Wikipedia:Artikelnomineringar

(Omdirigerad från Wikipedia:AN)
Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning.

 • Hur gör jag för att avsluta en omröstning?

För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Sedan går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.
 9. Slutligen går du till artikelns objekt på Wikidata och märker den med korrekt "badge".
 10. Var också gärna den som lägger in artikeln i nyhetsmallen Nyligen utvalt, så att den blir väl synlig för kollektivet.

Något som också bör göras i närtid är följande:

 1. Lägga in en utmärkt artikel på lämpligt datum i Mall:Utvald artikel, respektive plocka bort utmärkt artikel som blivit avnominerad.
 2. Skriva portalingress för en ny utmärkt artikel enligt instruktionen i samma mall. Lägga till mall för avnominerad utmärkt artikel så att den hamnar i sällskapet Artikelsammanfattningar av icke-utmärkta artiklar.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

DrakborgenRedigera

Nominerad av Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 07.43 (CET)

En välskriven, omfattande och illustrerad originalartikel som har funnits på Wp:Artikelgranskningar några månader år 2019.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 09.11 (CET) Denna är på gränsen till utmärkt. Trots att den är utförligare än motsvarande text på andra språkversioner är den i mina ögon något för kort för ha uppnått den nivån.
 2. Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 09.55 (CET) Som Tostarpadius.
Stöder inte
Diskussion

Artikeln är mycket mer omfattande än de versioner som finns på enwp och dewp. Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 07.43 (CET)


Aleksandr VertinskijRedigera

Nominerad av Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 08.21 (CET)

En rekommenderad artikel som är välskriven, omfattande och väl källbelagd.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom kriterierna för portaler och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst tre röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

AkemenidernaRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 januari 2022 kl. 09.53 (CET)

Flera stycken saknar fotnoter.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Sjunnesson (diskussion) 18 januari 2022 kl. 17.40 (CET) Källäget är inte bra (understatement). Se disk.
 2. Tostarpadius (diskussion) 18 januari 2022 kl. 17.49 (CET) Som Sjunnesson.
 3. OJH (diskussion) 18 januari 2022 kl. 17.58 (CET)
 4. TernariusDisk 18 januari 2022 kl. 18.03 (CET) Det här sättet att ange källor (med en referens till en annan Wikipediaversion) gick kanske en gång i tiden, men nu måste vi vara säkra på att källorna finns och är kontrollerade. Synd, för annars är artikeln inte dålig.
 5. Adville (diskussion) 18 januari 2022 kl. 18.43 (CET), Har läst artikeln förr och gillar den, men har aldrig lagt märke till referenserna som diskuteras här nedan. Lägger mig därför här, även om Nicke L gjorde ett bra jobb utifrån hur det fungerade 2007. Adville (diskussion) 18 januari 2022 kl. 18.43 (CET)
 6. Deryni (diskussion) 19 januari 2022 kl. 06.39 (CET) En god artikel med en fantastisk källbeläggning som tyvärr inte håller den standard vi numera efterfrågar för en bra eller utmärkt artikel.
Diskussion

Innehållet är omfattande, artikeln är imponerande, bildsättningen skulle kunna göras lite snyggare och anmärkningar och fotnoter blandas på ett sätt som man skulle kunna åtgärda. Men för mig är den stora frågan källäget. I nomineringen står att "flera stycken saknar fotnoter". Det större problemet menar jag är att så gott som samtliga befintliga fotnoter är angivna på formen "refererad i i franskspråkiga Wikipedia". Jag tolkar det som att fotnoterna placerats utifrån hur motsvarande not var placerad på frWP i augusti 2007. De är alltså inte placerade utifrån att författaren/översättaren har tagit del av innehållet i källorna eller kontrollerat att fotnotens placering överensstämmer efter att texten översatts till svenska. För mig är det i stort sett likvärdigt med att det saknas fotnoter och att artikeln enbart har ett antal tryckta källor eller en hänvisning till att den är översatt från frWP. Tänker jag fel här? OJH (diskussion) 18 januari 2022 kl. 16.35 (CET)

Uppdatering: Jag har nu skilt anmärkningar och fotnoter åt.OJH (diskussion) 18 januari 2022 kl. 17.11 (CET)
OJH har rätt i att varje fotnot är placerad med hänvisning till frWP i augusti 2007 och att det tyder på att författaren inte har kontrollerat källorna. Likaså är det osäkert om författaren har haft tillgång till hela den bibliografi som finns med. Det är kanske så att de flesta av böckerna på samma sätt som fotnoterna är överförda från frwp, med undantag av Askh Dahlén, och då har artikeln kanske bara Askh Dahlén som riktig källa, plus hänvisningen till frwp. Jag har hittills inte sett att någon av de mer omfattande artiklarna på svwp har varit författade på detta sätt. Sjunnesson (diskussion) 18 januari 2022 kl. 17.40 (CET)
Tack Sjunnesson, då är det fler än jag som ser detta. Därmed röstar jag. OJH (diskussion) 18 januari 2022 kl. 17.58 (CET)

