Statsrådsborgen

administrativ byggnad i Helsingfors i Finland

Statsrådsborgen, tidigare Senatshuset, är en nyklassisk byggnad vid Senatstorget i Helsingfors gamla centrum. Byggnaden inhyser statsrådets kansli, som leds av statsministern, justitiekanslersämbetet och största delen av finansministeriet. Byggnaden har ritats av den tyskfödde arkitekten Carl Ludvig Engel och byggts mellan åren 1818 och 1822.

Statsrådsborgen
Byggnad
Statsrådsborgen vid Senatstorget i Helsingfors.
Statsrådsborgen vid Senatstorget i Helsingfors.
Land Finland Finland
Region Nyland
Kommun Helsingfors
Adress Snellmansgatan 1a
Arkitekt Carl Ludvig Engel
Färdigställande 1822
En av Aron Johanssons interiörskisser.
En av Aron Johanssons interiörskisser.
Republikens presidents föredragningssal

Ursprungligen byggdes byggnaden åt Senaten för Finland. Senaten använde byggnaden ända till 1918, då det självständiga Finland bildades. Statsrådet flyttade in samma år och gav namnet åt byggnaden.

Historia redigera

När Helsingfors blev Finlands huvudstad år 1812 fick Carl Ludvig Engel uppdraget att skapa ett imponerande centrum för den nya huvudstaden. Senatshuset var ett av de främsta projekten att planera. Områdets detaljplan gjordes av Johan Albrecht Ehrenström. Ehrenström placerade Senatshuset i kvarteret öster om Senatstorget. Kvarterets tidigare byggnader hade förstörts i en brand år 1808.

Byggnadsarbetena började år 1818. Flygeln mot Senatstorget blev klar år 1822 och samma år flyttade senaten in i huset. Flygeln mot Alexandersgatan stod färdig 1824 och flygeln mot Riddaregatan 1828. Den norra flygeln blev färdig 1853 och byggdes under ledning av Ernst Lohrmann på grund av Engels bortgång. Den östra flygeln byggdes om år 1916 efter ritningar av Johan Jacob Ahrenberg.

År 1904 sköt Eugen Schauman ihjäl generalguvernör Nikolaj Bobrikov i Senatshusets andra våning.

Vidare läsning redigera

  • Maasalo, Katri (2022) (på finska & svenska & engelska). Valtioneuvoston linnan 200 vuotta — Statsrådsborgens 200 år — Government Palace: 200 Years. Kirjokansi, 270. Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ISSN 2323-7392. ISBN 978-951-858-253-6 

Externa länkar redigera