Ifous är ett fristående branschforskningsinstitut som grundades 2011 med fokus på (och vad namnet står för) Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.

Ifous grundades av Skolporten AB 2011.[1] men såldes 31 maj 2021 till Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas Riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.[2] I samband med försäljningen ombildades Ifous till en ideell förening[3] som finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Medlemmarna är främst skolhuvudmän, både kommunala och fristående men intresse- och fackorganisationer kan också vara medlemmar. 2021 har Ifous 126 medlemmar.[4]

Sedan januari 2016 är Marie-Hélène Ahnborg VD för Ifous. [5]

VerksamhetRedigera

Ifous verksamhet syftar till att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska[6]:

  • bygga på medlemmarnas behov
  • genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare
  • stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet

Samarbeten - lärosätenRedigera

I FoU-arbetet samarbetar Ifous med forskare inom olika discipliner. Följande lärosäten har varit eller är involverade i något av Ifous FoU-program.

ReferenserRedigera