Jag vet inte riktigt hur jag ska se på detta. Jag håller med om att källhänvisningen till en annan wikipedia inte är bra, men på grund av dess andra goda kvaliteter skulle den kanske kunna behålla bra status (men inte utmärkt). De många hänvisningarna till antika källor som är via franska wikipedia är åtminstone ganska lätta att åtgärda eftersom Herodotos, Xenofon m.fl. alla finns online på hemsidor som LacusCurtius och Perseus. -KnightofFaerië (diskussion) 19 januari 2022 kl. 13.17 (CET)

@KnightofFaerië: Det har du visserligen rätt i, men faktum är att de inte åtgärdats ändå. Kvalitetsstämplade ska artiklar vara som är bra och utmärkta, inte sådana som borde, eller kunde, vara det. Deryni (diskussion) 20 januari 2022 kl. 06.40 (CET)
@KnightofFaerië: Om artikeln förlorar sin status kan den läggas in på wp:Artikelgranskningar, där du och/eller andra kan fixa till källhänvisningarna under upp till 6 månader. Artikeln kan sedan återigen nomineras till utvald på wp:Artikelnomineringar. Sjunnesson (diskussion) 20 januari 2022 kl. 08.16 (CET)
Källorna på frwp kan ju användas i det arbetet, dvs. de av dem som finns kvar och fortfarande fungerar (när det gäller webbkällorna), om de tillförs till artikeln på rätt sätt, och naturligtvis också LacusCurtius, Perseus och andra. Sjunnesson (diskussion) 20 januari 2022 kl. 08.32 (CET)
Ni har rätt, som läget är nu är källorna för dåliga. När jag har lite tid över kan jag kolla igenom de antika källorna, så kan den förhoppningsvis återställas till utmärkt eller bra i framtiden. -KnightofFaerië (diskussion) 20 januari 2022 kl. 20.02 (CET)
Toppen @KnightofFaerië! OJH (diskussion) 20 januari 2022 kl. 21.19 (CET)

Amy RobsartRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 januari 2022 kl. 09.53 (CET)

Några meningar mot slutet saknar fotnoter samt att artiklen på enwp känns mer uttömmande än denna.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 19 januari 2022 kl. 08.34 (CET), enligt disk.
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 18 januari 2022 kl. 19.33 (CET) Bygger uppenbarligen på en översättning.
Ta bort status helt
Diskussion

Jag har lagt till källor. Enwp innehåller några detaljer om rättegången, samt ett stycke om teorierna kring AD:s död. Jag har samtliga de källor som enwp har använt och några till. Är detta material som ni anser bör finnas i artikeln? Idunius 18 januari 2022 kl. 15.05 (CET)

Noterar att det inte föregått särskilt mycket aktivitet i artikeln eller diskussionssidan det sista halvåret. Tycker det finns en viktig uppmaning i stycket Före en omprövning här ovan som vi bör beakta: "Innan du väljer att ompröva en utvald artikel /.../ uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar." Här får man nog ge lite mer tidsmarginal innan man tar sitt beslut. OJH (diskussion) 18 januari 2022 kl. 17.16 (CET)
Om det finns mer att lägga till i artikeln är det utmärkt, men även i nuvarande skick tycker jag som vid omröstningen 2010 att den är "Tillräckligt omfattande och källbelagd för att bli utmärkt." Sjunnesson (diskussion) 18 januari 2022 kl. 18.26 (CET)
Vad gäller ”bygger på en översättning” så framgår det av historiken att översättningen av artikeln 2009 hade Wilson som huvudkälla. Skidmore som nu de bärande delarna vilar på var inte ens med i leken då. Omarbetning och utarbetning har skett direkt från källor. Alla källor är granskade. Vi har tidigare haft uppe att det då var praxis att ändå lämna översättningsmallen för att stommen byggde på en annan språkversion. Vi har numer i såna fall avlägsnat mallen. Om så är uppfattningen kan mallen alltså tas bort. Vi har också tidigare flera gånger tagit upp det som påpekas ovan om åtgärder innan nominering. I slutänden bör ju alla insatser ha till syfte att förbättra uppslagsverket. Idunius 18 januari 2022 kl. 22.36 (CET)
Om översättningsmallen avlägsnas kan jag tänka mig att ompröva min röst. Tostarpadius (diskussion) 19 januari 2022 kl. 11.04 (CET)
Efter samtalet nedan kan jag tänka mig att ompröva ändå, under förutsättning att det som nämns ovan läggs in. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 14.10 (CET)
Skulle Tostarpadius bara vilja vara vänlig och säga vad det är som ska läggas in? Jag ställde en fråga ovan, men den besvarades bara med att detta inte var nödvändigt. Vore därför tacksam för ett förtydligande. Idunius 23 januari 2022 kl. 14.52 (CET)
Detta om rättegången och teorierna om hennes död som Du nämnde anser jag vara önskvärt för att den skall kunna ses som uttömmande. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 15.04 (CET)
Som framgår av diskussionerna kring Amy Robsart och Hustruförsäljning är jag mindre sträng när det gäller frågan om översatta artiklar kan ha status Utmärkt. När det gäller om översättningsmallen ska tas bort för dessa båda artiklar anser jag att det inte ska göras. Båda är åtminstone till viss de översättningar och bör därför ha mallen. Enligt essän Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia gäller detta: "Det är däremot vanligt att lägga in ursprungsmallar i slutet av artiklar för att hänvisa till artiklar på andra språkversioner, Wikipediaprojekt och wikier, då hela eller delar av artikeln är en översättning av ursprungsartikeln eller på annat sätt baseras på ursprungsartikeln." Som Plumbum 208 har skrivit till omröstningen om Hustruförsäljning: "Översättningsmallen har vi för att visa respekt för den insats som gjordes av bidragsgivarna på originalspråket." Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 16.06 (CET)

HustruförsäljningRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 januari 2022 kl. 09.53 (CET)

Artikeln har både en vem?- och en förtydliga-åtgärdsmall.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 19 januari 2022 kl. 08.38 (CET) Sedan kvalitetsmallarna har kunnat tas bort.
 2. Plumbum208 (diskussion) 19 januari 2022 kl. 13.09 (CET) Som Sjunnesson.
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 18 januari 2022 kl. 19.32 (CET) Bygger uppenbarligen på en översättning.
Ta bort status helt
Diskussion
Noterar att det inte föregått särskilt mycket aktivitet i artikeln eller diskussionssidan det sista halvåret. Tycker det finns en viktig uppmaning i stycket Före en omprövning här ovan som vi bör beakta: "Innan du väljer att ompröva en utvald artikel /.../ uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar." Här får man nog ge lite mer tidsmarginal innan man tar sitt beslut. OJH (diskussion) 18 januari 2022 kl. 17.18 (CET)
Jag ser att Mercurial, som är huvudförfattare, lämnade svwp i mitten av 2013. Men kanske någon annan som kan ha kunskaper om ämnet, eller kan fixa åtgärdsmallarna, kan göra en insats för artikeln. Sjunnesson (diskussion) 18 januari 2022 kl. 18.09 (CET)
Ifall detta inte går, är det kanske möjligt att stryka det korta stycke i inledningen där mallarna finns, och att artikeln ändå kan behålla sin status (om det nu inte kommer fler frågetecken). Sjunnesson (diskussion) 18 januari 2022 kl. 18.15 (CET)
Jag fixade till de två åtgärdsmallarna utifrån texten längre ner i artikeln. Tror inte specifikt namnet på en domare är så viktigt, utan orten är viktigare och anledningen till tvekan. Kontrollera gärna min förändring i ingressen. (Tyvärr har jag ej tillgång till källorna för domaren.) Adville (diskussion) 18 januari 2022 kl. 18.34 (CET)
Om översättningsmallen avlägsnas kan jag tänka mig att ompröva min röst. Det är en principsak för mig. Jag har inte gjort en självständig bedömning av om det finns skäl att göra så, utan så länge en artikel har en sådan märkning kan den inte vara bättre än bra. Tostarpadius (diskussion) 19 januari 2022 kl. 11.07 (CET)
Eftersom inte huvudförfattaren finns kvar på svwp kan vi inte få någon redogörelse för hur artikelförfattandet har gått till. Men jag anser att det är fel att inte översatta artiklar ska kunna ha status Utmärkt. Det finns många artiklar på svwp som har både har status Utmärkt och översättningsmall. Om vi tar bort de artiklarnas Utmärkt-status kommer vi inte att ha så många artiklar med den statusen kvar, men däremot många fler med status Bra. Är det vad vi ska sträva efter? Sjunnesson (diskussion) 19 januari 2022 kl. 12.33 (CET)
Varför skulle inte översatta artiklar kunna vara utmärkta? Översättningsmallen har vi för att visa respekt för den insats som gjordes av bidragsgivarna på originalspråket. Plumbum208 (diskussion) 19 januari 2022 kl. 13.09 (CET)
Vi bör premiera självständigt arbete, enligt min uppfattning. Utmärkta artitlar skall vara förebildliga och eftersom vi numera inte rekommenderar översättning som metod sänder det ut fel signaler om sidor som tillkommit på det sättet presenteras i vårt skyltfönster. Andra språkversioner kan däremot gärna användas som inspirationskällor. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 03.55 (CET)
Var någonstans står det att vi numera inte rekommenderar översättning som metod? Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 06.40 (CET)
Vi har ju fortfarande Wikipedia:Veckans översättning på svwp. Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 06.59 (CET)
Ja, det har vi, men det har framhållits många gånger i samtal att poängen inte är just att översätta texten utan att låta sig inspireras av den. Det står ingenstans i någon riktlinje, men det har funnits konsensus vid flera tillfällen att det är viktigt att alla källor har granskats och att det oftast blir bäst när en text byggs upp från grunden. Jag menar personligen att det handlar just om vad som bör framhållas som riktigt bra. Jag är själv nöjd med de artiklar jag skapat och som består av bearbetad uggletext. Jag skulle dock aldrig drömma om att föreslå dem att bli utvalda. Det beror alltså på ambitionsnivån. Vi behöver inte enbart utmärkta sidor utan uppslagsverket blir bra genom en kombination av kvalitet och kvantitet. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 07.09 (CET)
Om man ser närmare på instruktionerna för "Veckans översättning" ser man att det handlar om korta texter, inte om sådana som är avsedda att kandidera här. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 07.13 (CET)

