Saltsjöbadsleden är en väg som går mellan Saltsjöbaden och Värmdöleden i Nacka kommun, Stockholms län.

Saltsjöbadsleden börjar byggas 1968.

Vägen är huvudväg mellan Saltsjöbaden och övriga Nacka och dessutom förbindelselänk från Saltsjöbaden med omnejd till resten av Sverige. Vägen byggdes som ersättning för den gamla smala, kurviga Saltsjöbadsvägen och invigdes den 30 augusti 1971. Gamla Saltsjöbadsvägen finns fortfarande kvar och går längs med Lännerstasundet parallellt med Saltsjöbanan.

Vägen var tidigare skyltad som länsväg 228, men det ändrades när vägunderhållet övertogs av Nacka kommun. Dock finns en del skyltar som fortfarande visar att vägen heter 228.[1] Sträckan Fisksätra - Värmdöleden vid Skvaltan är motorväg. Därmed är Saltsjöbadsleden en av landets få kommunala motorvägar. Fram till dess att trafikplatsen i Fisksätra byggdes ut till fullständig trafikplats var sträckan Fisksätra - Tippen skyltad som motortrafikled.

Belysning finns endast på sträckan mellan Trafikplats Skvaltan och Trafikplats Storängen samt mellan Trafikplats Fisksätra och motorvägens övergång till landsväg strax öster om trafikplatsen. Mitträcke av typ vajerräcke monterades 2010 i mittremsan mellan de båda körbanorna efter kritik mot avsaknaden av sådan.

Trafikmängden är 10 000 per dygn vilket är måttligt för en motorväg i Stockholms län.[2] Leden har långa raksträckor och det är vanligt med stora hastighetsöverträdelser (gränsen är mestadels 90 km/h), men leden slutar i sin nordvästra änden i en mycket skarp kurva med en bergvägg bakom efter ett krön.

Trafikplatser och korsningar

redigera
Nr Namn Skyltning
  Motorväg från Trafikplats Skvaltan till Fisksätra
      Trafikplats Skvaltan         Stockholm, Gustavsberg
  Trafikplats Storängen Nacka C, Nacka Sjukhus
  Fisksätra
  Landsväg (två fält med vägren) till Saltsjöbaden
  Korsning Tippen C, Ljuskärrsberget, Golfbana, Igelbodaplatån, Igelboda Skola
Älgö, Saltsjöbadens IP, Saltsjöbadens Sjukhus, Ångbåtsbryggan

Se även

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera