August Hjelt

finländsk politiker

August Johannes Hjelt, född 29 juni 1862 i Tusby, Nyland, död 12 juli 1919 i Helsingfors, var en finländsk statistiker.

BiografiRedigera

Han var son till Otto Hjelt och studerade efter avlagd filosofie kandidatexamen statistik och nationalekonomi i Frankrike och Tyskland. Han blev andre aktuarie vid Statistikcentralen 1886, filosofie licentiat 1887, aktuarie vid senatens justitieexpedition 1893, juris kandidat 1898 och direktor för Statistikcentralen 1902.

Hjelt var ledamot av flera statistiska kommittéer samt avfattade 1889 års arbetarförsäkringskommittés statistik och betänkande rörande sjuk-, begravnings- och pensionskassor samt olycksfall i arbetet. Han tillhörde Finska partiet och invaldes i den första lantdagen efter representationsreformen 1907. Vid koalitionssenatens bildande den 1 augusti 1908 utsdågs han till chef för kammarexpeditionen.

BibliografiRedigera

 • Nils Nilsson Idman, en finsk språk- och fornforskare under förra seklet : biografisk skizz. Helsingfors. 1882. Libris 2706182 
 • Erik Leneqvist, en finsk präst och häfdeforskare i föregående århundradet : biografisk skizz. Helsingfors. 1886. Libris 2706180 
 • Några bidrag till Aurora-förbundets historia. Hfors. 1886. Libris 2706184 
 • Några flyktningar från finskt håll till Ryssland efter 1772 års statshvälfning. Helsingfors. 1887. Libris 2706185 
 • Sveriges ställning till utlandet närmast efter 1772 års statshvälfning. Helsingfors: [s.n.]. 1887. Libris 792340 
 • Die Struktur der Bevölkerung Finnlands im Jahre 1880 : graphisch dargestellt. Fennia. 1 :14. [Helsinki]. 1889. Libris 2706193 
 • Sparverksamheten och postsparbanken. Folkupplysnings-sällskapets skrifter ; 59. Helsingfors. 1887. Libris 2706192 
 • Om erkebiskop Tengströms "Försök till en geografi över Finland". Fennia. 1 :2 b. [Helsinki]. 1889. Libris 2706188 
 • Nystads jernvägsfråga. : Ett bidrag till utredningen af Sydvestra Finlands jernvägsbehof. Helsingfors. 1891. Libris 2706183 
 • Sjuk-, begrafnings-och pensionskassor för arbetare och handtverkare i Finland : statistisk undersökning. Helsingfors. 1891. Libris 2706191 
 • Olycksfall i arbetet inom olika yrken i Finland : jämte jämförelser med olycksfallsförhållandena i Sverige, Norge och Tyskland : statistisk undersökning. Betänkande, Arbetareförsäkringskomiténs. 4. Helsingfors. 1892. Libris 2706187 
 • De första officiella relationerna om Svenska tabellverket åren 1749-1757 : några bidrag till den svenska-finska befolkningsstatistikens historia. Helsingfors. 1899. Libris 481781 
 • Det svenska tabellverkets uppkomst, organisation och tidigare verksamhet : några minnesblad ur den svensk-finska befolkningsstatistikens historia. Helsingfors. 1900. Libris 590320. http://runeberg.org/tabellverk/ 
 • Rösträtten i bondeståndet och inkomstförhållandena på landsbygden : några resultat af en statistisk undersökning enligt kejserliga senatens uppdrag utförd. Helsingfors. 1902. Libris 2706189 
 • Rösträttsförhållandena i borgareståndet och deras reformering. : några resultat af en statistisk undersökning enligt kejserliga senatens uppdrag utförd. Helsingfors. 1902. Libris 2706190 
 • Några kommentarier till förslaget om reform af den politiska rösträtten. Hfors. 1903. Libris 2706186 
 • Släkten Hjelt : historik  : biografi  : bibliografi. Helsingfors. 1903. Libris 2064922 
 • Den kommunala inkomstbeskattningen och inkomstförhållandena i Finland = Imposition communale et revenus en Finlande : statistisk undersökning. Helsingfors. 1904-1905. Libris 2706194 
 • Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904-06. Meddelanden, Statiska, utg. af Statistiska centralbyrån i Finland. 1,3,6. 1906-08. Helsingfors. 1906-1908. Libris 2706181 

KällorRedigera