En motorvägskorsning är en trafikplats där mer än en motorväg är inblandad och där det finns möjlighet att byta väg planskilt. Planskilt betyder att trafikflödena korsar varandra på broar och att inga vänstersvängar finns där man korsar mötande trafik. Motorvägskorsningar består antingen av två motorvägar som korsar varandra, eller en motorväg som viker av från en annan (och börjar vid trafikplatsen).

Lista över motorvägskorsningarRedigera

Korsning där det går motorvägar åt fyra håll, samtliga är motorvägar och det inte finns något trafikljus, någon rondell eller någon vänstersväng där man korsar en fil i plan.

Trafikplats Petersborg Fyrklöver(4) Malmö E6, E20, E22
Trafikplats Fredriksberg Fyrklöver(4) Malmö E6 E20 E22, E65
Trafikplats Sunnanå Fyrklöver(3)
malterserkors(1)
Burlöv E6 E20 E22, Riksväg 11
Trafikplats Kronetorp Malteserkors (2)
(2 saknas)
Burlöv E6, E20, E22, "E22.10" (plus femte landsväg)
Trafikplats Helsingborg Södra Fyrklöver(2),
malterserkors(1),
direktramp(1)
Helsingborg E4, E6, E20, Länsväg 109
Trafikplats Kropp Malteserkors(2)
fyrklöver(1)
(1 saknas)
Helsingborg E4, E6, E20, "E4.23"
Trafikplats Gävle Västra (f.d. Johanneslöt) Malteserkors(1),
fyrklöver(2),
väderkvarn(1)
Gävle E4, E16
Marieholmsmotet (planerat) Fyrklöver(3)
Direktrampsturbin(1)
Göteborg E20, E45, Marieholmstunneln, Partihallsförbindelsen

Siffrorna inom parentes avser antal vänstersvängar med respektive konstruktion.

Lista över andra motorvägskorsningsliknande trafikplatser i SverigeRedigera

Korsning som är utformad som en äkta motorvägskorsning, där det går vägar åt fyra håll, men alla inte är skyltade som motorväg, och det inte finns något trafikljus, någon rondell eller någon vänstersväng där man korsar en fil i plan. Det kan förekomma trafikljus för att väva ihop filer, men trafikljus för korsande trafik får inte förekomma för att räknas här.

Trafikplats Örja Fyrklöver(3) Landskrona E6(&E20), Riksväg 17
Trafikplats Ljungarum Fyrklöver(3) Jönköping E4, Riksväg 40
Trafikplats Gärdedalen Fyrklöver(3),
malteserkors(1)
Sundsvall E4
Trafikplats Notviken Fyrklöver(4) Luleå E4, Riksväg 97
Gullbergsmotet Turbin(2),
fyrklöver(2)
Göteborg E6, E45 (det finns ett par trafikljus för vävning av filer)
Järnbrottsmotet Dubbeltrumpet(4) Göteborg Länsväg 158, "E6.20" (det finns ett trafikljus för vävning av filer)
Trafikplats Linköping Västra (f.d. Tift) Ruterkorsning med stor 'cirkulationsplats', eg. icke högklassig tpltyp Linköping E4, Riksväg 34
Trafikplats Gubbängen Fyrklöver(4) Stockholm Riksväg 73, Länsväg 229 (den är inte helt korsningsfri, det finns gatuanslutning till vissa ramper)
Slussen Fyrklöver(4)
(inga högersvängar)
Stockholm Länsväg 222 och gator. Invigd 1935. Sveriges första sådana korsning. Den är inte rent korsningsfri, det förekommer gående, och numera någon vänstersväng i plan.
Marieholmsmotet Fyrklöver(3),trumpet(1) Göteborg E45, Marieholmstunneln, Partihallsförbindelsen, öppnas fullt ut hösten 2020

Lista över trafikplatser där en motorväg viker av från en annanRedigera

Korsning där det går motorvägar åt tre håll korsningsfritt.
Anslutningar till gator och landsvägar via vanliga icke korsningsfria avfarter räknas inte med. Sådana förekommer.

Olskroksmotet ½ Malteserkors Göteborg E6, E20 (plus ytterligare gatuanslutning)
Trafikplats Arlanda Trumpet Märsta E4, Länsväg 273 (plus ytterligare landsvägsanslutning)
Trafikplats Bulltofta ½ Malteserkors Malmö Inre Ringvägen, Riksväg 11
Trafikplats Häggvik Trumpet Sollentuna kommun E4, Länsväg 265 (plus ytterligare gatuanslutning)
Trafikplats Linköping Östra Trumpet Linköping E4, Riksväg 35 (eg. E4.21)
Trafikplats Nyboda ½ Malteserkors Stockholm E4 E20, Södra Länken
Trafikplats Nynäsvägen ½ Malteserkors Stockholm Södra Länken, 73 (plus ytterligare gatuanslutning)
Trafikplats Saltskog Östra Trumpet Södertälje E4, E20 (plus ytterligare landsvägsanslutning)
Trafikplats Skvaltan Trumpet Nacka Länsväg 222, Saltsjöbadsleden
Trafikplats Årsta ½ Malteserkors Stockholm Länsväg 260, Södra länken

Korsning där det går motorvägar åt tre håll, men en förbindelse inte är korsningsfri.

Kallebäcksmotet ¼ Malteserkors Göteborg E6, Riksväg 40
Ringömotet ½ Malteserkors Göteborg E6, E6.21 Länsväg 155 (innehåller ett trafikljus, se Ringömotet)
planerad 4-vägsutbyggnad ¾ Malteserkors Göteborg E6, E6.21 Länsväg 155, Marieholmstunneln
Trafikplats Adolfsberg ¼ Malteserkors Örebro E18, E20
Trafikplats Aspholmen/Bista ¼ Malteserkors Örebro E18/E20, Södra Infartsleden
Trafikplats Alnarp ¼ Malteserkors Arlöv E6/E20, Västkustvägen
Trafikplats Alphyddan ¼ Malteserkors Nacka Länsväg 222, Södra länken
Trafikplats Norrköping Norra ¼ Malteserkors Norrköping E4, Stockholmsvägen
Trafikplats Säby ¼ Malteserkors Uppsala E4, Tycho Hedéns väg

Korsning där det går motorvägar eller motorvägsliknande väg åt tre håll, helt korsningsfritt.

Åbromotet ½ Malteserkors Mölndal E6/E20, "E6.20" (plus ytterligare gatuanslutning)
Rödastensmotet ½ Malteserkors
med slinga
Göteborg E6.20, Oscarsleden E45
Kungsstensmotet ½ Malteserkors Göteborg E6.20, Högsboleden (plus ytterligare gatuanslutning)
Bräckemotet ½ Malteserkors Göteborg E6.20, Lundbyleden E6.21/Länsväg 155 (plus ytterligare gatuanslutning)
Råsserödsmotet Trumpet Uddevalla Riksväg 44, Bratterödsleden
Trafikplats Enögla Trumpet Enköping E18, Riksväg 55
Trafikplats Norrköping Södra Trumpet Norrköping E4, E22
Trafikplats Falltorp Trumpet Örebro Örebro Flygplats

Externa länkarRedigera