Kronprinsens husarregemente (K 7) var ett kavalleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1758–1927. Förbandsledningen var sedan 1897 förlagd i Malmö garnison i Malmö.[2][3][4][5]

Kronprinsens husarregemente
(K 7)
AM.010482 (02).jpg
Standar för Kronprinsens husarregemente. Tilldelat Cederströmska husarregementet den 28 januari 1816, enligt generalorder 283 1815
Officiellt namnKronprinsens husarregemente
Datum1758–1927
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypKavalleriet
RollUtbildningsförband
StorlekRegemente
EfterföljareSkånska kavalleriregementet
Del avI. arméfördelningen [a]
HögkvarterMalmö garnison
FörläggningsortMalmö
FärgerMörkblått     
Marsch"Kronprinsens husarregementets marsch" (Strömberg) [b]
Årsdagar7 december [c]
SegernamnBornhöft (1813)
Befälhavare
RegementschefAxel Braunerhjelm [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg

HistoriaRedigera

 
Uniformer för det blå och gula husarregementet

Regementet sattes upp 1757 som Putbus och Platens husarkår, av Fredrik Ulrik Putbus och Philip von Platen. Kåren kom 1758 att bilda Svenska husarregementet i Pommern. Fyra år senare, 1762, delades regementet till två självständiga regementen, Blå (Putbusska) husarregementet och Gula (Wrangelska) husarregementet.

Fyra år senare, 1766, sammanfördes de två regementena och bildade Svenska husarregementet. I samband med sammanslagningen minskades styrkan till ungefär 400 ryttare fördelat på åtta skvadroner. Svenska husarregementet förlades i de svenska provinserna i Tyskland, och hade som främsta uppgift att bevaka och patrullera Svenska Pommerns gränser. Regementets huvudkvarter låg i städerna Greifswald och Bardt.

I samband med Gustav III:s statsvälvning 1772, överfördes regementet till Sverige, och förlades först i ett antal städer på västkusten, för att året därpå roteras till andra västsvenska städer. Två skvadroner införlivades i ett finländskt dragonförband.

År 1797 ändrades namnet till Hornska husarregementet. Regementet bar, enligt den tidens sed för vissa värvade regementen, namnet på sin regementschef, Samuel Horn. Regementet var under denna tid förlagt till Halmstad, Malmö, Helsingborg, Ängelholm, Ystad och Simrishamn. Under Napoleonkriget ökade antalet skvadroner till åtta och mantalet till 100 per skvadron, för att i fredstid åter anta minskat antal.

År 1801 fick regementet namnet Mörnerska husarregementet, i samband med att Hampus Mörner blev regementschef. Den 7 december 1813 spelade regementet en viktig roll för den svenska segern i slaget vid Bornhöft.

 
Uniform för det Mörnerska husarregementet, tidigt 1800-tal.

En mindre ärorik händelse som sätts i samband med Mörnerska regementet, är det som i folkmun kallas Slaget vid Klågerup den 15 juni 1811. Under bondeoroligheterna i Skåne 1811 högg 40 husarer ur regementet in på en anfallande samling om 1500 drängar (beväpnade med liar och högafflar) i Klågerup som vägrat inställa sig till militärtjänst. I Klågerupskravallerna skadades två husarer och runt 30–40 drängar och husmän dödades av Mörners husarer så de gick till anfall mot militären.

Regementet var 1813 förlagt till Malmö, Ystad, Simrishamn, Ängelholm och Halmstad. Mörnerska husarregementet var det sista regemente som utkämpade ett slag på utländsk mark, slaget vid Bornhöft 1813 i dåvarande Danmark, dagens Bornhöved i Schleswig-Holstein. I praktiken hade Mörners brorson Bror Cederström varit regementets anförare sedan 1804.

År 1816 bytte regementet namn till Cederströmska husarregementet, då Bror Cederström officiellt tillträdde som regementschef. Samma år, 1816, fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Kronprinsens husarregemente tilldelades № 7.

I samband med att dåvarande kronprins Oscar blev överste i regementet 1822, erhöll regementet namnet Kronprinsens husarregemente. Regementet var efter 1822 förlagt till Malmö och Ystad. År 1859, under Karl XV:s regering, ändrades namnet till Konungens värvade husarregemente. Ett år senare, 1860, skedde ännu ett namnbyte till Husarregementet Konung Karl XV. I samband med dåvarande prins Gustav Adolfs födelse 1882 återfick regementet namnet Kronprinsens husarregemente. År 1897 överfördes en skvadron från regementet till Livgardet till häst i Stockholm.


År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Kronprinsens husarregemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 7. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen, men även från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente.

Genom försvarsbeslutet 1925 beslutades att de tre skånska kavalleriregementena, Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6) och Kronprinsens husarregemente (K 7), skulle avvecklas den 31 december 1927, och istället sammanföras den 1 januari 1928 till ett nytt kavalleriregemente, Skånska kavalleriregementet (K 2) i Helsingborg. Kronprinsens husarregemente (K 7) hade sin avvecklingsceremoni den 5 oktober 1927, och avvecklades den 31 december 1927. Från den 1 januari 1928 övergick regementet till en avvecklingsorganisation, vilken verkade fram till den 31 mars 1928. Under hela sin aktiva tid var regementet värvat.

TrumpetarkårenRedigera

Trumpetarorganisationen omfattade åren 1816–1897 en regementstrumpetare, sex ordinarie trumpetare (med underofficersgrad) och tolv extratrumpetare (med manskapsgrad). Genom att regementet var utspritt spelades det normalt inte på hel kår utom under sommarens regementsövningar. Först när Nils Georg Strömberg blev musikdirektör 1878 samlades kåren till gemensamma övningar i Malmö. Regementets musikkår genomförde under hans ledning nästan varje år under 1880- och 1890-talen flera långa turnéer i Tyskland. Han ledde kåren till 1902 och efterträddes av Gottfrid Trobäck 1902–1924 och Ernst Tinnerstedt 1924–1927.

Förläggningar och övningsplatserRedigera

FörläggningRedigera

I samband med att regementet 1772 överfördes till Sverige, förlades det först i ett antal städer på västkusten (Falkenberg, Halmstad, Laholm, Ängelholm, Helsingborg). För att året efter, 1773, förläggas till Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Malmö, Ystad och Simrishamn.[5]

Regementet var förlagt till Malmö, Ystad (till 1882), Ängelholm (till 1883) och Helsingborg (till 1897). År 1897 förlades hela regementet till nybyggda kaserner på Regementsgatan 22 i Malmö. Kasernerna i Malmö uppfördes efter 1892 års härordnings byggnadsprogram, och ritades av Erik Josephson.[6]

Efter att regementet avvecklades den 31 december 1927, kvarstod en avvecklingsorganisation fram till den 31 mars 1928. Efter att armén lämnat kasernområdet kom kasernområdet att användas av olika civila verksamheter, bland annat fanns länge den populära dansrestaurangen Arena i den före detta officersmässen. Byggnaderna revs sedan 1960, varefter "skyskrapan" Kronprinsen uppfördes på det gamla regementsområdet.[5]

ÖvningsplatserRedigera

Regementet övade på Bonarps hed under åren 1772–1927.[2]

Heraldik och traditionerRedigera

 
Holger Rosencrantz iförd regementets uniform för en major. Målning av Bruno Hoppe.

Regementets ursprungliga standar var blå på en sidan av duken, och gul på andra sidan, som markering till arvet från Blå (Putbusska) husarregementet och Gula (Wrangelska) husarregementet. Duken var prydd med Kungliga Svärdsordens stora kors, samt under denna brösttecknet för Riddare med Stora Korset av Svärdsorden, samt i vardera hörnet en öppen krona av silver. Segernamnet ovanför korset. År 1845 ersattes de tidigare standaren av en ny, vilken var helt blå. Standaren kom att föras vid vissa tillfällen av Skånska kavalleriregementet (K 2). Det fördes vid vissa tillfällen mellan åren 1965 och 2000 av Skånska dragonregementet (P 2), samt 1994–2000 av Skånska dragonbrigaden (MekB 8).[2]

Regementet var det enda som inte använde bestämningen "kungliga" i sitt namn, då det var kronprinsens regemente. Regementets högtidsdag var 7 december, till minne av Bornhöft den 7 december 1813.[2]

Kronprinsens husarregemente har en livaktig efterlevare i Kronprinsens Husarregementes Kamratförening och Minnestropp, den gamla kamratföreningen som bildades vid regementets nedläggning 1927 och en beriden minnestropp som sattes upp 1958. Syftet är att bevara och levandegöra minnet av regementet och dess traditioner, som var en betydande del av Malmös liv under hela tiden regementet var förlagt dit. Föreningen träffas varje vecka för rid- och kavalleriövningar i uniformer m/1895 och kan engageras för diverse parader och uppvisningar.

471. hemvärnsinsatskompaniet eller Malmö husarkompani, ingående i Malmöhus bataljon och med stab i Malmö, har tagit till sig det anrika namnet Kronprinsens husarer med mottot "Minnet förpliktigar".[7]

FörbandscheferRedigera

Regementschefer verksamma mellan åren 1758–1927. Åren 1761–1766 var regementet delat på två regementet.[3][4]

 • 1757–1758: von Putbus, F U och von Platen, P J B
 • 1758–1759: Georg Gustaf Wrangel af Adinal
 • 1759–1761: Sparre, J
 • 1761–1764: Fredrik Ulrik von Putbus (Blå (Putbusska) husarregementet)
 • 1764–1766: Mörner, H S (Blå (Putbusska) husarregementet)
 • 1761–1763: Wrangel, G G (Gula (Wrangelska) husarregementet)
 • 1763–1764: Åkerhielm, L (Gula (Wrangelska) husarregementet)
 • 1764–1766: Lewenhaupt, M C (Gula (Wrangelska) husarregementet)
 • 1766–1797: Mörner, H S
 • 1797–1801: Horn, S H
 • 1801–1816: Mörner, H E
 • 1816–1822: Cederström, G A B
 • 1822–1830: Stackelberg, G B M
 • 1830–1849: von Platen, A C
 • 1849–1858: Sjöcrona, F A
 • 1858–1864: Björnstjerna, C M L
 • 1864–1874: Cederström, C A B
 • 1874–1883: Boy, G F A
 • 1883–1891: Siöcrona, H A
 • 1891–1893: Berg, R W T
 • 1893–1902: von Platen, G A
 • 1902–1910: von Platen, P C
 • 1910–1913: Bror Munck
 • 1913–1920: Bror Cederström
 • 1920–1920: Edward af Sandeberg
 • 1920–1927: Axel Braunerhjelm

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Putbus'- von Platens husarkår 1757 1758
Svenska husarregementet 1758-04-24 1761-??-??
Blå (Putbusska) husarregementet 1761-??-?? 1766-10-07
Gula (Wrangelska) husarregementet 1761-??-?? 1766-10-07
Husarregementet 1766-10-08 1801-07-12
Mörnerska husarregementet 1801-07-13 1816-01-08
Cederströmska husarregementet 1816-01-09 1822-02-04
Kronprinsens husarregemente 1822-02-05 1859-08-10
Konungens värvade husarregemente 1859-08-11 1860-06-17
Husarregementet Konung Karl XV 1860-06-18 1882-11-24
Kronprinsens husarregemente 1882-11-25 1927-12-31
Avvecklingsorganisation 1928-01-01 1928-03-31
Beteckningar
№ 7 1816-10-01 1914-09-30
K 7 1914-10-01 1927-12-31
Förläggningsort, detachement och övningsfält
Greifswald (F) 1758-04-24 1772-??-??
Bonarps hed (Ö) 1772-??-?? 1927-12-31
Helsingborgs garnison (F) 1875-??-?? 1897-09-30
Malmö garnison (F) 1897-10-01 1928-03-31

GalleriRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1833–1893 var regementet underställt chefen för 1. militärdistriktet, åren 1893–1901 chefen för 1. arméfördelningen, åren 1902–1927 chefen för I. arméfördelningen.
 2. ^ Förbandsmarschen antogs runt den 21 maj 1879.[1]
 3. ^ Årsdagen för Slaget vid Bornhöft.
 4. ^ Braunerhjelm blev sista chefen för regementet.

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 75
 2. ^ [a b c d] Braunstein (2003), s. 141–142
 3. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 270
 4. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 277
 5. ^ [a b c] Holmberg (1993), s. 21
 6. ^ Berg (2004), s. 205
 7. ^ Fjärde hemvärnsbataljon inom SSK Läst 16 december 2009

Tryckta källorRedigera

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris länk. ISBN 91-971584-4-5 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris länk. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700–2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-74-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-75-3 

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera