Wikipedia:Artikelnomineringar

(Omdirigerad från Wikipedia:AN)
Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning.

 • Hur gör jag för att avsluta en omröstning?

För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Sedan går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.
 9. Slutligen går du till artikelns objekt på Wikidata och märker den med korrekt "badge".
 10. Var också gärna den som lägger in artikeln i nyhetsmallen Nyligen utvalt, så att den blir väl synlig för kollektivet.

Något som också bör göras i närtid är följande:

 1. Lägga in en utmärkt artikel på lämpligt datum i Mall:Utvald artikel, respektive plocka bort utmärkt artikel som blivit avnominerad.
 2. Skriva portalingress för en ny utmärkt artikel enligt instruktionen i samma mall. Lägga till mall för avnominerad utmärkt artikel så att den hamnar i sällskapet Artikelsammanfattningar av icke-utmärkta artiklar.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.


NomineringarRedigera

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom kriterierna för portaler och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst tre röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

Portal:ScoutingRedigera

Nominerad för omprövning av Användare:GeMet, 27 augusti 2020 kl. 23.54 (CEST)

Portal som ej uppdateras. Exempel: månadens artikel redigerad för 12 år sen, och nya artiklar för 11 år sen.

Stöder för behåll som utmärkt
Ta bort status helt
 1. GeMet, 27 augusti 2020 kl. 23.54 (CEST)
 2. Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 04.40 (CEST) Enligt anmälan. Portaler har spelat ut sin roll.
 3. Yger (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 15.06 (CEST) självklart
 4. Deryni (diskussion) 4 september 2020 kl. 15.14 (CEST) Enligt anmälan.
Diskussion

Jag undrar om det inte är dags att avnominera alla utmärkta portaler och museimärka sidan. En del av portalerna har förvånansvärt höga besökssiffror och tycks byta ut artikel- och bildtips automatiskt, men det förekommer ingen aktivitet i någon portal. För att en portal skall vara relevant måst den skötas om åtminstone med en månads intervall, men flertalet av de utmärkta portalerna har inte skötts om på åratal. /Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 06.04 (CEST)

Det finns inga krav på utmärkta portaler att de ska vara nyligen uppdaterade. Uppdatera därför avnomineringsskälet till något som har att göra med kraven på portalerna. Ainali diskussionbidrag 12 september 2020 kl. 11.56 (CEST)
Om de innehåller, direkt eller genom inkludering, information som är "färskvara", som till exempel "Nya artiklar", duger det inte att den informationen är 11 år gammal. Jag har därför mallat denna portal med mallen {{Inaktuell}}.
--Larske (diskussion) 16 september 2020 kl. 19.58 (CEST)

Portal:ArkitekturRedigera

Nominerad för omprövning av Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 05.00 (CEST)

Har inte uppdaterats sedan 2007, då den antogs till utvald.

Stöder för behåll som utmärkt
 1. Glentamara (diskussion) 5 september 2020 kl. 22.32 (CEST) Snygg och informativ portal, definitivt för behåll
Ta bort status helt
Diskussion

@Ascilto, GeMet, Yger, Deryni: Jag har nu uppdaterat utseende och funktioner på portalen så att den genererar slumpmässiga artiklar istället för att aktivt behöva hållas uppdaterad. Det enda området jag ser kan behöva kureras någorlunda regelbundet är att hålla de utmärka artiklarna uppdaterade. Lite småarbete kvarstår för att utöka innehållet som slumpas fram för att inte göra portalen alltför enformig. -- jiˈesˌdeːo ] 4 september 2020 kl. 15.18 (CEST)

Imponerande jobb. Här kan du se hur man kan göra för att slippa uppdatera utmärkta/bra artiklar. Tyvärr ser sidan konstig ut för mig i mobilvy. ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 4 september 2020 kl. 21.48 (CEST)
Tack för tipset! Det var precis något sådant jag önskade. Jag tog bort lite nomobile-kommandon som jag lagt in för att jag inte trodde det skulle få plats i mobilversionen och det ser bättre ut nu. De relativt placerade div-taggarna saknade ju en absolut div-tagg att relatera sig till om man tog bort sidhuvudet. Sidhuvudets bild blir lite konstig däremot, det får jag fundera ut hur jag ska fixa. -- jiˈesˌdeːo ] 5 september 2020 kl. 00.14 (CEST)
Omvändelse under galgen. Det återstår att se om det nyvunna engagemanget består längre den här gången. /Ascilto (diskussion) 5 september 2020 kl. 18.17 (CEST)
@Ascilto: Du får ursäkta min framfusighet, men är du verkligen i position att använda den typen av vokabulär mot andra bidragsgivare? Det är väl knappast upp till dig (eller någon annan) att resa galgar och - om än verbalt - sätta sig på författares arbeten. Din intention kanske var god, men det låter mindre angenämt. Lantgård (diskussion) 5 september 2020 kl. 19.17 (CEST)

Portal:DanmarkRedigera

Nominerad för omprövning av Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 05.19 (CEST)

Har inte uppdaterats sedan 2008, då den antogs till utvald.

