Spenska regementet var ett svenskt värvat infanteriregemente som verkat under många namn och som sattes upp i Stralsund den 6 mars 1749 av greve Gabriel Spens, som också var dess förste chef.

Spenska regementet
Engelbrechtenska regementet Eben.jpg
Information
Datum6 mars, 1749 - 23 oktober, 1815
LandSverige Sverige
FörsvarsgrenSvenska armén
TypInfanteri
EfterföljareFüsilier-Regiment Graf Roon (Ostpreußisches) Nr. 33
StorlekRegemente
FörläggningsortStralsund
FärgerRött     
Kända slag och krigPommerska kriget
Gustav III:s ryska krig
Napoleonkrigen

HistoriaRedigera

Regementet tjänade som garnisonsregemente. Delar av regementet var under 1750-talet tidvis förlagt i Sverige. Regementet deltog i Pommerska kriget 1757–1762. År 1766 fick regementet ta emot de kvarvarande delarna av Posseska regementet som också var förlagt i Stralsund och som detta år avvecklades. Regementet deltog sedermera i Gustav III:s ryska krig 1788–1790 och då särskilt under slaget vid Svensksund den 9-10 juli 1790. Man deltog sedan även under Napoleonkrigen mot Frankrike under det tidiga 1800-talet.

Svenska Pommern avträddes som kompensation till Danmark efter freden i Kiel då Sverige fick Norge, dock kom Sverige och Danmark överens med Preussen i juni 1815 att området skulle tillfalla Preussen istället. Regementets soldater och officerare löstes från sin ed till Sverige den 23 oktober samma år och överlämnades av generallöjtnanten Gustaf Boije till den preussiska regeringens ombud, överste von Steinwehr. Boije tog med sig regementets fanor, samt en handfull officerare som inte svurit Preussen trohet, tillbaka till Sverige. Regementet bytte därefter namn till Füsilier-Regiment Nr. 33.[1]

BilderRedigera

FörbandscheferRedigera

Namn, beteckning och förläggningRedigera

Namn
Spenska regementet 1749 1765
Blixenska regementet 1766 1779
Psilanderhielmska regementet 1779 1796
Engelbrechtenska regementet 1796 1815
Övningsplats och förläggningsort
Stralsund 1749 1815

Personer som tjänstgjort vid regementetRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [Svenska Pommern - arkivmaterial i Greifswald och Stralsund Svenska Pommern - arkivmaterial i Greifswald och Stralsund]

Tryckta källorRedigera

  • Kjellander, Rune (2005). Sveriges regementschefer 1700–2000. Stockholm: Probus bokförlag. ISBN 91-87184-74-5