För tätorten Sommen, se Sommen (tätort).

Sommen är en insjö belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland.

Sommen
Insjö
Utsikt över sjön Sommen från Torpön
Utsikt över sjön Sommen från Torpön
Geografiskt läge
LandSverige Sverige
LänÖstergötlands län
Jönköpings län
KommunBoxholms kommun
Kinda kommun
Tranås kommun
Ydre kommun
LandskapÖstergötland
Småland
SockenEkeby, Säby, Blåvik, Malexander, Torpa, Asby, Norra Vi, Tidersrum
Koordinater 
  WGS 8458°00′22″N 15°12′04″Ö / 58.00618°N 15.20103°Ö / 58.00618; 15.20103 (Sommen)
  SWEREF 99 TM6429416, 511881
Mått
Areal131,9 km² [1]
Höjd146 m ö.h. [1]
Strandlinje208 km [2]
Medeldjup16,7 m [3]
Maxdjup53 m [1]
Volym2,20 km³ (utifrån medeldjup)
Flöden
TillflödenBulsjöån, Svartån
Huvudavrinnings­områdeMotala ströms huvudavrinningsområde (67000)
VattendragsID­ (VDRID)641852-147460
GeoNames2675345
Status[1]
Ekologisk statusSolid green (80B682).svg God
Kemisk status (exkl. kvicksilver)Solid red (F2716D).svg Uppnår ej god
   Miljöproblem[2]
Miljögifter (exkl. kvicksilver)Solid red (F2716D).svg Ja
KällaVISS (SE644727-145497)
Övrigt
SjöID644727-145497
ID vattenförekomstSE644727-145497
Vattenytans ID (VYID)643150-146428
Limnisk ekoregionSydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Karta över Sommen från 1740.

GeografiRedigera

Sommen ingår i Svartåns vattensystem och ligger öster om tätorten Tranås. Större delen av sjön ligger i Östergötland. Sommen är en stor oligotrof sprickdalssjö. Sommens areal är 132 km², vilket gör den till Sveriges tjugonde största sjö. Det största djupet är 53 m. Höjden över havet är cirka 146 meter, vilket innebär att den är högt belägen för att ligga i södra Sverige. Sjön är starkt flikig och har klart vatten samt ett stort antal öar och holmar. Den största ön är Torpön.[1]

Stränderna är till största del minerogena med en sparsam övervattensvegetation. Sjön omges mest av barrskog, men även lövskog och odlingsmark förekommer. Tillrinningsområdet är 1651 km2 stort och består mestadels av skogsmark med en mindre andel myr- och odlingsmark. Uppströms i Svartån förekommer vandringshinder. Sjön är ytvattentäkt för Tranås kommun.[1]

Sjöns omgivningar är glest bebyggda. De största samhällena vid eller i nära anslutning till Sommen är Tranås, Malexander och Sommen.

Flora och faunaRedigera

Sommen har en mycket hög biologisk funktion och höga raritetsvärden. Den biologiska mångfalden är hög, främst beroende på den väldigt artrika fiskfaunan, den stora sjöytan, ett betydande hypolimnion, samt varierade strand- och vattenvegetationen.[1]

Fiskarter som förekommer är ål, sjölevande öring, röding, sik, siklöja, nors, gädda, elritsa, mört, lake, abborre, sutare, gös, vimma, braxen, sarv, bergsimpa, gers, småspigg och benlöja.[1] Sjön är känd för sitt fina laxfiske. Sjön har en egen Rödingsart, Sommarödingen. Det hittills störst fångade exemplaret togs i nät av John Sonnert och vägde 11 kg.[källa behövs]

Bland häckande sjöberoende fåglar märks fiskgjuse, strandskata, storlom, småskrake, lärkfalk samt häger. Utter förekommer i området. I bottenfaunan återfinns glacialrelikten Pallasea quadrispinosa samt kräftdjuren Monoporeia affinis och Limnocalanus macrurus.[1]

Höstlånke, vattenstäkra, kalmus, blomvass, brunstarr, klubbstarr, krusnate, slamkrypa, vattenskräppa och korsandmat växer i och vid sjön. Makroalgen Nostoc pruniformis förekommer i sjön.[1]

BåttrafikRedigera

Sjön har genom åren trafikerats av åtskilliga ångbåtar, varav en fortfarande finns kvar, den gamla vedeldade Boxholm II, som gått på sjön sedan 1904.[4]

LegenderRedigera

Det finns flera legender runt Sommen, varav en handlar om Urkon, även kallad Sommakoa. Det berättas att det var en gammal ilsken ko som sparkade och krafsade upp ett stort hål. Det vattenfylldes sedan och blev sjön Sommen.[5]

BilderRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera

VattendataRedigera

FiskeRedigera