Lista över forskningsinstitut i Sverige

Wikimedia-listartikel

I Sverige finns följande forskningsinstitut, respektive organisationer som utnyttjar namnet forskningsinstitut eller dess engelska motsvarighet (research institute). Institut som ingår i andra institut redovisas under dessas namn. Nedlagda institut redovisas i kursiv stil. Institut som slagits samman med andra institut eller bytt namn redovisas i kursiv stil under respektive institut. När så är bekant redovisas även vilka år institutet varit verksamt.

Forskningsinstitut i statlig myndighetsformRedigera

Inkluderar vissa myndigheter som vid sidan av forskningsverksamheten även bedriver viss annan verksamhet

 • Havsmiljöinstitutet 2008– (regeringsuppdrag åt Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet
 • Institutet för Rymdfysik (IRF), 1957(1973)- (från FOA överförda delar: 1952-)
  • Kiruna Geofysiska Observatorium (KGO), 1957–1973, tidigare namn
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 1993–, namnbyte vid renodling av rollen till att vara forskningsutförare
  • Statens väg- och trafikinstitut (VTI), 1971–1993, efter sammanslagning med Statens trafiksäkerhetsråd 1971
   • Statens väginstitut, 1934–1971, blev statlig myndighet 1934
    • Svenska väginstitutet, 1925–1934, namnbyte i samband med statlig finansiering
     • Kungliga Automobilklubbens (KAK:s) väginstitut, 1923–1925
 • Manne Siegbahninstitutet för fysik (MSI), 1937(1988)–1993, överfört till Stockholms universitet (i form av Manne Siegbahnlaboratoriet) respektive KTH
  • Forskningsinstitutet för atomfysik (AFI), 1964–1988, tidigare namn
   • Vetenskapsakademiens forskningsinstitut för experimentell fysik, 1937–1964, tidigare namn

Forskningsinstitut som helt eller delvis ägs eller drivs av svenska statenRedigera

De flesta svenska branschforskningsinstitut drivs i form av ett aktiebolag som delvis ägs av staten och delvis ägs av näringslivet i form av en förening av företag i aktuell bransch.

 • Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT), 1979–

Enheter inom statliga universitet och högskolor som använder beteckningen (forsknings)institutRedigera

Dessa enheter har ibland ett ursprung i självständiga organisationer som senare inlemmats i ett universitet eller en högskola, och i samband med detta behållit sitt namn. Idag används oftast beteckningarna (forsknings)centrum eller laboratorium, snarare än (forsknings)institut, när denna typ av enheter nybildas i Sverige.

Svenska organisationer och företag utan statligt ägandeRedigera

Listan upptar i första hand organisationer och enheter utifrån deras namn eller självbeskrivning, och tar ej ställning till om de i egentlig mening är forskningsinstitut, tankesmedjor eller något annat. Undantaget är rena dokumentarkiv, som ej tas med här, även om de kallar sig "forskningsinstitut".

 • Evidens-FoU, Institutet för integrerad vård- och stödsamordning, 2006–
 • Ifous, Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, 2011–

Handelshögskolan i StockholmRedigera

Vid Handelshögskolan i Stockholm används beteckningen institution enbart på undervisningsenheterna, medan de motsvarande forskningsenheterna betecknas forskningsinstitut. Det finns två typer av institut, dels de som är helt integrerade i Handelshögskolans organisation och dels de som har en relativt självständig verksamhet.

Integrerade forskningsinstitutRedigera

SIR (tidigare Ekonomiska forskningsinstitutet, EFI) är Handelshögskolans största institut. Det fungerar som en paraplyorganisation och koordinerar verksamheten för 12 av Handelshögskolans forskningscentra, belägna på högskolans institutioner.

Anknutna forskningsinstitutRedigera

De anknutna forskningsinstituten har en mer självständig ställning mot högskolans moderorganisation. Forskningsverksamheten vid dessa är inte underställd SIR.

ReferenserRedigera

WebbkällorRedigera

NoterRedigera