34

Riksväg 34 går mellan Ålem och Motala via Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Kisa och Linköping. Den följer en gammal handelsled mellan Kalmar och Linköping (se Kungsvägen, Gullringen). Vägen följer Emådalen och senare Stångådalen på vägen mot Vimmerby och Linköping. I sträckningen mellan Högsby och Målilla passerar vägen över Emån tre gånger. Vägen slutade tidigare i Linköping, men förlängdes 1 november 2007 till Motala över den tidigare riksväg 36.

Riksväg
Riksväg 34
Ålem, Mönsterås - Motala
Basfakta
LandSverige
Längd251 km
Geografiska fakta
Börjar iÅlem, Mönsterås
ViaVimmerby, Linköping
Slutar iMotala (251 km)
S/S Motala Express med kapat förskepp på Göta kanals akvedukt över Riksväg 34 strax sydväst om Kungs Norrby
Riksväg 34 vid Linköping
Riksväg 34 som motortrafikled, nära viadukten över vägen Kaga - Ledberg
Riksväg 34 som motorväg, nära Trafikplats Wärö. Även Trafikplats Linköping Västra (lokalt kallad Tiftrondellen) kan skymtas.

Sträckning redigera

Ålem - Högsby - Hultsfred - Vimmerby - Kisa - Linköping - Borensberg - Motala

Vägtyper redigera

Större delen av riksväg 34 är landsväg av varierande bredd och kvalitet. I synnerhet den södra delen av vägen går genom flera tätorter. En kort sträcka från Trafikplats Ryd i Linköping till E4 (Trafikplats Linköping Västra) är motorväg, del av Malmslättsvägen. Från E4 till Stora Sjögestad är riksvägen motortrafikled och 2+1-väg med mitträcke. Även kring Borensberg finns trefältiga avsnitt, men de saknar mitträcke. Dessutom är några sträckor nära Motala 2+1-väg med mitträcke.

Historia redigera

Vägen Ålem-Vimmerby-Linköping hade före 1962 numret länsväg 121. Vägen Linköping-Motala hette länsväg 210.

Vägen Ålem-Högsby följer en mycket gammal sträckning, genom alla tätorter och förbi kyrkor och hus. Vägen Högsby-Berga är från 1990-talet, medan vägsträckan Berga-Rosenfors är samma som före 1945. I slutet på 1980-talet byggdes en ny sträckning förbi Rosenfors och Emmenäs på sträckan Rosenfors-Målilla. Tidigare gick riksvägen rakt igenom de bägge tätorterna. Vägen Målilla-Vimmerby är från 1960-talet, och vägen Vimmerby-Kisa från 1970-talet, med undantag för sträckningen mellan Storebro-Vimmerby, som är från tidigt 1990-tal. Kisa-Brokind-Skeda udde är från 1960-talet. Sträckan Skeda udde - Linköping (Jägarvallen) byggdes under det tidiga 80-talet, men biten från Skeda Udde och omkring 2 kilometer norrut breddades endast. Vid Kåparpsrondellen fick väg 34 då ansluta till gamla E 4 från Jägarvallen upp till Ryd. Vägen förbi Linköping fram till dagens E4, Malmslättsvägen är byggd kring 1977, och fortsättningen till Ljungsbro är från början av 1980-talet. Från Ljungsbro till Brunneby är det gammal vägsträckning, medan förbifarten förbi Borensberg är från 1990-talet. Vägen Borensberg-Motala är byggd på 1950-talet. Motortrafikled på delar av vägen mellan Borensberg och Motala byggd 2020.

Trafikplatser, orter, korsningar och anslutande vägar redigera

Nr Namn Skyltning
  Landsväg Ålem - Linköping
    Ålem   Kalmar Norrköping
  Ålem
  Blomstermåla
  Ruda
  Högsby
    Högsby      Växjö
  Bockara           Oskarshamn
  Målilla
  Målilla      Växjö      Vetlanda (Riksväg 34 är härifrån samskyltad med Riksväg 23 till Linköping)
  Hultsfred       Mariannelund
  Vimmerby      Jönköping Västervik
        Gamleby
  Kisa
  Kisa       Eksjö Åtvidaberg
  Rimforsa
  - Trafikplats Ryd Linköping C Riksväg 34 svänger
  Motorväg Trafikplats Ryd - Trafikplats Linköping Västra (E4)
  - Trafikplats Malmslätt Malmslätt (endast till/från söder)
  - Trafikplats Wärö Malmslätt, flygvapenmuseum, Malmen
  111 Trafikplats Linköping Västra        Helsingborg, Stockholm
  Motortrafikled Trafikplats Linköping Västra (E4) – St Sjögestad
  - Trafikplats Ljungsbro   Ljungsbro, Cloetta (endast till/från söder)
  - Trafikplats Stora Sjögestad   Fornåsa, Ljungsbro (E 1050)
  Landsväg St Sjögestad - Motala
  - Trafikplats Borensberg Borensberg N;       Örebro, Tjällmo
  Motala
    Motala      Ödeshög Örebro

Byggprojekt redigera

Vägverket står färdiga att dra igång bygget av en ny sträckning mellan Stora Aby och Glahytt. Den ny sträckningen kommer att gå norr om nuvarande väg, och kommer innebära att vägen inte längre går rakt igenom Mörlunda tätort. Det innebär också att riksväg 34 får en ny bro över Stångådalsbanan, och slipper därmed de kraftiga kurvor vid nuvarande bro. Vägen byggs som 2+1-väg med mitträcke. Upphandling av entreprenör är klar, och byggstart planeras till hösten 2010.

Förbifart Kisa redigera

En ny förbifart vid Kisa har diskuterats sedan 1960-talet. Idag förbereds för ett nytt beslut och möjliga sträckningar analyseras.[1]

Ett alternativ beskrivs såhär redigera

I norr börjar förbifarten vid Kölefors och går öster om Kisasjön med anslutning till Kindasågen. Vägen löper sedan utmed Kisasjön där befintliga vägarna idag är dragna. Vägen ansluter till väg 23/34 ungefär vid Folkets Park. Om vägen dras så att den ansluter till nuvarande 23/34 ungefär vid korsningen med väg 539 (vägen till Folkinge/Björkhult) skulle troligen Enebygatan avlastas mer. Det blir även möjligt att skapa en ”södra ringled”, det vill säga en förbindelse söder om Kisa mellan väg 23/34 och väg 134 mot Eksjö.

Fördelar

• Vägen har standard som klarar 100 km/tim öster om nuvarande riksväg och 80 km/tim mellan 23/34:an och väg 134.

• En ”södra ringled” kan avlasta de centrala delarna av Kisa.

• Detta alternativ bedöms avlasta Enebygatan mest.

Nackdelar

• Sträckan går nära Millingetorp och Ödängs industriområde och passerar bostäder, järnvägen och skyddsområdet för vattentäkt i söder och medför betydande påverkan på Millingetorp.

• Det kan uppstå störningar för bostadsområdet vid Cap Jocke.

• Vägen hindrar utbyggnad av Ödängs industriområde.

• Vägen kan bli en besvärande barriär i framtiden om samhället behöver expandera åt söder.

• De som deltagit vid workshoparna om föp Kisa har motsatt sig alternativet.

Alternativa färdvägar redigera

Man kan mellan Kalmar och Linköping åka E22 och riksväg 35. Det är runt 20 km längre, men snabbare väg.

Många trafikanter använder den övriga länsvägen E 1050 (via Fornåsa) som ett alternativ till riksväg 34 mellan Motala och korsningen vid Stora Sjögestad (nära Ljungsbro), där motortrafikleden börjar. Denna färdväg är något kortare och håller till största delen relativt hög kvalitet. Man kan också åka via Brunneby/Österstad där huvudvägen gick på 1940-talet. Vilken väg som är lämpligast att välja kan bero på vilken del av Motala man skall resa till eller från. Ska man vidare norrut på riksväg 50 är riksväg 34 bättre eftersom det finns en genväg (E 1088) utanför Motala till riksväg 50.

Referenser redigera