Stöder för behåll som utmärkt
 1. Tostarpadius (diskussion) 6 september 2020 kl. 08.32 (CEST) Om vi inte avskaffar fenomenet "Utmärkta portaler" helt finns det inget skäl att degradera denna.
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 05.19 (CEST)
 2. GeMet, 28 augusti 2020 kl. 14.45 (CEST)
 3. Yger (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 15.08 (CEST)
 4. Deryni (diskussion) 4 september 2020 kl. 15.15 (CEST)
Diskussion

Det finns inga krav på utmärkta portaler att de ska vara nyligen uppdaterade. Uppdatera därför avnomineringsskälet till något som har att göra med kraven på portalerna. Ainali diskussionbidrag 12 september 2020 kl. 11.56 (CEST)

Om de innehåller, direkt eller genom inkludering, information som är "färskvara", som till exempel "Folkmängd", duger det inte att den informationen är 12 år gammal. Jag har därför mallat denna portal med mallen {{Inaktuell}}.
--Larske (diskussion) 16 september 2020 kl. 20.07 (CEST)

Portal:FåglarRedigera

Nominerad för omprövning av Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 05.29 (CEST)

Har inte uppdaterats sedan 2008, då den antogs till utvald.

Stöder för behåll som utmärkt
 1. Lantgård (diskussion) 3 september 2020 kl. 21.30 (CEST) Det är ju inget fel på portalen och dess innehåll bara för att några skribenter inte gillar portaler och vill utforma uppslagsverket efter eget huvud
 2. Glentamara (diskussion) 5 september 2020 kl. 22.32 (CEST) Snygg och informativ portal, kan inte heller se något innehåll som är inaktuellt (längre) så ser inga skäl till att statusen ska tas bort givet de kriterier som vi har
 3. Tostarpadius (diskussion) 6 september 2020 kl. 08.31 (CEST) Om vi inte avskaffar fenomenet "Utmärkta portaler" helt finns det inget skäl att degradera denna.
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 05.29 (CEST)
 2. GeMet, 28 augusti 2020 kl. 14.45 (CEST)
 3. Deryni (diskussion) 4 september 2020 kl. 15.16 (CEST) Enligt anmälan.
Diskussion

I den mån innehållet är tidlöst tycker jag inte att portaler behöver förlora status som bra för att inte många redigerar dem. Vad är ej aktuellt med denna? Höstblomma (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 19.30 (CEST)

Lantgård Portalen är inte avnominerad för att någon inte gillar portaler utan för att ingen brytt sig om portalen sedan den utnämndes till utvald för 12 år sedan. Frågan om portaler gillas eller inte har över huvud taget inte varit uppe till diskussion. /Ascilto (diskussion) 3 september 2020 kl. 23.12 (CEST)
Lantgård, du får rösta precis som du vill. Men jag gillar inte din syrliga kommentar. ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 3 september 2020 kl. 23.26 (CEST)
Min tanke var heller inte att du skulle gilla den, men jag vidhåller den likväl. Lantgård (diskussion) 5 september 2020 kl. 18.49 (CEST)

Det finns inga krav på utmärkta portaler att de ska vara nyligen uppdaterade. Uppdatera därför avnomineringsskälet till något som har att göra med kraven på portalerna. Ainali diskussionbidrag 12 september 2020 kl. 11.57 (CEST)

Om de innehåller, direkt eller genom inkludering, information som är "färskvara", som till exempel aktuell status för enskilda artiklar, duger det inte att den informationen är flera år gammal.
Den här portalen inkluderar bland annat Portal:Fåglar/Projekt som visas nere till höger på sidan. Den har ett antal kvalitetsbrister som inte borde finnas i något som klassas som Utmärkt:
 • Listan med exempel på Korta artiklar att utvidga avspeglar dessa artiklar för 12 år sedan. Mycket har hänt sedan dess. Artikeln Ormörn har exempelvis utökats rejält och är idag mer än fem gånger så stor (räknat i bytes) som då listan gjordes. Det är därför tveksamt om den bör vara med bland exemplen idag.
 • Länken fler... efter "Korta artiklar att utvidga" leder till Kategori:Fågelstubbar och användningen av "stubbar" verkar inte vara detsamma idag som det var 2008.
 • Länken fler... efter Kvalitetskontroll leder till en kvalitetstabell där det står att den är senast granskad i början av 2016. De gröna, blå och gula stjärnor som finns i tabellen stämmer inte med aktuell status för ett antal artiklar. Några exempel (fler finns) där stjärnorna inte stämmer med aktuell status är Bergfink, Koltrast och Skata.
 • Länken till Lägg till källor till artiklar inom ämnet fåglar är en död länk.
--Larske (diskussion) 16 september 2020 kl. 21.28 (CEST)

Portal:EURedigera

Nominerad för omprövning av Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 06.10 (CEST)

Uppdateras inte. Blänkaren handlar om kommissionen Barroso och det har varit två kommissioner sedan dess.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 1. Tostarpadius (diskussion) 6 september 2020 kl. 08.31 (CEST) Om vi inte avskaffar fenomenet "Utmärkta portaler" helt finns det inget skäl att degradera denna.
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 06.11 (CEST)
Diskussion

@Ascilto:: Bra att du uppmärksammar att portalen inte har uppdaterats på alldeles för lång tid! Jag har nu gått igenom innehållet i detalj och uppdaterat texter, bilder och länkar, så allting ska vara "up to date". Jag ska försöka hålla bättre koll på portalen framöver så att den hålls uppdaterad mer kontinuerligt än förut. --Glentamara (diskussion) 28 augusti 2020 kl. 10.07 (CEST)