Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är ett nationalekonomiskt forskningsinstitut i Stockholm som styrs av Svenskt Näringsliv. Forskning bedrivs bland annat om globaliseringens ekonomiska effekter, tjänstesektorns ekonomi, elmarknaden, institutionernas ekonomi samt entreprenörskap och nyföretagande. Nuvarande verkställande direktör är professor Fredrik Sjöholm och vice VD är docent Lars Persson. Bland institutets forskare märks även professorerna Henrik Horn, Assar Lindbeck och Yves Zenou.

Historik redigera

Institutet grundades 1939 under namnet Industriens utredningsinstitut (IUI) på industrimannen Sigfrid Edströms initiativ. Edström tyckte att Industriförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen agerade för försiktigt på den politiska arenan och att det därför fanns ett behov av ett utrednings- och upplysningsorgan med självständig ställning.[1] Högerpolitikern Ivar Anderson var institutets förste chef och Edström dess förste ordförande. IUI hade inledningsvis inte någon inriktning på forskning, men detta ändrades då nationalekonomen Ingvar Svennilson 1941 rekryterades som chef. Inriktningen som ett renodlat forskningsinstitut tillkännagavs 1943, i samband med Edströms avgång.[1]

I april 2006 bytte institutet namn till Institutet för Näringslivsforskning.[2]

Forskningsprogram redigera

Institutet har cirka 30 forskare[3] år 2015. Forskningen publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, samt böcker och andra skrifter. En stor del av forskningen publiceras inom institutets serie av forskare[4], vilka är fritt tillgängliga via IFN:s hemsida.

Institutet är organiserat i fem forskningsprogram.

  • Entreprenörskapets ekonomi
  • Globaliseringen och företagen
  • Tjänstesektorns ekonomi
  • Elmarknadens ekonomi
  • Institutionernas ekonomi

Chefer redigera

IUI/IFN har haft följande chefer.[5] Posten betecknades inledningsvis "chef", men senare "verkställande direktör".

Styrelse redigera

Forskningsinstitutets styrelse, som även fastställer arbetsprogram och budget, tillsätts av Svenskt Näringsliv.[6]

IUI/IFN har haft följande styrelseordförande.[5]

Källor redigera

Externa länkar redigera