Kejserliga senaten för Finland, även kallad senaten, var namnet på den kansliorganisation som bistod regeringsmakten i Finland under den ryska tiden. Regeringsmakten utövades formellt i konselj där generalguvernören som kejsarens ställföreträdare fattade beslut i de ärenden som framlades från detta kansli. Rådsmöten i konselj hölls löpande från det att Finland blivit ett ryskt storfurstendöme 1809, men det var först från 1816 som kansliorganisationen började kallas kejserlig senat.

Kejserliga senaten för Finland
SäteSenatshuset
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
Inrättad1809
Nedlagd1918
EfterföljareStatsrådet,
Högsta domstolen
OrdförandeNikolaj Nekrasov (sista)
Senatshuset vid Senatstorget i Helsingfors var säte för Senaten.

Senaten fungerade både som regering och som högsta domstol. För dessa ändamål fanns ett ekonomidepartement respektive ett justitiedepartement. I sin egenskap av storfurstens ställföreträdare i Finland var det generalguvernören som agerade ordförande i senatens konseljer och meddelade kejserlig sanktion. Från och med 1822 fanns det också två vice ordförande, en för ekonomidepartementet och en för justitiedepartementet. I praktiken var det vice ordföranden i ekonomidepartementet som var Finlands regeringschef.

Efter kejsarens abdikation till följd av den ryska revolutionen 1917 tog senaten över alla regeringsbestyr i Finland och den 6 december förklarade Pehr Evind Svinhufvuds senat landet för självständigt. Det självständiga Finlands första regeringsform antogs 1919, och senatens ekonomiedepartement bytte därefter namn till statsrådet, medan justitiedepartementet blev Finlands högsta domstol.

Lista över Finlands senater redigera

Mannerheims senat 1822–1826
von Borns senat 1826–1828
Falcks senat 1828–1833
Hjärns senat 1833–1841
von Haartmans senat 1841–1858
Nordenstams senat 1858–1882
af Forselles senat 1882–1885
von Troils senat 1885–1891
Tudeers senat 1891–1900
Linders senat 1900–1905
Strengs senat 1905
Mechelins senat 1905–1908
Hjelts senat 1908–1909
Markovs senat 1909–1913
Borovitinovs senat 1913–1917
Tokois senat 1917
Setäläs senat 1917
Svinhufvuds senat 1917–1918
Paasikivis senat 1918

Senatens ordförande och viceordförande redigera

För senatens ordförande före 1917, se generalguvernörer över Finland

Viceordförande för ekonomiedepartementet redigera

Viceordförande för justitiedepartementet redigera

Senatens ordförande redigera

Se även redigera

Källor redigera