Statens väg- och transportforskningsinstitut

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är ett statligt forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. VTI har omkring 200 medarbetare.[1] Huvudkontoret finns i Linköping, där största delen av verksamheten är förlagd och där finns även VTI:s laboratorieresurser samt större delen av den tunga forskningsutrustningen. Institutet har även kontor i Borlänge och Stockholm, där tonvikten ligger på forskning inom transportekonomi och transportpolicy, i Göteborg med forskningsinriktning mot fordonsteknik och fordonssäkerhet samt i Lund med inriktning kollektivtrafik.[2]

HistorikRedigera

Statens väg- och transportforskningsinstitut tillkom 1923 som KAK:s Väginstitut och tilldelades statsbidrag 1925. Samtidigt beslutade regeringen att institutets ordförande skulle utses av chefen för Kommunikationsdepartementet och att stadgarna skulle underställas Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för godkännande. Namnet ändrades då till Svenska Väginstitutet för att 1934 bli Statens Väginstitut. År 1971 bildades Statens väg- och trafikforskningsinstitut genom sammanslagning av Statens Väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd. Efter att verksamheten breddats bytte institutet år 1993 namn till Statens väg- och transportforskningsinstitut.[3]

GeneraldirektörerRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera