Öppna huvudmenyn
155
Torslandavägen mot sydost.

Länsväg 155 (också kallad Torslandavägen eller Öckeröleden) går mellan Göteborg (Vädermotet) och Öckerö. Vägen har sin början vid Hisingsleden (väg E6.20) i höjd med Vädermotet och passerar på vägen mot Öckerö bland annat Syrhåla, Torslanda, Hjuvik, färjeleden Hönöleden och Hönö.[1]

Vägens förlängning från Vädermotet längs norra älvstranden till E6 (76 Ringömotet) kallas Lundbyleden eller E6.21. Denna sträcka var tidigare en del av länsväg 155 men är det inte längre.

Längs hela sträckan är den hårt trafikerad med framkomlighetsproblem. Särskilt i rondellerna mellan Torslanda och Hjuvik är det problem i rusningstrafik[2]. Kommunen har infört förbud att bygga bostäder väster om en viss punkt i Torslanda på grund av dessa problem. Färjan Hjuvik - Hönö är Sveriges mest trafikerade färjeled med 10 000 fordon per dygn.

Vägen skyltas 155 bara i riktning mot Öckerö. Mot Göteborg skyltas den "Centrum" utan nummer, utom på Hönö/Öckerö där den skyltas 155.

Innehåll

Vägstandard och trafikplatserRedigera

Trafikplatser och korsningar längs 155
 
VädermotetAngered Malmö Mölndal (E6.20)
 
YtterhamnsmotetArendal, Skandiahamnen
 
 
Arendal
 
 
Volvo Torslanda
 
SyrhålamotetArendal, Bulycke
 
 
Torslanda, Björlanda (Lv 155 svänger)
 
Amhult
 
Hällsvik
 
Dalen
 
Hästevik
 
Hjuvik
 
 
HönöledenLilla Varholmen - Hönö 12 min.
 
Hönö - Öckerö
 
Öckerö, Hönö Klåva, Fotö  

Vägen är fyrfilig från Vädermotet till Torslanda, blandat planskilt och med trafikljuskorsningar. Mellan Torslanda och Hjuvik är den tvåfilig (en körbana), med rondeller.

Korsningen mellan 155 och Sörredsvägen är under ombyggnad till en planskild och kommer att heta Sörredsmotet.

Hastighetsgränsen är 70 km/h mellan Vädermotet och Syrhåla, 80 km/h mellan Syrhåla och Bur, 70 km/h Bur - Hästevik samt 50 km/h väster om Hästevik.

HistoriaRedigera

Sträckan Vädermotet-Torslandaverken byggdes fyrfilig med trafikljus utan mitträcke i samband med Torslandaverkens byggande 1959-1961, men gavs mitträcke och planskildhet först 2013. Bulyckemotet och sträckan väster om Torslandarondellen är från ungefär år 1997. Vägen drogs då rakt över den före detta landningsbanan till Torslanda flygfält. Innan dess gick vägen en omväg norr om landningsbanan. Ytterhamnsmotet, Vädermotet är från 2013-2014.

PlanerRedigera

En broförbindelse har planerats mellan Hisingen och Öckerö. Detta har väckt visst motstånd inom Öckerö kommun, där en kommunal folkomröstning år 2002 om bron gav resultatet Nej. En ny folkomröstning hölls november 2005, som gav samma resultat. Trafikverket drev frågan ändå, delvis på grund av höga driftskostnader för färjan och framkomlighetsproblem. Folkomröstningen avser formellt bara kommunens beslut och regeringen binds inte av den. Det är regeringen som bestämmer, även om det kan vara politiskt svårt att gå emot kommuninvånarnas vilja. Efter 2005 har regeringen valt att inte planera in något byggdatum.

Under vintern 2017 röstade Göteborgs kommun igenom att man skall ställa sig positiv till en bro till Öckerö kommun. Senare under 2017 röstade även VGR igenom att de ser detta som en prioriterad satsning och vill lägga med detta i trafikverkets framtidsplan 2018-2029.

En studie vad som kan göras med sträckan Torslanda - Hjuvik pågår hos Trafikverket[2]. Bron till Öckerö skulle lösa problemet eftersom dess föreslagna läge skulle innebära en ny väg från Torslanda till bron.

Trafikljuskorsningarna mellan Göteborg och Torslanda byggs efter hand om till planskilda. Kvar är Sörredsmotet som under 2018-2019 byggs om till planskild korsning och korsningen vid Vikan som kommer att stängas för korsande trafik. [2] En ny väg (Halvors länk) planeras från Ytterhamnsmotet norrut till E6.20 Hisingsleden för att locka bilar och lastbilar mellan hamnen och E6 norrut att undvika Lundbyleden, och bli klar 2020.[3]

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera