Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet

Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet var en tidigare svensk myndighet som existerade 1907 till 1939.[1]

Lantbruksakademien bedrev från 1814 försöksverksamhet vid sitt experimentalfältNorra Djurgården. Centralanstalten bildades för att ta över denna verksamhet i annan form. Samtidigt införlivades Statens entomologiska anstalt i centralanstalten.[2]

Vid sitt bildande hade centralanstalten fem avdelningar, för jordbruk, lantbrukskemi, husdjursskötsel samt mejerihantering, åkerbruksbotanik respektive lantbruksentomologi. Avdelningarna förestods av varsin professor. En sjätte avdelning, för bakteriologi, tillkom senare.[3]

1932 överfördes den botaniska avdelningen till den då bildade Lantbrukshögskolan, och samma år överfördes växtskyddsverksamheten till en egen myndighet, Statens växtskyddsanstalt. 1937 överfördes mejeriverksamheten till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut. 1939 bildades Jordbruksförsöksanstalten och Husdjursförsöksanstalten ur respektive avdelning vid centralanstalten och 1948 fick dessa en paraplyorganisation i form av Statens lantbruksförsök.[1]

Under åren 1962 till 1976 införlivades dessa separata institut med Lantbrukshögskolan som 1977 blev Sveriges lantbruksuniversitet.

Källor redigera

  1. ^ [a b] Nationalencyklopedin, band 4 (1990), uppslagsordet Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet
  2. ^ Försöksväsendet på jordbruksområdet i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1908)
  3. ^ Försöksväsendet på jordbruksområdet i Nordisk familjebok (andra upplagans supplement, 1923)