Senatens justitiedepartement

regeringsorgan och högsta domstol i Finland 1819-1918

Senatens justitiedepartement var i Finland under den ryska tiden den ena av senatens två avdelningar.

Senatens justitiedepartement fungerade som högsta domstol och hade dessutom vissa administrativa befogenheter på rättsväsendets område, såsom avgörande av besvär över domarämbetens besättande och utnämning av hovrättsämbetsmän. Departementet bestod av minst 10 ledamöter; tillsammans med senatens andra avdelning, ekonomiedepartementet, bildade justitiedepartementet senatens plenum, den egentliga regeringen. Justitiedepartementet ombildades 1918 till Högsta domstolen.

Viceordförande för justitiedepartementetRedigera

KällorRedigera