Rise (forskningsinstitut)

svenskt helägt statligt forskningsinstitut

Rise Research Institutes of Sweden AB (av företaget skrivet RISE) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

Rise Research Institutes of Sweden AB
Org.nr556464-6874
HuvudkontorSverige Göteborg, Sverige
NyckelpersonerMalin Frenning
vd [1]
Jan Wäreby
Styrelseordförande
Antal anställda2.897 (december 2021)
Historik
Grundat1997
Bildat avRise – Research Institutes of Sweden Holding AB (2018)
Swedish Institute of Computer Science (2016)
Ekonomi
Omsättning 3,6 miljarder kronor (2021)
Vinst efter skatt -7 miljoner SEK (2021)
Struktur
ÄgareHelägt av Svenska staten
Övrigt
Webbplatswww.ri.se

Rise ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering. I regeringens forskningsproposition står det att:

”Det övergripande målet för instituten inom Rise är att de ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar tillsammans med näringslivet.” Utdrag ur forskningsproposition 2020/21:60 (Kunskap i samverkan)[2]

I december 2021 hade Rise cirka 2 900 medarbetare[3] i fem divisioner:

 • Bioekonomi och hälsa
 • Material och produktion
 • Digitala system
 • Samhällsbyggnad
 • Säkerhet och transport

Rise är verksamt på drygt 25 orter runt om i Sverige och finns även i Danmark, Norge, Storbritannien, Frankrike och Belgien. Det hade 2021 en omsättning på 3,618 miljarder kronor.[4]

Hållbarhet redigera

Rise använder hållbarhetsdeklarationer för projekt och tjänster och under 2018 hållbarhetsdeklarerades 74 projekt. Sedan 2019 finns en sexårig hållbarhetsstrategi som är delvis kopplad till FN:s 17 hållbarhetsmål (De globala hållbarhetsmålen), samt den egna organisationens både negativa och positiva påverkan på hållbarhet via såväl interna aktiviteter (t.ex. resor) som inverkan via forskning och tjänster.

 • El-användning per anställd (kWh): 11 770, 2021 (11 125, 2020)
 • CO2 utsläpp från tjänsteresor per anställd (kg): 184, 2021 (224, 2020)
 • Hållbarhetsdeklarerade projekt: 94 procent, (83 procent, 2020)

[5]

Ägandeförhållanden och historik redigera

Ägarbolaget IRECO Holding AB bildades 1997 av staten och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling för att förvalta statens ägande i industriforskningsinstitut. Den första uppgiften för bolaget blev att tillsammans med ägare och intressenter se över strukturen och i de fall det befanns motiverat, omvandla ingående institut från stiftelser till aktiebolag. Bolagiseringen genomfördes till största del fram till 2002.

År 2006 framlade Sverker Sörlin en av regeringen via Leif Pagrotsky beställd rapport om de svenska forskningsinstituten med titeln En ny institutssektor, som fick stor uppmärksamhet och ledde till att statens då fyra skilda forskningsinstitut gradvis slogs samman till Rise.[6][7] I rapporten skriver han (sid 65):

Den lösning som ter sig mest fördelaktig är att skapa en koncern som helägs av staten på koncernnivå. I denna koncern bör så mycket som möjligt av den statliga institutssektorn samlas, förutsatt att verksamheten har en övervägande industriell, näringspolitisk eller teknikvetenskaplig profil.

Som en följd av detta inleddes en intensiv konsolidering av de svenska forskningsinstituten.

År 2007 blev IRECO Holding AB helägt av staten och organiserade sin verksamhet i bolagsgrupper: Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea. År 2009 bytte moderbolaget namn till Rise Research Institutes of Sweden Holding AB och gavs samtidigt utökat mandat och ökade resurser. De ingående instituten sammanfördes efter hand. Sedan 2016 heläger Rise Research Institutes of Sweden Holding AB Innventia, bolagen inom Swedish ICT samt flertalet bolag inom SP. Det sammanslagna forskningsinstitutet verkar sedan 2017 under det gemensama namnet Rise.

År 2018 fusionerades Rise Research Institutes of Sweden Holding AB med dotterbolaget Rise Research Institutes of Sweden AB under namnet Rise Research Institutes of Sweden AB.[8] Oktober samma år blev även två tredjedelar av Swerea helägt av Rise[9].

Rise-gruppen redigera

Rise Research Institutes of Sweden AB har inom sina fem divisioner samlat ett antal tidigare självständiga forskningsinstitut, bland andra:

 • Rise Innventia AB (pappersmassa, förpackningar och bioraffinaderi)
  • Rise PFI AS
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • SP Process Development AB
  • Rise Energy Technology Center
  • Rise Fire Research AS
  • CBI, Swedish Cement and Concrete Research Institute
  • Glafo, Glass Research Institute
  • Trätek - Institutet för träteknisk forskning bildades 1984, när den trätekniska avdelningen vid STFI –Svenska träforskningsinstitutet bröts ut som ett eget institut. Trätek integrerades 2005 i den trätekniska avdelningen vid SP - Sveriges tekniska forskningsinstitut.
  • JTI, Swedish Institute of Agricultutral and Environmental Engineering
  • SIK, Swedish Institute for Food and Biotechnology
  • SMP, Swedish Machinery Testing Institute
  • YKI, Institute for Surface Chemistry (since January 2013 integrated part of SP's Chemistry, Materials and Surfaces unit)
 • Rise ICT AB (informations- och kommunikationsteknologi)
 • Swerea AB (materialteknologi)
 • SSPA Sweden AB[10]
 • Rise Processum AB (60% ägarandel)[11]
 • MoRe Research (60% ägarandel)[12]

Referenser redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera