E4.21 är en grenväg till E4, i form av Linköpings östra infart från Europavägen och det därtill anslutande stråket in till innerstaden. Vägnumret skyltas inte, men från E4 till Kallerstadsrondellen skyltas vägen som riksväg 35. I andra riktningen säger skyltarna dock bara att man kommer till E4 genom att följa vägen (eftersom man redan är inne i Linköping, som är ändort för 35:an). I E4.21 ingår följande vägar och gator:

Östra motorvägsinfarten, Linköping

Anslutningen till E4 är en trafikplats av trumpetmodell som heter trafikplats Linköping Östra, tidigare Trafikplats Staby. Trafikplatsen har avfartsnummer 113 på E4 och skyltas där Linköping Ö, Åtvidaberg och Västervik.

Trafikplatser, cirkulationsplatser och viktigare korsningar

redigera
Korsningsnamn Namn och nummer på korsande gator
Motorväg E4-Mörtlösarondellen
Trafikplats Linköping östra (Staby)   E4 Helsingborg, Norrköping, Stockholm
Tätortsväg Mörtlösarondellen-Linköpings innerstad
Mörtlösarondellen Norrköpingsvägen (E 796)
Kallerstadsrondellen Råbergaleden (35, Y-ring)

Kallerstadsleden (E 5010, Y-ring)

Gumpekullavägen (E 1057)
Anders Ljungstedts gata
Tullrondellen Järnvägsgatan (E 5003)
Gamla Tanneforsvägen (E 5020)

Storgatan

Drottningrondellen Nya Tanneforsvägen

Drottningtorget

Hamngatan (E 687, C-ring)
Drottninggatan (E4.04)

Sankt Larsgatan (E 5008)

E-vägnummer med tre eller fyra siffror är sekundära och tertiära länsvägar eller rekommenderade leder för tung trafik genom tätort (E är länsbokstav för Östergötlands län). Sådana nummer märks inte ut med skyltar.