Stockholm School of Economics Institute for Research

Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR (svenska: Handelshögskolan i Stockholms forskningsinstitut, till 2010 Ekonomiska forskningsinstitutet, EFI, engelska: Economic Research Institute, ERI) är ett forskningsinstitut i Stockholm grundat år 1929 med uppdrag att bedriva forskning inom ekonomi och handel.

Institutet är del av Handelshögskolan i Stockholm och fungerar som en paraplyorganisation som koordinerar verksamheten för 12 av högskolans forskningscentra, belägna på högskolans institutioner.

SIR delar ut ett årligt pris, kallat the SSE Research Award.

HistoriaRedigera

 
Eli Heckscher, Sveriges första professor i ekonomisk historia (HHS 1929–1945), sägs vara ansvarig för att ekonomisk historia numera är ett självständigt ämne vid svenska högskolor.

Institutet grundades år 1929 av bland andra professor Eli Heckscher vid Handelshögskolan i Stockholm och är ett av Sveriges äldsta ekonomiska forskningsinstitut. Det har rönt stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt under största delen av 1900-talet, inte minst genom Stockholmsskolan (ekonomi) med professorerna Bertil Ohlin och Gunnar Myrdal, som lade den teoretiska grunden för den moderna svenska välfärdsstaten. Både Myrdal och Ohlin erhöll senare Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

OrganisationRedigera

Forskningen vid Handelshögskolan i Stockholm är organiserad i olika institut. Det största av dessa institut är SIR. Institutet koordinerar verksamheten för 12 av Handelshögskolans forskningscentra, belägna på högskolans institutioner. Institutet fungerar som en paraplyorganisation för ingående forskningscentra. Det koordinerar deras verksamhet, sköter förvaltningen deras av forskningsmedel och publiceringen av deras forskningsresultat.

Stockholm School of Economics Institute for Researchs syfte är idag att "främja, genomföra och publicera högkvalitativ forskning inom de ekonomiska och sociala vetenskaperna"[1] I dag arbetar de flesta av institutets forskare inom områdena nationalekonomi och företagsekonomi samt inom närliggande discipliner såsom finansiell ekonomi och juridik. Institutet driver en stor mängd projekt som finansieras av organisationer utanför högskolan.

Lista över SIRs forskningscentraRedigera

Nedan följer en lista över de forskningscentra vid Handelshögskolan i Stockholms institutioner, som ingår i Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR).

Namn på forskningscentrum, institution.

 • Center for Accounting and Managerial Finance (AMF)
Institutionen för redovisning och finansiering
 • Center for Arts, Business & Culture (ABC)
Institutionen för företagande och ledning
 • Center for the Study of Business Markets
Institutionen för marknadsföring och strategi
 • Center for Strategy and Competitiveness (CSC)
Institutionen för marknadsföring och strategi
 • Stockholm Center for Civil Society Studies (SCCSS)
 • Center for Consumer Marketing (CCM)
Institutionen för marknadsföring och strategi
 • Center for Entrepreneurship and Business Creation (CEBC)
Institutionen för företagande och ledning
 • Center for Governance and Management Studies (CGMS)
Institutionen för företagande och ledning
 • Center for Human Resource Management and Knowledge work
Institutionen för företagande och ledning
 • Center for Information and Communication Research (CIC)
Institutionen för marknadsföring och strategi
 • Center for Media and Economic Psychology (CeMEP)
Institutionen för marknadsföring och strategi
 • Center for Innovation and Operations Management (CIOM)
Institutionen för företagande och ledning
 • Stockholm Centre for Organizational Reseach (SCORE)
Institutionen för företagande och ledning

SSE Research AwardRedigera

SSE Research Award
BeskrivningUtdelas till personer som "aktivt bidragit till att skapa goda förutsättningar för forskning inom de administrativa och ekonomiska vetenskaperna"
NationSverige
UtdelareStockholm School of Economics Institute for Research vid Handelshögskolan i Stockholm
TypSSE's Yearbook
Instiftad1992
Period1992-
Antal utdelade25
TidpunktHösten
WebbplatsSSE Research Award


Stockholm School of Economics Institute for Research delar sedan 1992[2] årligen ut ett pris, benämnt SSE Research Award (tidigare EFI Research Award) till personer som "aktivt bidragit till att skapa goda förutsättningar för forskning inom de administrativa och ekonomiska vetenskaperna".[3] Priset överlämnas av Handelshögskolan i Stockholms rektor till pristagaren vid en årlig ceremoni på högskolan.

