Öppna huvudmenyn

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut

internationellt forskningsinstitut i Solna

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) eller Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) är ett internationellt forskningsinstitut med bas i Solna. Institutet inrättades genom beslut av Sveriges riksdag 6 maj 1966.

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI)
SIPRI:s lokaler i Solna.
FörkortningSIPRI
Grundad6 maj 1966
GrundareTage Erlander, Alva Myrdal
SäteFrösunda, Solna kommun
OrdförandeJan Eliasson
Vice ordförandeVladimir Baranovsky
InstitutsdirektörIan Anthony

Innehåll

AllmäntRedigera

SIPRI är ett oberoende internationellt forskningsinstitut (i form av en stiftelse) som studerar frågor om fred och konflikter med tonvikt på nedrustning och rustningsbegränsning. SIPRI grundades år 1966 för att markera 150 år av obruten fred i Sverige. Initiativet kom från Tage Erlander (1964)[1] och slutlig rekommendation från Alva Myrdal (1966, ordförande i den kungliga kommissionen).[2]

Institutet finansieras huvudsakligen genom anslag från svenska regeringen, beviljade av riksdagen. För att kunna genomföra sitt forskningsprogram söker institutet också finansiella bidrag från andra organisationer och fristående stiftelser. Personalen och styrelsen är internationellt sammansatt.

SIPRI:s organisation utgörs av styrelse, direktör, biträdande direktör, forskarkollegium och administrativ personal. Det finns dessutom en rådgivande kommitté. Styrelsen fattar besluten angående institutets forskningsagenda, aktiviteter, organisation och finansiell förvaltning. I övriga frågor beslutar direktören. Forskarkollegiet fungerar som direktörens rådgivare i forskningsfrågor.

Institutets omkring 50 anställda är av olika nationalitet. Forskarna rekryteras för en tidsbestämd period och representerar olika forskningsdiscipliner. Institutet är en unik plattform för samarbete mellan forskare från olika länder och tar även emot gästforskare.

SIPRI är inte ett undervisningsinstitut men har praktikanter, vilka genom sitt studieprogram kan bidra till och dra nytta av SIPRI:s forskning. Institutet har ett världsomspännande nät av kontakter, såväl med andra institut som med individuella forskare. SIPRI har ett nära samarbete med flera mellanstatliga organisationer, till exempel Förenta nationerna och Europeiska unionen och besöks regelbundet av parlamentsledamöter samt regeringsdelegationer. Institutet har nära kontakt med den diplomatiska kåren i Stockholm och med svenska forskningsinstitutioner. Arbetsspråket är engelska.

SIPRI:s styrelse
Land
Ordförande Jan Eliasson   Sverige
Vice ordförande Dr Vladimir Baranovsky   Ryssland
Institutsdirektör Ian Anthony   Storbritannien
Dr Dewi Fortuna Anwar   Indonesien
Lakhdar Brahimi   Algeriet
Jayantha Dhanapala   Sri Lanka
Wolfgang Ischinger   Tyskland
Professor Mary Kaldor   Storbritannien

ForskningRedigera

Forskningen på SIPRI bedrivs av cirka 25 forskare och forskarassistenter från olika länder. För närvarande är institutets forskning inriktad på följande projekt:

 • SIPRI:s årsbok
 • Euro-atlantisk säkerhet och rustningsbegränsning
 • Väpnade konflikter och konflikthantering
 • Icke-spridning av massförstörelsevapen och exportkontroll
 • Kemisk och biologisk krigföring
 • Militärutgifter och vapenproduktion
 • Vapenhandel
 • IT-projekt

För att möjliggöra ett utbyte av idéer och forskningsresultat inom dessa ämnesområden organiserar SIPRI workshops, konferenser, seminarier och föreläsningar. SIPRI:s forskningsprojekt upprätthåller stora databaser över militärutgifter, vapenproduktion, vapenhandel, kemisk och biologisk krigföring, nationell och internationell exportkontroll, nedrustningsavtal, årliga kronologier över utvecklingen inom nedrustning och säkerhetspolitik, militärövningar samt provsprängningar av kärnvapen. SIPRI tillhandahåller FIRST (Facts on International Relations and Security Trends), en databas över säkerhetsrelaterad information.[3]

Publikationer och informationsmaterialRedigera

SIPRI:s publikationer och informationsmaterial distribueras till ett stort antal beslutsfattare, forskare, journalister, organisationer och till personer allmänt intresserade av ämnesområdet. Forskningsresultaten sprids genom böcker och rapporter, skrivna både av SIPRI:s egna forskare och av externa författare samt genom symposier och seminarier. Institutet har skapat sin profil genom att inrikta forskningen på dagsaktuella händelser och genom att tillhandahålla objektiva fakta till stater och enskilda personer. Institutets viktigaste publikation är årsboken, SIPRI Yearbook, som gavs ut för första gången 1969. Årsboken är en internationellt uppskattad, oberoende källa, känd för pålitlig statistik över bland annat rustning och rustningsbegränsning, väpnade konflikter och konfliktlösning, samt internationell säkerhet och nedrustning. Den används av såväl politiker och diplomater, som av journalister. Årsboken översätts till flera språk, till exempel arabiska, kinesiska, ryska och ukrainska.

Bibliotek och dokumentationRedigera

Institutets bibliotek etablerades för att tillgodose forskarnas behov av material. Huvudämnet är internationell politik, med särskild tonvikt på internationell säkerhet, rustningsbegränsning och nedrustning. Bibliotekets elektroniska databaser innehåller bibliografiska referenser till böcker, rapportserier, offentligt tryck och tidskriftsartiklar inom SIPRI:s ämnesområden. Samlingarna består av cirka 50 000 volymer (inklusive en särskild avdelning med internationella offentliga publikationer), 200 löpande tidskrifter och 250 rapportserier och årsböcker. I syfte att sprida SIPRI:s publikationer har bytesavtal upprättats med institut och organisationer världen över och biblioteket har även ett system med depåbibliotek. Biblioteket är öppet för besök efter överenskommelse.

SIPRI:s publikationsserierRedigera

 • SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security
 • Research Reports
 • Chemical & Biological Warfare Studies
 • Policy Papers (finns även tillgängliga på SIPRI:s webbplats)

DirektörerRedigera

KällhänvisningarRedigera

 1. ^ SIPRI i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 17 mars 2015.
 2. ^ "History". sipri.org. Läst 17 mars 2015. (engelska)
 3. ^ ”FIRST:s webbplats”. Arkiverad från originalet den 11 december 2013. https://web.archive.org/web/20131211145558/http://first.sipri.org/. Läst 28 november 2013. 
 4. ^ ”Adam Daniel Rotfeld 5 I 2005 – 31 X 2005”. Republiken Polens utrikesministerium. 6 januari 2005. https://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/ministry/polish_diplomacy_archive/former_ministers/adam_daniel_rotfeld_1;jsessionid=DFC17A76D9B98D70644FD20A732C0698.cmsap1p. Läst 11 april 2019. 
 5. ^ [a b] Ny chef på Sipri”. Svenska Dagbladet. 20 september 2012. Arkiverad 2 mars 2016. https://web.archive.org/web/20190411022543/https://www.svd.se/ny-chef-pa-sipri. 
 6. ^ [a b] Ny Sipri-direktör utsedd”. Svenska Dagbladet. 26 mars 2015. Arkiverad 2 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304102716/https://www.svd.se/ny-sipri-direktor-utsedd. 

Externa länkarRedigera