Garnisonsregementet i Göteborg

svenskt infanteriregemente

Garnisonsregementet i Göteborg var ett svenskt värvat infanteriregemente som verkat under många namn och som sattes upp i Göteborg 1721 av Bengt Ribbing, som också var dess förste chef. Regementet ingick i Västgötafördelningen av armén.

Garnisonsregementet i Göteborg
Saltsiska regementet 1779.jpg
Regementets uniform m/1779
Officiellt namnFlera olika, se artikeln
Datum1721–1801
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypVärvat infanteriregemente
StorlekRegemente
FöregångareVästgöta tremänningsregemente
EfterföljareGöta artilleriregemente
HögkvarterGöteborgs garnison
FörläggningsortGöteborg
FärgerGult     
Kända slag och krigHattarnas ryska krig
Pommerska kriget
Gustav III:s ryska krig
Befälhavare
Framstående befälhavareCurt Bogislaus von Stedingk
Tjänstetecken
Kompanifana från 1755Kompanifana garnisonsr göteborg.jpg

BakgrundRedigera

HistoriaRedigera

Regementet organiserades 1721 med Västgöta tremänningsregemente som stomme. Dess förste regementschef var generalmajor Bengt Ribbing. Det bestod från 1723 av åtta kompanier och var förlagt till Göteborg.

Regementet deltog vid några av Sveriges krig under 1700-talet, de första blev Hattarnas ryska krig då man kommenderades till Finland 1742. Åren 1751-62 deltog regementet vid bygget av fästningen Sveaborg utanför Helsingfors. Regementet deltog även under det Pommerska kriget

Under Gustav III:s ryska krig 1788-1790 förlades regementet återigen till krigsskådeplatsen i Finland, och man deltog bland annat under Slaget vid Svensksund. Under slaget var regementet placerat ombord på Bohuseskadern av Arméns flotta. Nio av regementets soldater tilldelades För tapperhet till sjöss för sina insatser. Vid regementets frånvaro från Göteborg sköttes dess uppgifter främst av Göteborgs borgerskaps militärkårer.

Vid ett flertal tillfällen detacherades soldater ur regementet och skickades till den svenska kolonin Saint-Barthélemy i Västindien. Bland annat sändes 1794 tjugofyra (24) man utrustade i uniform m/1792 till ön.[1]

Soldater ur regementet deltog 1799 vid det Björnbergska brännvinskriget, då det Björnbergska husetNorra Hamngatan 6 plundrades och förstördes av en uppretad folkmassa. De fåtal soldater som fanns tillhands kunde först inte hindra plundringen, men sedan förstärkning erhållits kunde folkmassan tryckas tillbaka och stoppas.[2]

År 1799 kunde regementet även flytta in i den då nyuppförda kasern som Göteborgs borgerskap hade uppfört. Denna kasern kallades Borgerskapets kasern, och togs 1801 över av Göta Artilleriregemente. Slutligen revs den 1908. Regementets siste chef var fältmarskalken Curt Bogislaus von Stedingk. När nedläggningen skedde 1801 uppgick de kvarvarande delarna i Göta artilleriregemente.

StyrkaRedigera

Under det fjärde kvartalet 1793 uppgick regementets styrka till följande[3]:

RegementspastorerRedigera

 
Regementets nattvardskärl, nu i Göteborgs stadsmuseums samlingar. (1924).

Vid regementet fanns en utsedd regementspastor som ansvarade för själavården inom regementet, och som höll gudstjänst varje söndag samt firade högtider i Garnisonskyrkan (som då låg i Kronhuset). Regementspastorn anordnade även vigslar och begravningar inom regementet. Regementspastorn var även kyrkoherde i Göteborgs garnisonsförsamling. Följande personer var pastorer vid regementet;

Framstående personer vid regementetRedigera

BilderRedigera

FörbandscheferRedigera

Namn, beteckning och förläggningRedigera

Regementena fick under 1700-talet oftast namn efter sin överste, varför regementet över tid ändrade namn. Nedan syns en sammanställning på det namn regementet officiellt hade under sin verkanstid.

Namn
Ribbingska regementet 1721 1730
Zanderska regementet 1730 1747
Hessensteinska regementet 1747 1769
Gyllengranatska regementet 1769 1774
Saltziska regementet 1774 1785
Wachtmeisterska regementet 1785 1789
Stedingska regementet 1789 1801
Övningsfält och förläggningsort
Göteborg 1721 1799
Borgerskapets kasern, Göteborg 1799 1801

Se ävenRedigera

Göta artilleriregemente

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Gustavianer.com
  2. ^ goteborgshistgoria.se
  3. ^ Uppgifter rörande svenska krigsmagtens styrka, sammansättning och fördelning, J. Mankell, 1865. sid 451.
  4. ^ Göteborgs stifts herdaminne: samt geografisk, statistisk och historisk beskrifning öfver pastoraten. 1872, sid 45.
  5. ^ Svensk Numismatisk tidskrift, nummer 2 2006
  6. ^ af Dittmer nr 2062, tab 4
  7. ^ Svensk biografiskt Lexikon, Band 13 (1950), sida 747.
  8. ^ adelsvapen.com, tab 4
  9. ^ mattiasloman.se