Institutet ger också årligen ut SSE's Yearbook (svenska: Handelshögskolan i Stockholms årsbok, även kallad SIR's Yearbook, till 2010 EFIs Book of the Year) som innehåller en samling essäer skrivna av forskare vid Handelshögskolan och är tillägnad vinnaren av SSE Research Award.

Lista över mottagare av SSE Research AwardRedigera

År, namn på mottagare, titel på årsboken, författare, förlag.

2013Redigera

Det mogna tjänstesamhällets förnyelse. Affärsmodeller, organisering och affärsrelationer.
Andersson, P., Axelsson, B. & Rosenqvist, C. (red.). SIR & Studentlitteratur (Lund).

2012Redigera

Expertsamhällets organisering - Okunskapens triumf?
Furusten, S., Werr, A. (red.). SIR & Studentlitteratur (Lund).

2011Redigera

Morgondagens Industri. Att sätta spelregler och flytta gränser.
Benson, I., Lind, J., Sjögren, E. & Wijkström, F. (red.). SIR & Studentlitteratur (Lund).

2010Redigera

 
Jacob Wallenberg (född 1956), SSE Research Award 2010
Verksamhetsutveckling i världsklass.
Åhlström, P. (red.). SIR & Studentlitteratur (Lund).

2009Redigera

Entreprenörskap på riktigt. Teoretiska och praktiska perspektiv.
Holmquist, C. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

2008Redigera

 • Per Bergman & Göran Tidström[4]
Redovisning i fokus.
Jennergren, P., Lind, J., Schuster, W. & Skogsvik, K. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

2007Redigera

Beyond Mobility.
Andersson, P., Essler, U. och Thorngren, B. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

2006Redigera

IT & Business Performance: A Dynamic Relationship.
Lundeberg, M., Mårtensson, P. & Mähring, M. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

2005Redigera

 
Stefan Persson, SSE Research Award 2009
En illusion av frihet?: Företag och organisationer i regelsamhället.
Svedberg Nilsson, K., Henning, R. & Fernler, K. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

2004Redigera

Emotioner och värderingar i näringslivet.
Sevón, G. & Sjöberg, L. (red.). EFI (Stockholm).

2003Redigera

 • Curt G. Olsson
Globalization and Its Enemies.
Lundahl, M. (red.). EFI (Stockholm).

2002Redigera

Scener ur ett företag.
Löwstedt, J. & Stymne, B. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

2001Redigera

 • Jan-Olof Brånstad & Ulf Edstedt
Läkemedel: kostnad eller resurs för sjukvården.
Jönsson, B. (red). EFI (Stockholm).

2000Redigera

I huvudet på kunden.
Söderlund, M. (red). EFI & Liber (Stockholm).

1999Redigera

 
Antonia Ax:son Johnson, SSE Research Award 1999
Osynlig företagsledning.
Johnson Sjöstrand, S.-E., Sandberg, J. & Tyrstrup, M. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

1998Redigera

Studier i kostnadsintäktsanalys.
Jennergren, P. (red.). EFI (Stockholm).

1997Redigera

Från optionsprissättning till konkurslagstiftning. Essäer om finansiella teorier, institutioner och marknader.
Bergström, C. & Björk, T. (red.). EFI (Stockholm).

1996Redigera

Att föra verksamheten framåt. Människor och informationssystem i samverkan.
Lundeberg, M. & Sundgren, B. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

1995Redigera

Ekonomisk politik i omvandling.
Jonung, L. (red.). EFI (Stockholm).

1994Redigera

Företag och marknader – dynamik i nätverk.
Mattsson, L.-G. & Hultén, S. (red.). EFI & Nerenius och Santérus (Stockholm).

1993Redigera

 • Bertil Edlund & Sten Lundvall
Redovisningens roller.
Samuelson, L. & Östman, L. (red.). EFI (Stockholm).

1992Redigera

Företagsledning – bortom etablerad teori.
Sjöstrand, S.-E. & Holmberg, I. (red.). EFI & Studentlitteratur (Lund).

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Tryckta källorRedigera

Externa länkarRedigera