Essän Wikipedia:Översättningsrekommendationer inleds med "Översättning av artiklar från andra språkversioner av Wikipedia är ett sätt att skapa artiklar, som de flesta tycker är värdefulla tillskott.". Men det kanske inte gäller längre? Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 07.23 (CET)

Det är en essä. Jag har inte uppfattat det som att det finns konsensus kring det, men det beror alltså på sammanhanget. När det gäller att få en bredd i artikelutbudet är det ett av många användbara sätt. I den meningen är det värdefullt. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 08.14 (CET)
Jag såg närmare på essän, som jag aldrig ens sett på tidigare, och där står det en rekommendation att använda ursprungsmallarna även när en annan språkversion enbart är inspriationskälla. Jag år fundera vidare på detta. Jag tycker att det rådet är överdrivet, men om det följdes när denna artikel skapades kanske jag kan göra ett undantag. En längre diskussion om lämpligheten av översättningar förs kanske lämpligare i anslutning till essän. Utan att ha läst hela texten färdig till slutet uppfattar jag det som att den innehåller många kloka synpunkter. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 08.31 (CET)
Jag ser att essän bara är ett år gammal, med LPfi, andejons och Hjordmån som huvudsakliga författare. Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 08.46 (CET)
Ja, och skall man sammanfatta den avråder den från egentliga översättningar, sådana som var vanliga längre tillbaka i tiden. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 09.08 (CET)
Jag vill notera att första meningen som den citeras ovan utformades sent och utan redigeringssammanfattning. Jag hade skrivit "[...] Det finns en del problem med det, som gör att det kan vara kontroversiellt." Jag noterar också att {{översatt}} säger "helt eller delvis baserad på".
Vad gäller kvalitetsbedömningen, så tycker jag att det är artikeln i gällande skick som skall bedömas, inte dess historia. Det kan vara svårt att genom att översätta åstadkomma en utmärkt artikel, men om man lyckas skall svårigheten väl inte ligga artikeln i fatet? Också då översättningen ledde till brister så kan de ha avhjälpts efter översättningen, av översättaren eller av andra. Att ta in vad vi utöver kvalitet borde premiera i bedömningarna öppnar en Pandoras ask. Räcker det inte att artiklar med tungrott språk med märkligt ordval inte får stöd? Då kommer översättningarna att bli få bland de utvalda. Hittills har jag för mig att man lagt mer vikt vid att artiklarna skall behandla ämnet utförligt, vilket är lättare att åstadkomma genom översättning, då utbudet av utförliga artiklar är stort på en-wp.
LPfi (diskussion) 23 januari 2022 kl. 09.57 (CET)
Jag håller helt med LPfi om detta. Sjunnesson (diskussion) 23 januari 2022 kl. 10.10 (CET)
Jag instämmer i att det kan vara bra att inspireras av och ta sin utgångspunkt i en artikel på en annan språversion. Huvudsaken är att alla fakta granskas, inte exakt hur processen gått till. Jag skall ta ytterligare en funderare på hur jag bedömer denna. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2022 kl. 14.03 (CET)
Instämmer helt med LPfi. Idunius 23 januari 2022 kl. 14.50 (CET)