Hypolimnion är den kallare vattenmassan vid botten i en termiskt skiktad sjö, som ligger under termoklinen.

Olika skikt i en termiskt skiktad sjö.