli ett värvat regemente som fyllde sina luckor enbart genom värvning inom landet. I regementet ingick då soldater från Smålands tremänningsregemente (nyuppsatt 1712) samt från Smålands femmänningsregemente (uppsatt 1703). År 1721 tillfördes även delar av det reducerade Östgöta tremänningsregemente till fot (nyuppsatt 1712). Regementet, delat på två bataljoner om 400 man vardera, utgjorde garnison i städerna Malmö och Landskrona. Regementet har haft namn efter förbandscheferna varför regementsnamnet har varierat. 1747 fick namnet Kronprinsens regemente, 1771 Prins Fredrik Adolfs regemente och från 1772 Konungens eget värvade regemente.

År 1755 var delar av regementet förlagt i Landskrona samt i Lovisa, Finland. Regementet var organiserat på 8 kompanier.

Regementet deltog i Gustav III:s ryska krig och utmärkte sig särskilt under slaget vid Svensksund 1790. År 1798 införlivades Danckwarts värvade regemente som också var förlagt till Landskrona.

Regementet drogs in 1828 och avmönstrades i Landskrona den 18 maj 1829. Kapten C. A. T. Bergendahl med resterande manskap placerades vid Garnisonskompaniet Landskrona under Norra skånska infanteriregementet.

Personer som verkat vid regementet

redigera

Förbandschefer

redigera

Namn, beteckning och förläggning[1]

redigera
Namn
T Horns värvade regemente 1719 1724
von Schwerins värvade regemente 1724 1729
B Horns värvade regemente 1729 1737
Bousquets värvade regemente 1737 1747
Prins Gustavs regemente till fot 1747 1753
Kronprinsens regemente till fot 1753 1771
Prins Fredrik Adolfs regemente till fot 1771 1772
Konungens eget värvade regemente 1772 1829
Övningsplats och förläggningsort
Halland 1719
Malmö (F) 1755
Landskrona (F) 1755 1829

Referenser

redigera