Slussen

ett område med trafikplats och sluss i Stockholm
(Omdirigerad från Slussen, Stockholm)

Omdaning av Slussen i juli 2020.
I förgrunden Katarinavägen till vänster, Slussbron till höger, i bakgrunden västra delen av gamla trafikplatsen.

Slussen är ett område i Stockholm beläget på norra Södermalm närmast Gamla stan som domineras av en trafikplats samt en båtsluss mellan Saltsjön och Mälaren. Slussen är en viktig knutpunkt för vägtrafik och kollektivtrafik, med tunnelbanestation, Saltsjöbanans ändhållplats och bussterminal.

HistorikRedigera

Huvudartikel: Slussens historia

I området mellan Gamla stan och Södermalm har funnits i alla tider en för Stockholm viktig korsning mellan färdvägen söderifrån och vattenvägen som förbinder Mälaren med Östersjön. Under århundradens lopp har denna trafikplats ändrat skepnad ett flertal gånger. Sammanlagd har det funnits fyra slussar: Drottning Kristinas sluss, Christopher Polhems sluss, Nils Ericsons sluss och Karl Johansslussen. År 1935 invigdes en ombyggd trafikplats och därefter började områdesnamnet Slussen användas på Stockholms officiella kartor. Innan dess syftade Slussen på en slussanläggning i Söderström.[1]

Omdaningen 2016–2025Redigera

 
Slussens trafikapparat från 1935, innan ombyggnad i september 2014.
Se även: Projekt Slussen

Trafikplatsen och båtslussen från 1935, Slussen (1935), fanns kvar intakt till 2016. Det var en för tiden modern och optimal trafiklösning. Slussens trafikapparat uppvisade dock redan från 1940-talets mitt omfattande skador på grund av bristfälligt utförd grundläggning. Under 1970- och 1980-talen skedde underhållsarbeten av den bärande konstruktionens däck, pelare och balkar.

På 1990-talet kom larmrapporter om tekniska problem gällande körbanor, däck och bärande konstruktion. Det tidigare kontinuerliga underhållsarbetet koncentrerades nu till akuta ”brandkårsutryckningar” samtidigt började Slussens framtid att diskuteras på allvar. 2007 utlystes en arkitekttävling och flera arkitektkontor inkom med förslag till en nygestaltning av Slussenområdet. Den 12 december 2011 godkände den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus detaljplanen för en ny Slussen-anläggning som vann laga kraft den 27 september 2013.[2] Fram till år 2025 pågår Projekt Slussen som innebär en total ombyggnad av området. För den arkitektoniska utformningen står arkitektfirmorna Foster+Partners och Berg Arkitektkontor.

Den östra delen av 1935 års trafikplats stängdes av 2016 då rivningen av den delen påbörjades.

TrafikplatsenRedigera

 
Slussbron, vy söderut, juli 2020.

I juli 2020 finns den västra delen av 1935 års trafikplats kvar. Den möjliggör fortsatt buss- bil, cykeltrafik och gångtrafik, dock med begränsad framkomlighet och utan anslutning till Katarinavägen för bussar och bilar och till Skeppsbron för bilar. Denna västra del kommer stängas av och rivning påbörjas när huvudbron öppnas 26 oktober 2020.

Centralt i den omgjorda trafikplatsen är den huvudbro som förbinder Södermalm med Gamla stan. Bron som av kommunen kallas Slussbron och av media även Guldbron, rymmer körfält för bil- buss-, cykeltrafik samt gångbanor. Bron öppnas för trafik den 26 oktober 2020 tillsammans med dess anslutningar till Hornsgatan, Katarinavägen, och Skeppsbron.[3]

KollektivtrafikanläggningarRedigera

I sydvästra delen av område återfinns tunnelbanestation Slussen, belägen under Ryssgården.

Bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna har under omdaningen en tillfällig placering vid Stadsgården, öster om den nya Slussbron. En ny permanent terminal kommer sedan finnas i Katarinaberget.

Saltsjöbanans ändhållplats är under ombyggnaden avstängd, och Henriksdals station används då som omstigningsplats till buss.

SlussRedigera

Karl Johansslussen stängdes 2016 inför omdaningen av Slussen, varefter uppbyggnaden av en ny sluss påbörjades. Ingen båtslussning kan därför ske innan nya slussen är på plats

Platser och byggnaderRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Ortnamnsregistret: Slussen
  2. ^ Enligt detaljplanedokumenten från den 27 september 2013.
  3. ^ ”Då öppnar Slussbron för trafik”. Stockholms stad. 22 april 2020. https://vaxer.stockholm/nyheter/2020/04/da-oppnar-slussbron-for-trafik/. Läst 21 juli 2020. 

Externa länkarRedigera