Indelta armén var den del av den svenska armén som före 1901 uppsattes genom rustning och rotering. Vid 1800-talets mitt bestod den indelta armén av omkring 23 000 man.

Indelta soldater under 1840-talet. Litografi av Heinrich Ambros Eckert och Dietrich Monten.

Se även redigera

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

  • Ericsson, Lars (1995) Svenska knektar: Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred ISBN 91-971992-4-9