Statens institut för byggnadsforskning, SIB, oftast kallat Byggforskningsinstitutet, var ett tidigare svenskt forskningsinstitut i statlig myndighetsform som existerade 1960 till 1993. Institutet hade en inriktning på forskning om byggande och bostäder med såväl teknisk som samhällsvetenskaplig inriktning.[1]

Statens institut för byggnadsforskning bildades 1960 genom att Statens nämnd för byggnadsforskning, bildad 1942, delades upp i ett forskningsråd, Statens råd för byggnadsforskning, och ett forskningsinstitut.[2] 1976 omlokaliserades institutet från Stockholm till Gävle. 1 januari 1994 lades institutet ner,[3] men delar av verksamheten bildade en institution vid Kungliga Tekniska högskolan, fortfarande lokaliserad i Gävle. År 2000 fördes denna verksamhet över till Högskolan i Gävle.[4] Den samhällsvetenskapliga forskningen överfördes till Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet, med lokaler i Gävle rådhus. Det flyttade därifrån till kvarteret Munken i Uppsala i februari 2013.[5]

En bidragande orsak till nedläggningen var att institutet i samband med 1970-talets svenska bostadspolitik gavs en inriktning som gjorde att det senare ej uppskattades av den svenska byggsektorn, eller sågs som sektorns eget kunskapscentrum.[6]

Utgivning i urval Redigera

Se även Redigera

Källor Redigera